Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fiican ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun/aad loogu xanuunsado ama loogu dhinto.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.

Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.

Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.

Macluumaadka qoraalka ayaa khuseeya carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Du kan läsa texten på svenska här.

Sidee ayaan sameeyaa si aan tallaal ugu helo?

Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey waxa loo soo bandhigayaa tallaal. Carruurta qaar marka laga soo blaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa.

Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la’aan ku jooga ayaa bilaash tallaalka loo siinayaa. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta ama ka shaqeeyaba isagoo xitaa aanu muwaadin Iswiidhish ah ahayn.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad is tallaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Jämtland Härjedalen

Sidatan ayaa Gobolka Jämtland Härjedalen tallaalka looga ballansada

Siyaabo kala duwan ayaa tallaalka ku ballansan kartaa, sida adigoo guda-galo barta internetka 1177.se ama adigoo garaaco lambar taleefan oo ballansashada u gaar ah. Sidii aad ballanka tallaalka ku qabsato dartiisa waa inaad haysato lambar taleefan dalka Iswiidan iyo aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation]. Kaddib marii aad guda gasho barta internetka 1177.se waxaa ku soo ifbixi doono ereyo af-iswiidish ku qoran.

Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga dalka Iswiidan ama aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation], waxad garaaci kartaa lambar taleefan u gaar ah sidii aad ballanka tallaalka ku qabsato dartiisa. Lambarka gaarka waa 063-14 22 50.

Haddii af-iswiidishka aadan garanayn waxaad xaq ku lahaan kartaa in afkaa hooyo lagugu turjummo sidii warbixin ku hesho oona tallaalka ku ballansato. Markii khadka taleefanka aad kula xiriirto waa inaad wageliso in ballan-qabsashada tallaalka darteeda turjubaan u baahan tahay. Sidoo kale u sheeg luqadda aad ku hadasho. Xaaladdaas waxay shaqaalaha isku day doonaan in ay ku helaan qof turjubaan oo wadahadalka ka qaybgalo. Haddii adeegga turjubaanka aadan ku codsan karin af-iswiidish ama af-ingriisi waxaad qof ka codsan kartaa in uu arrinta ka caawinno.

Iyadoo la isticmaalayo barta internetka 1177.se ayaa sidatan ballamada loo qabsan karaa

 • Xulo rugta daryeel-caafimaadeedka kaddib jag-sii. Awoodda xulashada rugta daryeel-caafimaadeedka adiga iskaleh.
 • Jag-sii isku-xireha Boka tid för vaccination mot covid-19 ee ku hoos yaallo hoosta cinwaanka Våra e-tjänster.
 • Ku qor Tobbanka lambar aqoonsiga ee adiga ku gaarka ah, kaddib xulo nooca aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation] ee doonayso inaad ku guda gasho.
 • Aqriso warbixinta ku qoran kaddib hubso inaad gebi ahaan fahantay waxa ku qoran. Kaddib jag-sii ereyga Fortsätt. Kaddib waxaa ku soo if-bixi doono bog ku qoran su'aallo kuwaasoo kaaga baahan jawaabtooda. Kaddib markii su'aallaha aad ka jawaabto Jag-sii ereyga Nästa.
 • Kaddib jag-sii ereyda Boka tid waa haddii aad ka tirsan tahay kooxaha imminka loo oggol yahay ballan-qabsashada tallaalka. Markaas kaddib ayaa isha ku dhufan doontaa saacadaha aad ballansan karto.
 • Kaddib markii ballansashada aad dhamayso waxaa lagu soo diri doonaa xaqiijinta ballanka. Taasoo ku qoran goobta aad iska tallaali doonto.

Adigoo isticmaalayo khadka taleefanka ayaa sidatan ballanka tallaalka loo qabsada

Wac lambarkaan 063-14 22 50. Kaddib waxaa shaashada kaaga soo ifbixi doono tilmaan-bixin ku saabsan qaabka tallaalka loo ballansado.

Lambarka taleefanka 063-14 22 50 waxaa looga talagalay oo keliya in tallaalka lagu ballansado. Suurtagal ma noqon karto inaad su'aallo ku saabsan cudurka [Covid-19] waydiiso. Jawaabta su'aallaha ku saabsan cudurka [Covid-19] waxaad ka aqrisan kartaa barta internetka 1177.se ama khadka taleefanka 1177. Laakin khadka taleefanka 1177 kama ballansan kartid tallaalka. Sidoo kale suurtagal ma noqon karto inaad ballan-qabsasho darteed khadka taleefanka kula xiriirto rugta daryeel-caafimaadeedka.

