Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet och även vid vissa resor utanför länet. Ersättning motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg 2:a klass och privat bil.

Vem har rätt till sjukresa?

En sjukresa med Region Kronobergs servicebilar är inte en rättighet för alla. Det är vårdpersonalen som bedömer om du har medicinska skäl som kräver resa med servicebil. När de gör den bedömningen ser de till ditt samlade hälsotillstånd.

Tänk på att:

 • det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården
 • du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
  eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats
 • avsaknad av kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa

Hur beställer jag en sjukresa?

För att kunna boka sjukresa med servicebil behöver du som patient ett tillstånd av den vårdmottagning du ska besöka. När du ska boka servicebil ringer du först till mottagningen för att få tillståndet, efter det kan du ringa till Serviceresors beställningscentral på telefon 0775-77 77 00 och boka din resa. Bokning av sjukresa måste göras senast kl. 16.00 vardagen före. 

Om du reser inom länet

Resor med buss

På din kallelse kan du se om det är ett besök där du kan åka gratis med buss till och från mottagningen. Visa chauffören din kallelse när du åker till besöket och din kallelse/besökskvitto på hemvägen så reser du gratis. 

Om du har anmält att få SMS-påminnelser inför besök gäller även den som giltigt färdbevis till och från besök i vården.

Observera att kallelser och SMS-påminnelser inte är giltiga som färdbevis till och från förebyggande vård, exempelvis besök på barn- och mödravårdscentraler och mammografi.

Har du ingen kallelse eller SMS-påminnelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in bussbiljett och ditt besökskvitto i original till Serviceresor. Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Resor med tåg

Om du åker tåg måste du köpa en tågbiljett innan resans avgång. Skicka in din tågbiljett och ditt besökskvitto i original till Serviceresor.

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Privat bil

Du får 25 kronor i ersättning för varje mil som överstiger egenavgiften, vilken motsvarar 60 kilometer enkel resa. OBS! Spara dina besökskvitton även om resan är kortare än 60 kilometer. Kostnaden ligger till grund för ditt frikort för sjukresor. Besökskvittot ska alltid vara i original. Utskrivna kvitto i efterhand godkänns inte.

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Anslutningsresa om du bor långt ifrån bussen eller tåget

Om du har långt till de allmänna kommunikationerna och kan åka privat bil till närmaste busshållplats får du ersättning för detta. Om du inte har den möjligheten kan du boka en anslutningsresa med servicebil till närmaste busshållplats. Då måste resan med allmänna kommunikationer vara längre än anslutningsresan.

Servicebil

Sjukresa med servicebil är för dig som av medicinska skäl inte på annat sätt kan ta dig till vården. Vårdmottagningen du ska besöka bedömer om du har medicinska skäl för sjukresa med servicebil. Om du har giltig färdtjänst, eller är 85 år eller äldre bedöms du alltid ha rätt till servicebil.

Beställning av servicebil till vården ska alltid bokas senast kl. 16 vardagen före, det gäller även anslutningsresor. Hemresan bokas alltid efter avslutat vårdbesök. Vanlig taxi ersätts inte inom länet.

Medföljare på resan

Om din ålder eller ditt medicinska tillstånd motiverar att någon följer med på resan med buss eller tåg, lämnas ersättning för följeslagarens kostnader. Det görs enligt vad som gäller för vårdtagaren men utan avdrag för egenavgift. Vårdmottagningen bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare

Intyg från vårdgivaren behövs inte:

 • för barn till och med det år barnet fyller 19 år
 • för patienter över 85 år
 • Resenär får ta med sig barn under 7 år utan kostnad när man reser på kallelse med buss.
 • I samband med inläggning i slutenvård ersätts följeslagarens hemresa till patientens bostadsadress (samma som vid ditresan) utan avdrag för egenavgift. Resan ska ske med billigaste färdsätt.

Om du reser utanför länet

Om du har giltig remiss/betalningsförbindelse till vård utanför länet

Du kan få ersättning för vissa sjukresor till vårdenheter utanför länet. Då krävs det en remiss som utfärdas av behörig läkare, som intygar att vi inte kan uppfylla vård- och behandlingsgarantin. Det är din remitterande vårdgivare som avgör om du behöver servicebil till och från vården. Om du har opererats enligt vård- och behandlingsgarantin och behöver servicebil hem, kontakta vårdgarantiservice i Region Kronoberg.

