Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Klimatrehabiliteringen är ett komplement till Region Östergötlands befintliga rehabiliteringsutbud och finns i så fall med i din rehabiliteringsplan.

Syftet med klimatrehabilitering

Syftet med klimatrehabiliteringen är att ge vissa patientgrupper tillgång till intensivrehabilitering med ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram. Behandlingen ges under en sammanhållen period i stimulerande miljö, för att förbättra funktions- och aktivitetsförmågan.

Vem kan söka rehabilitering i varmt klimat?

Du kan söka rehabilitering i varmt klimat om något av detta stämmer:

 • Du är barn eller ungdom och har en inflammatorisk eller en reumatisk sjukdom.
 • Du är vuxen och har en neurologisk sjukdom eller skada.
 • Du är vuxen och har psoriasis.

Uttagningskriterier reumatiska sjukdomar

Detta är uttagningskriterierna för barn och ungdomar upp till 18 år med en inflammatorisk eller en reumatisk sjukdom:

 • Du är i behov av träning/rehabilitering och utifrån ditt tillstånd kan du tillgodogöra dig intensiv träning individuellt, i grupp och i bassäng.
 • I första hand prioriteras patienter med inflammatorisk ledsjukdom.
 • I andra hand kan patienter med inflammatoriska systemsjukdomar vara aktuella.
 • Om du tidigare åkt på klimatrehabilitering kan du beviljas en ny rehabiliteringsperiod tidigast efter två år. Tidigare behandlingsresultat vägs in i bedömningen.
 • Patienter med smärtsjukdom utan inflammatorisk orsak är inte aktuella för rehabilitering i varmt klimat.
 • Om du har behov av personlig assistans kan du enbart komma ifråga för klimatrehabilitering om medföljarens kostnader betalas med andra medel än regionens.
 • Du bör inte ha några medicinska hinder för vistelsen, som till exempel överkänslighet för värme.

Uttagningskriterier neurologiska sjukdomar

Detta är uttagningskriterierna för vuxna med neurologisk sjukdom eller skada:

 • Du har behov av träning/rehabilitering och utifrån ditt tillstånd kan du tillgodogöra dig intensiv träning individuellt, i grupp och i bassäng.
 • Du bör vara träningsmotiverad och van vid regelbunden träning hemma.
 • Du har en neurologisk sjukdom eller skada med rörelsenedsättning och kan förmodas bli förbättrad av rehabilitering i varmt klimat.
 • Om du tidigare åkt på klimatrehabilitering kan du beviljas en ny rehabiliteringsperiod tidigast efter två år. Tidigare behandlingsresultat vägs in i bedömningen.
 • Om du har behov av personlig assistans kan du enbart komma ifråga för klimatrehabilitering om medföljarens kostnader betalas med andra medel än regionens.
 • Personer med arbete och sjukskrivning prioriteras framför patienter med sjukersättning eller aktivitetsersättning vid lika medicinsk bedömning.
 • Du bör inte ha några medicinska hinder för vistelsen, som till exempel överkänslighet för värme.

Uttagningskriterier psoriasis

Detta är uttagningskriterierna för vuxna med psoriasis:

 • Du har medelsvår till svår psoriasis som reagerar gynnsamt på UV-ljus.
 • Du är i behov av att få kunskap om psoriasis, psoriasisartrit och dess behandling inklusive vikten av fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor.
 • Om du tidigare åkt på klimatrehabilitering kan du beviljas en ny rehabiliteringsperiod tidigast efter två år. Tidigare behandlingsresultat vägs in i bedömningen.
 • Vid lika medicinska behov prioriteras patienter som aldrig tidigare fått en betald rehabiliteringsresa i varmt klimat av Region Östergötland.

Så här ansöker du

Patienter med neurologisk sjukdom eller skada

Sista ansökningsdag för personer med neurologisk sjukdom eller skada är 1 oktober respektive 1 april för resa kommande vår respektive höst.

Barn och ungdomar med reumatisk sjukdom

Sista ansökningsdag för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är 1 november för resa kommande sommar.

Personer med psoriasis

Sista ansökningsdag för personer med psoriasis är 1 november respektive 1 maj för resa kommande vår respektive höst.

Blankett och läkarintyg

För att söka rehabilitering i varmt klimat behöver du fylla i en ansökningsblankett och få ett läkarintyg av din behandlande läkare.

Ladda ner ansökningsblanketten

Du kan även kontakta Region Östergötlands kundtjänst för Ekonomi och patientfrågor så kan de skicka hem blanketten till dig på posten.

Fyll i ansökningsblankett och skicka den tillsammans med läkarintyget till:

Region Östergötland
Regionledningskontoret
Klimatrehabilitering
581 85 Linköping

Platsfördelning och vårdtider

 Sökande

Antal vårdplatser

Vårdtid

Barn eller ungdom med reumatisk sjukdom

cirka 12 vårdplatser per år

3 veckor

Vuxen med neurologisk sjukdom eller skada

cirka 18 vårdplatser per år

3 veckor

Vuxen med hudsjukdom – psoriasis

cirka 20 vårdplatser per år

3 veckor

 

Anläggningar

Rehabilitering utomlands ges vid följande anläggningar: 

 

 Anläggning

Sökanden med

Tidsperiod

Vintersol, Teneriffa

Reumatisk sjukdom (barn och ungdomar)

3 veckor 
(under sommaren)

Vintersol, Teneriffa

Neurologisk sjukdom eller skada (vuxna)

3 veckor

Svenska Re AB, Gran Canaria, Spanien

Psoriasis (vuxna)

 3 veckor                                

Patientavgifter

Egenavgiften motsvarar avgiften man betalar för sjukhusvård i Sverige.

Barn 0-19 år

0 kr / vårddygn

Medföljande förälder/anhörig

100 kr / dygn

Vuxna 20-64 år

100 kr / vårddygn

Vuxna över 65

50 kr / vårddygn

Patientavgiften debiteras efter hemkomsten. Hemresedagen räknas inte med. 

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Peter Uhlin
Regionledningskontoret, Region Östergötland
Telefon: 010-103 04 51
E-post: peter.uhlin@regionostergotland.se

Till toppen av sidan