Haddii ballanka aad qabsatay ka faa'iidaysan karin

Haddii aad xannuunsan tahay ama aad dareemayso calaamadaha cudurka [Covid-19] laguma oggola inaad is-tallaalsho. Xaaladdaas waa inaad ciribtirto ballankii aad qabsatay, kaddib iska qaad shaybaar sida loo hubsado in u cudurka kugu dhacay iyo in kale.

Ballankii aad khadka taleefanka ku qabsatay sidatan ayaa loo ciribtira:

 • Wac 063-14 22 50 kaddib xulo Avboka tid.
 • Sheeg magacaaga, tobbanka lambar aqoonsiga iyo ballanka aad doonayso inaad ciribtirto.
 • Kaddib wac isla lambarka 063-14 22 50 kaddib ballan cusub qabso oo goor dambe ah.

Markii lambarka aad wacdo warbixinta oo idil oo aad maqli doonto waa af-iswiidish. Markii aad ballan cusub qabsanayso wargeli haddii qof turjubaan ah u baahan tahay. Sidoo kale sheeg luqadda aad ku hadasho.

Haddii barta internetka 1177.se aad ballanka ku qabsatay sidatan ayaa u ciribtiri kartaa:

 • Adigoo isticmaalayo aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation] guda-gal barta internetka 1177.se. Kaddib marii aad guda gasho barta internetka waxaa ku soo ifbixi doono ereyo af-iswiidish ku qoran.
 • U gudub halka ereyada Bokade tider ku qoran yihiin. Waxaa halkaas kaaga soo ifbixi doono saacadda aad tallaalka ballansatay. Jag-sii saacadda aad ballansatay sidii aad u ciribtirto awgeed.

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa cirbada tallaalka lagaa siinayaa cududa. Waxaad marka cirbada lagu siiyo meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo. Qaado dhamaan  cirbadaha laguu soo bandhigaayo. Markaas ayaad difaac wanaagsan oo Covid-19 kaa ilaaliya helaysaa. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.  

Waxaa jira qoraal ka badan oo ku saabsan inta tallaal ee dadka kala duwan la siinaayo: Imisa jeer ayaa la igula talinayaa inaan is tallaalo? Qoraalku waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso.  tallaalkaaga.

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso tallaalkaaga.

Miyaan is tallaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah. Sug ilaa intaad hadana ka soo roonaaneyso.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun, inaad daal dareento maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxa sidoo kale dhici karta inaad barafoowdo/dhaxamooto, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.  Waxa loo yaqaanaa saameynta xun waxaanay caadi u tahay carruurta iyo dadka waaweyn ee tallaalka qaata.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaato khafiif ah iyadoo dhowr maalmood gudahood iska tagta.  

Saameynta xun ee tallaalka 

Malaayiin qof ayaa covid-19 iska tallaalay. Waa wax aan caadi ahaan dhicin inaad saameyn xun yeelato ka dib markaad tallaalka qaadato. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato.

Dumarka uurka leh ama naaska nuujinaaya

Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa laguugu soo jeedinayaa tallaalka.  

Waxyeello uma keeneyso ilmaha caloosha ku jira. 

Waad is tallaali kartaa xitaa haddii aad naaska nuujinayso.

Kalkaalisadaada kala hadal si aad ugu ogaato waxa adiga ku khuseeya. 

Wax dheeraad ah oo ku saabsan uurka iyo Covid-19 ka akhri

Carruurta iyo tallaalka

Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa. Carruurta qaar marka laga soo bilaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa cudur xun oo sanbabada ah. Dhakhtarka ilmaha daaweynaaya kala hadal wixii idinka idin khuseeya.

Dadka ka yar 18 sano jir ayaa u baahan kara ogolaanshaha waalidka/daryeelaha si uu tallaalka ugu helo. La xiriir qof jooga meesha tallaalku ka dhacaayo haddii aad dooneyso inaad is tallaasho, laakiin aanad ogolaansho haysan.

Qofka hore ugu yeeshay xasaasiyad xun

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad aad u xun taas oo aad u baahatay inaad isla maalintaasba daryeel caafimaad raadsato. Waxa taas keeni kara tallaal, dawo ama wax aad cuntay. 

Tallaalka si taxaddar leh ayaa loogu kantaroolay

Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Malaayiin qof oo dad waaweyn iyo carruurba leh ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo. 

Waxa uu Covid-19 kugu dhici karaa xitaa haddii lagu tallaalay. Laakiin dadka la tallaalay badankoodu xoog uma xanuunsadaan.

Waxyaalo badan oo af Somali ah ayaa ku jira

Soomaali

Waxaad halkan ka arki kartaa waxyaabaha ku jira bogga 1177.se oo af Soomaali ku dhigan. Gobolka bogga xaggiisa sare ka dooro si aad ugu aragto waxyaabaha ku khuseeya.

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page