Telefon vårdgarantiservice: 0470-58 70 70
Öppettider vardagar: 08.00-11.00

Resor med buss eller tåg

Köp alltid buss- eller tågbiljett innan resans avgång. Tänk på att köpa återbetalningsbara biljetter ifall ditt besök blir om- eller avbokat. Behöver du anslutning till och från ankomstplats och/eller vårdinrättning när du är utanför länet så ersätts du för kollektivtrafik, eller taxi om kollektivtrafik inte är tillgänglig. För ersättning skickar du in besökskvittot och buss- eller tågbiljetter i original till Serviceresor.

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Utanför länet kan du bli ersatt om du åker en anslutningstaxi mellan kollektivtrafiken och den vårdmottagning du är remitterad till.

Privat bil

Du får 25 kronor i ersättning för varje mil som överstiger egenavgiften, vilken motsvarar 60 kilometer enkel resa. OBS! Spara dina besökskvitton även om resan är kortare än 60 kilometer. Kostnaden ligger till grund för ditt frikort för sjukresor. Besökskvittot ska alltid vara i original. Utskrivna kvitto i efterhand godkännes inte.

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Bussen Linnéan till Malmö-Lund

Om du har en giltig remiss eller betalningsförbindelse till Malmö-Lund kan du åka med Linnéan. Linnéan är en buss med hög komfort och försedd med plats för rullstol. Linnéan har två turer tur och retur per dag. Du beställer resan på Serviceresor senast kl. 16.00 vardag före resdag. Behöver du anslutningsresa till Linnéan inom länet så ska även den resan bokas på serviceresors beställningscentral innan klockan16:00 vardagen innan.

Tidtabell till Linnéan

Servicebil

Sjukresa med servicebil är för dig som av medicinska skäl inte på annat sätt kan ta dig till vården. Den remitterande vårdgivaren bedömer om du har medicinska skäl för sjukresa med servicebil.

Beställning av servicebil till vården ska alltid bokas senast klockan 16:00 vardagen före, det gäller även anslutningsresor. Hemresan bokas alltid efter avslutat vårdbesök.

Om du inte har remiss/betalningsförbindelse till vård utanför länet

Du får ingen ersättning om du själv väljer att söka vård utanför länet i de fall vi hade kunnat uppfylla vård- och behandlingsgarantin.

 • Om du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka i ett annat län ersätter vi endast resan åter till den plats där vårdbehovet uppkom.
 • Om du ska hem till din folkbokföringsadress efter vårdtillfället får du ordna den transporten på egen hand. För eventuell ersättning för resan kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Om det rör sig om en överflyttning mellan sjukhus så bokas den resan hos serviceresor av vårdpersonal.

Egenavgift

Högkostnadsskydd för sjukresor börjar gälla när du som patient har egna kostnader som överstiger 1 800 kronor under en tolvmånadsperiod. När summan är uppnådd får du fria sjukresor under den tid som återstår av tolvmånadersperioden, så kallat frikort.

För att få frikort för sjuk- eller behandlingsresa måste du:

 • spara besökskvitto i original
 • besökskvittot för privat bil måste vara ifyllt och stämplat av behandlande vårdpersonal eller reception för varje vårdtillfälle

Egenavgiften är den del av resekostnaden som du får betala själv. För närvarande är avgiften 150 kronor per enkel resa. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskyddet.

Transportmedel

Egenavgift

Anslutningsresa till tåg, buss och Linnéan

0 kr

Buss eller tåg inom Kronobergs län

0 kr

Buss eller tåg utanför länet, enkelresa

20 kr

Flyg

200 kr

Linnéan

0 kr

Privatbil, enkelresa

150 kr

Servicebil, sittande resenär

150 kr

Servicebil, liggande resenär

150 kr

Ersättning ges för de faktiska kostnaderna för resan. Ersättning gäller ej för förlorad arbetsförtjänst, parkering, trängselskatt eller utlägg för kost.

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas vanligen ut inom tre till fyra veckor efter det att Serviceresor har fått godkända kvitton och underlag. Utbetalning sker via Swedbanks kontoregister. För sjukresor som skett för mer än ett år sedan betalas ingen ersättning ut. Inte heller om du på egen hand fritt söker vård.

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

För frågor gällande sjukresor, ersättningar så kan du kontakta oss på telefon 0470-19404 måndag-fredag mellan 08.00-12.00.

Till toppen av sidan