2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Zakónuri aj čačipé

Džene so den duma pi minoritetengi čhib

Du som talar ett minoritetsspråk - romska

Te san nacionalno minoriteto, si tu hakaj, ke varesave kejsura, te des duma pe kiri čhib kana keres kontakto le grižake centrosa. Drabar akate so ovol pe verver situacii.

Läs texten på svenska här.

Speciano kanunora (zakonosa xramosarde butya) šaj te keren pe ke varesave thana tari phuv. Ki te les informacii katar kiro region, sigurisar kaj alosardan o čačutno region ano regionosko alosarutno so arakhadol po majupre katar ki rig.

To the top of the page