OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Kronoberg

Prioritering Kronoberg

Vaccinationen mot covid-19 i Kronobergs län sker löpande under det första halvåret av år 2021.

Läs mer om vad som gäller för dig under rubriken "Vem kan vaccinera sig i Kronoberg just nu?" längre ned på sidan.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Kronoberg

Vem kan vaccinera sig i Region Kronoberg just nu?

tidplan

Vaccinationstakten beror på hur den nationella tilldelningen av vaccin kommer bli, och när leveranserna av vaccin kommer. Därför kan tidsplanen komma att ändras, och vi ber om din förståelse för det.

Region Kronoberg har startat vaccination av de mest prioriterade grupperna. Vi följer den prioriteringsordning som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Här nedan kan du läsa om vad som gäller för respektive grupp och på sidan ”Vem kan vaccinera sig i Kronoberg just nu?” finns detaljerad information om bokning för grupper som är aktuella just nu. 

Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.

Just nu pågår vaccinationer av personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller som har hemtjänst, nära hushållskontakter samt personal inom äldreomsorg. Vaccinationerna genomförs av kommunens personal på boendena.

Du som är 18-64 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Du som arbetar med personer som har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent.

Under vecka 8 påbörjas vaccinationer av personer inom LSS som bor på LSS-boenden, samt personal på LSS-boenden. I takt med att vaccintillgången ökar kommer vaccinationerna av gruppen fortsätta.

Läs mer om hur du som, som brukare och personal inom LSS och personlig assistans, kan boka tid för vaccination. 

Du som är privatvårdgivare, inklusive tandvård och medicinsk fotvård

Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Du som får behandling med dialys eller som har genomgått en organ- eller benmärgstransplantation

Patienter som får behandling med dialys eller har genomgått organ- eller benmärgstransplantation har börjat få erbjudande om att vaccinera sig från vecka 8. De äldsta personerna i riskgruppen får erbjudande om vaccination först. Du som ingår i gruppen ska inte ringa och försöka boka en tid utan invänta ett brev med erbjudande om vaccination. Det är i nuläget osäkert när alla patienter kan vara vaccinerade, eftersom tillgången till vaccin styr takten. Hushållskontakter vaccineras inte i detta skede.

Du som är född 1941 eller tidigare

Covid-19 vaccinationen genomförs på din vårdcentral och du behöver anmäla att du vill bli vaccinerad. Det gör du genom att ringa till din vårdcentral, välj knappval ”Vaccination mot covid-19” och följ instruktionerna. Vårdcentralen ringer upp dig när det blir din tur. Du kan inte ringa till 1177 telefonrådgivningen för att boka tid.

Läs mer om hur du som är född 1941 eller tidigare ska göra för att boka vaccination och vad som är viktigt att tänka på.

Obs Om personer födda senare än 1941 ringer in, kommer deras anmälan att raderas. För att inte överbelasta systemet ber vi därför om tålamod och visad hänsyn att vi vaccinerar de äldsta först. Vi kommer succesivt öppna möjligheten för personer över 65 år att boka sig för vaccinering. De kommer få information om när det är dags.

Du som är född 1956 eller tidigare
Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Du som är 60–64 år och tillhör en riskgrupp (enligt Folkhälsomyndighetens lista över sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:
Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Du som är 60-64 år
Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Du som är 18–59 (enligt Folkhälsomyndighetens lista över sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19)
Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Du som har svårt att följa råden för att minska smitta

Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Övriga 18–59 år

Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, du blir informerad när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

 

 

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Kronoberg

Har du frågor?

Har du frågor om covid-19 och vaccinationerna ber vi dig att i första hand söka svar här på 1177.se, istället för att ringa till din vårdgivare.

Detta för att minska trycket på hälso- och sjukvården och inte skapa köer för de som är i behov av vård. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 11313 för allmänna frågor om covid-19 och vaccinationerna.

Till toppen av sidan