2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Zakoni thaj čačipe

Minorne śhibake vorbisaravne

Du som talar ett minoritetsspråk - romska

Te tu te san kotor katar ekh nacionalno minoriteto, tut si tut o xakaj, ande khajekh kazusura, te trubusares kiri śhib ande e dori e samadimaske centrosa. Gin kate so thol pe andre ande verver situacije.

Läs texten på svenska här.

Specialne dimata (provizije) den pe ande varesave rajonura ando o them. Te śaj les informacija katar kiro regiono, ker siguro kaj alosardan o vortano regiono ande o regionosko selektoro ande e rigako upruno gor.

To the top of the page