VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Vård av personer från andra länder

Om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har du alltid rätt till nödvändig vård. Det kan till exempel vara akut vård eller sådan som inte kan vänta tills du kommer hem igen. Det kan handla om att du bryter ett ben som måste gipsas eller att du behöver dialysbehandling.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om man söker vård i Sverige och kommer från ett annat land. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller specifikt för dig om du planerar att söka vård i Sverige.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Man har alltid rätt till nödvändig vård

Det som inte är nödvändig vård kallas för planerad vård. Då har du i förväg planerat att komma till Sverige för att få vård.

Vad kostnaden för vården blir beror på från vilket land du kommer. Ibland kan du få vård till samma kostnad som de som är försäkrade i Sverige. I vissa fall kan du i ditt hemland ansöka om ersättning för de vårdkostnader som man haft i Sverige.

Om du ringer telefonnumret 1177 kan du få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. Då kan du också få veta vart du kan vända sig för att få vård.

Oftast ska du vända dig till en vårdcentral. Där görs en medicinsk bedömning och du får en besökstid om det behövs. På vårdcentralen kan du bli hänvisad vidare om du behöver specialistsjukvård.

Om du är akut sjuk ska du ringa larmnumret 112 för att få en ambulans.

Rätt till språktolk

Som patient ska du få begriplig information.  Det kan handla om till exempel ditt hälsotillstånd och hur det ska gå till när du blir undersökt eller om din vård och behandling.

Om du har svårt att förstå och tala svenska, kan du få tolkhjälp. Det kostar inget, men mottagningen du ska besöka kan behöva veta det i förväg så att de hinner kontakta en språktolk.

Om du är försäkrad i ett nordiskt land

Adress och legitimation räcker

Om du är försäkrad i ett nordiskt land, Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island, och behöver nödvändig vård räcker det med att kunna visa legitimation. Du ska också uppge din adress i det land där du är försäkrad.

Om du är gränsarbetare, det vill säga bor i ett land och arbetar i ett annat i Norden, och försäkrad i ett nordiskt land ska du kunna uppge din adress och visa legitimation.

Även du som är student och är försäkrad i ett annat nordiskt land har rätt till nödvändig vård genom att uppge din adress och visa legitimation.

Du som har planerat att söka vård i Sverige enligt samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige behöver visa ett särskilt förhandstillstånd. Det ska vara utfärdat av motsvarigheten till svenska Försäkringskassan och visa att hemlandet står för vårdkostnaderna.

Har du inte ett sådant tillstånd får du betala hela kostnaden själv, men har möjlighet att ansöka om ersättning i efterhand hos motsvarigheten till svenska Försäkringskassan. Hur stor del av kostnaden som ersätts beror bland annat på vad motsvarande vård kostar i landet där du är försäkrad. Viss typ av vård kan kräva ett förhandsavgörande från motsvarigheten till Försäkringskassan i ditt hemland och det är viktigt att kontrollera det i förväg.

Om du är försäkrad i ett EU-, EES-land eller Schweiz

Om du är på tillfälligt besök i Sverige

Är du med i socialförsäkringssystemet i något EU-land eller i något av EES-länderna, och är på tillfälligt besök i Sverige har du rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också om du är försäkrad i Schweiz.

För att få nödvändig vård krävs att du har med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort. På engelska heter kortet European Health Insurance Card och kan beställas från den institution som i hemlandet utfärdar sådana kort. I Sverige är det Försäkringskassan som utfärdar EU-kort.

Även barn som behöver nödvändig vård ska ha ett EU-kort.

Om du är försäkrad i ett EU-, EES-land eller Schweiz och vill ha planerad vård i Sverige kräver regionerna att du kan visa ett särskilt förhandstillstånd om du vill få vården på samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige. Förhandstillståndet visar att hemlandet står för vårdkostnaderna.

Kommer du från och är försäkrad i ett land inom EU eller något av EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein kan du i regel söka vård i Sverige, betala hela kostnaden själv och sedan ansöka i efterhand om ersättning för dina kostnader i ditt hemland. Hur stor del av kostnaden som ersätts beror bland annat på vad motsvarande vård kostar i landet där du är försäkrad. Viss typ av vård kan kräva ett förhandsavgörande från motsvarigheten till Försäkringskassan i ditt hemland och det är viktigt att kontrollera det i förväg.    

Gränsarbetare

Gränsarbetare är personer som arbetar i Sverige men är försäkrade i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Är du gränsarbetare har du rätt till både nödvändig och planerad vård på samma sätt som de som är försäkrade i Sverige. Men då behöver du ett särskilt intyg som utfärdas av Försäkringskassan.

Tillfälligt arbete

Om du själv söker och får ett tillfälligt arbete i Sverige kortare tid än tolv månader måste du registrera dig hos Försäkringskassan för att få vård till vanlig patientavgift. Arbetar du längre tid än 12 månader ska du folkbokföra dig i Sverige för att få vård på samma villkor som den som tillhör Försäkringskassan.

Om du arbetar i Sverige som utsänd, av ett företag till exempel, och tillhör sjukförsäkringssystemet i ett EU-, EES-land eller Schweiz, har du rätt till nödvändig vård om du visar upp ditt EU-kort. Familjemedlemmar ska också kunna visa upp ett intyg på att du tillhör försäkringskassan i det land du kommer från.

Som utsänd person bosatt i Sverige har du rätt till all typ av vård på samma sätt som den som är försäkrad i Sverige, om du visar ett särskilt intyg som du efter ansökan kan få från Försäkringskassan.

Studerande

Studenter från EU, EES-länder och Schweiz som är mindre är tolv månader i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Du ska då visa upp ditt EU-kort.

Studenter från EU-, EES-land och Schweiz som är mer än tolv månader i Sverige kan bli folkbokförda i Sverige och har då rätt till vård på samma sätt som andra bosatta i landet.

Pensionärer

Pensionärer från EU, EES-länder och Schweiz som vill bosätta sig i Sverige måste registrera ett intyg från sitt hemland hos Försäkringskassan. Därefter utfärdar Försäkringskassan ett intyg som ger rätt till all vård i Sverige.

Om du är från ett land utanför Europa

Överenskommelser med länder

Om du kommer från ett land som inte är Schweiz eller tillhör EU-, eller EES-länderna får du själv betala hela kostnaden om du behöver sjukvård i Sverige. Det gäller både nödvändig och planerad sjukvård.

Med några länder har dock Sverige överenskommelser om sjukvård, som också kallas konventioner. Det innebär att tillfälliga besökare från Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada, kan få vård i Sverige under vissa omständigheter, till exempel förlossningsvård. Försäkringskassan vet mer om vad som gäller för försäkrade i dessa länder.

Om du söker uppehållstillstånd

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och behöver vård innan du har blivit folkbokförd betalar du själv hela kostnaden för vården.

Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen. Folkbokföringen brukar gälla från det datum då du ansökte om den hos Skatteverket. Det betyder att om du behöver vård innan Skatteverket har fattat beslut får du tillbaka de kostnader du haft för vården utom patientavgiften. Du kan också få uppskov med att betala i väntan på att du blir folkbokförd.

Till toppen av sidan