Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Njuolggadusat ja vuoigatvuođat

Don gii hálat unnitlogugiela

Du som talar ett minoritetsspråk - nordsamiska

Dus gii gulat nationála unnitlohkui, lea muhtun oktavuođain vuoigatvuohta geavahit iežat giela dearvvašvuođabálvalusas. Dás sáhtát lohkat mii gusto iešguđet oktavuođain.

Läs texten på svenska här.

Muhtun osiin riikkas leat sierra mearrádusat. Don oaččut dieđuid iežat guovllu birra, go válljet iežat guovllu dán siiddu bajimuččas.

To the top of the page