Stöd och behandling via nätet

Tobakshjälpen, digital behandling med personlig återkoppling

Innehållet gäller Kalmar län

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa.

Upplägget i programmet ger dig en struktur för att sluta använda tobak och nikotin. Du får fokusera på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Så går behandlingen till

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor. Kontakten sker sedan med större mellanrum för att sedan avslutas med en uppföljning ett år efter start.

Du arbetar med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaks- och nikotinanvändandet. Du får kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Du behöver ha tillgång till internet. Du arbetar självständigt i din takt med de olika stegen. En specialutbildad tobaksavvänjare finns som stöd under hela behandlingstiden.

Hur får jag tillgång till programmet?

För att få tillgång till programmet behöver du få kontakt med en tobaksavvänjare som finns på våra hälsocentraler. Tobakshjälpen är kostnadsfri. 

Kontakta en tobaksavvänjare genom e-tjänsten kontakta oss som finns på din hälsocentrals kontaktsida. Du kan också ringa till din hälsocentral. 

Till toppen av sidan