1177.se

Så tillgänglig är Intyg

Intyg är en e-tjänst som förvaltas av Inera AB. Vi vill att alla ska kunna använda Intyg. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten Intyg på 1177. Den finns på den delen av 1177.se du når genom att logga in.

Hur tillgänglig är Intyg?

Intyg är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att Intyg delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Vissa delar av innehållet har ett språk som kan vara svårt att förstå. Det kan exempelvis handla om medicinsk information som vårdgivare beskriver i intyg.
  • I Intyg finns en funktion som skapar PDF-filer. PDF-filerna kan läsas men saknar uppmärkning av rubriknivåer. Motsvarande innehåll finns tillgängligt i webbformat.

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa rubriknivåer i intygslistan och på sidan “Läs och hantera ditt intyg” kommer i fel ordning.
  • Brödsmula / tillbaka-länken läser upp sidan länken leder till men inte sidan du är på, vilket kan upplevas förvirrande.
  • För utfällbara element är det inte alltid tydligt om det är utfällt eller inte. 
  • Vid användning av knappen ”Till toppen av sidan” hamnar fokus i sidfoten vid navigering till nästa element. Gäller för dig som använder VoiceOver på iOS.
  • Vid sortering av listan framgår det inte vilken sortering som är vald, nyast först eller äldst först.
  • Vid filtrering och rensning av filter ges ingen återkoppling på att filtrering eller rensning är gjord.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet.

Så har vi testat Intyg

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande intern granskning av Intyg gjordes i november 2023.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Läs mer på 1177.se

Hantera dina intyg

Genom att logga in på 1177.se kan du hantera dina intyg. Du kan till exempel läsa och skriva ut dina intyg samt skicka dem till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Digital tillgänglighet 1177

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda 1177.  Vi är medvetna om att det finns vissa problem med tillgängligheten. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen för våra användare. Genom att lämna synpunkter kan du hjälpa oss att bli bättre.

Till toppen av sidan