Lärande, förståelse och minne

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Drygt hälften av alla som har en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. Symtomen vid Alzheimers sjukdom utvecklas långsamt.

Den här texten beskriver kort symtomen vid Alzheimers sjukdom och vad som händer i kroppen. I texten Demenssjukdomar kan du läsa mer om behandling, stöd och hur det är att leva med en demenssjukdom.

Symtom

Det här är vanliga besvär vid Alzheimers sjukdom:

  • Du får problem med minnet och ditt språk påverkas. Det blir svårare att hitta ord och uttrycka sig.
  • Tänkandet och koncentrationen påverkas. Det blir svårt att följa med i tv-program och förstå sammanhang när du läser tidningen eller diskuterar med någon.
  • Tidsuppfattningen kan förändras. Det blir svårt att planera och det kan bli svårt att veta vilken dag eller månad det är.
  • Du kan känna dig orolig, nedstämd och få svårt att ta initiativ till att göra saker.
  • Det blir svårt att känna igen sig och att hitta, först utomhus, men senare också i det egna hemmet.
  • Så småningom blir det svårare att till exempel tolka och förstå omgivningen. Det blir svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller ta dig till ställen utan hjälp.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du eller en närstående har symtom som kan bero på en demenssjukdom. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Det är bra att söka hjälp tidigt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att bedöma symtom.

Vad händer i kroppen?

Hjärnan består av olika delar som har olika uppgifter. Vid Alzheimers sjukdom förstörs framför allt nervcellerna i tinningloben och hjässloben.

Alla demenssjukdomar beror på att delar av hjärnan har blivit påverkade och skadade. Hjärnan skadas på olika sätt vid de olika demenssjukdomarna. Vilka besvär du får beror på vilka delar av hjärnan som är skadade. 

Vid Alzheimers försvinner nervcellerna i minnescentrum

Vid Alzheimers sjukdom förstörs framför allt nervcellerna i tinningloben och hjässloberna. Det påverkar minnet och hur du uppfattar information från dina sinnen.

Det finns flera möjliga förklaringar till att nervcellerna förstörs. Vid Alzheimers sjukdom lagras ett skadligt protein i hjärnan. Proteinet kallas beta-amyloid. Det är oklart varför proteinet lagras i hjärnan. Det kan bero på ärftliga kromosomförändringar, men det är mycket ovanligt.

Vid Alzheimers sjukdom förändras också de små trådarna som finns i nervcellerna, neurofibrillerna. Det bidrar också till att nervcellerna förstörs.

Det finns nationella riktlinjer vid demenssjukdom

För att alla ska få en jämlik vård finns det nationella riktlinjer för vissa sjukdomar. Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen.  

Riktlinjerna innehåller rekommendationer. Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål.  

Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter. Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom.  

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. 

Läs mer på 1177.se

Demenssjukdomar

Demens innebär att du på olika sätt får svårt att minnas och att tolka din omgivning. Det går inte att bli frisk från en demenssjukdom, men det finns mycket stöd att få.

Demensutredning

Vid en demensutredning undersöks du på olika sätt för att ta reda på om du har en demenssjukdom, eller om dina besvär beror på något annat. Om du har en demenssjukdom undersöker läkaren också vilken sorts demenssjukdom du har.

Närstående till någon med en demenssjukdom

Som närstående till en person med demens har du en viktig roll, men du måste också ta hand om dig själv för att orka. Livet blir annorlunda och du har rätt till eget stöd.

Till toppen av sidan