Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Så här kan du resa

Ring Skånetrafikens kundtjänst på 0771‑77 77 77 om du behöver hjälp med att planera din resa med buss eller tåg i Skåne. Du kan också själv söka fram din resa på Skånetrafikens webbplats.

Om du ska resa med serviceresefordon behöver du ha ett sjukreseintyg från den vårdgivare som behandlar dig. Intyget styrker att du inte kan resa med buss eller tåg på grund av ditt medicinska hälsotillstånd.

Resan beställer du genom beställningsmottagningen för sjukresor. Mer information och kontaktuppgifter finns på Skånetrafikens webbplats.

Vad kostar sjukresan?

Om du reser med Skånetrafikens bussar och tåg gäller vanlig kollektivtrafiktaxa som egenavgift. Om du reser på annat sätt, till exempel med serviceresefordon, privatbil eller flyg, är det resans längd som avgör vad du betalar i egenavgift.

Du kan få ersättning för din sjukresa motsvarande det billigaste färdsättet med tanke på ditt hälsotillstånd.

Så ansöker du om ersättning för sjukresa

  1. Spara alla patientkvitton och kvitton från dina sjukresor.
  2. Skicka in alla kvitton och eventuella intyg om vård tillsammans med blanketten Begäran om ersättning för sjukresa (skanetrafiken.se).

    Du kan också hämta blanketten på vårdmottagningarna i Skåne och hos Skånetrafiken. 

    Blanketten måste skickas inom ett år från att du gjorde sjukresan.

Sjukresor till en annan region

Du kan få ersättning för sjukresor och övernattning på hotell om du behöver vård i en annan region. Det gäller dig som har fått en remiss från specialistvården. Det gäller också när vård inte kan utföras i Skåne inom tiden för vårdgarantin.

Du kan inte få ersättning om du själv väljer att få vård utanför Skåne.

Så här går det till

Din vårdgivare skickar en remiss, en betalningsförbindelse eller ett intyg om vårdgaranti till Skånetrafikens kundtjänst för serviceresor. Det inskickade underlaget innehåller information om ditt behov gäller resa med kollektivtrafik eller med serviceresefordon och om det finns ett behov av övernattning och ledsagare.

När du kontaktar kundtjänst och de tagit emot underlaget från din vårdgivare kan de boka resa och hotell åt dig. Du behöver endast betala en egenavgift och den kommer som en faktura hem till dig efter din resa. Här kan du se hur mycket egenavgiften blir för din resa:
Egenavgift vid sjukresa (pdf-dokument på skanetrafiken.se)

Boka din sjukresa

Kontakta Skånetrafikens kundtjänst för serviceresor via telefon eller via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation.

Telefon: 0771-77 17 73

E-tjänst: Logga in och skicka din bokningsförfrågan

Du som är äldre än 18 år kan använda e-tjänsten och då blir du kontaktad nästkommande vardag. När din bokning är klar får du bokningsbekräftelse och biljett hemskickat med post.

Mer information

Du kan vända dig till vårdpersonalen om du vill veta mer om sjukresor och vilka regler som gäller.

Du kan också ringa Skånetrafiken Serviceresor på telefonnummer 0771-77 44 33, för att ställa frågor och beställa informationsmaterial och blanketter.

Mer om sjukresor på Skånetrafikens webbplats

Till toppen av sidan