2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Njuolgadusá ja rievtesvuoda

Dån guhti unneplågogielav ságasta

Du som talar ett minoritetsspråk - lulesamiska

Dån guhti rijkalasj unneplåhkuj gullu, dujna muhtem mærráj la riektá ietjat gielav anátjit gå huvsujn guládallamin la. Dánna gehtja mij iesjgeŋga dilijn fámon la.

Läs texten på svenska här.

Muhtem guovlojn rijkan sierra mærrádusá fámon li. Vaj diehtojuohkemav ietjat guovlos oadtjot, de bærrájgæhttjat hæhttu riekta guovlov válljim la, gå dán biele bajemusán guovlov vállji.

To the top of the page