Upptäck och förebygg cancer

Mammografi

Mammografi innebär att brösten röntgas med en speciell teknik. Det är en av flera undersökningar som görs om du har besvär i brösten. Mammografi används också för att hitta bröstcancer tidigt vid de regelbundna undersökningar du kallas till om du är 40-74 år.

Person som gör en mammografiundersökning.
Du får lägga ett bröst i taget mot en skiva. Skivan omvandlar röntgenstrålen till en bild. Röntgensjuksköterskan pressar ditt bröst så mycket det går mot skivan för att bilderna ska bli så tydliga som möjligt.

Den här texten finns även på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Regelbundna undersökningar när du är 40-74 år

Du kallas regelbundet till en undersökning med mammografi om du är kvinna och mellan 40 och 74 år. Det kallas screening när många människor undersöks regelbundet på samma sätt.

Syftet med de regelbundna undersökningarna är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.

Jönköpings län

Mammografi i Jönköpings län

I Region Jönköpings län är målet att kalla alla kvinnor mellan 40 och 74 år med ett och ett halvt till två års mellanrum. Det kan ta lite längre tid. Efter undersökningen skickas svaret till din hemadress inom cirka 4-6 veckor.

Omboka tid för mammografi

Om du har fått en kallelse till mammografiundersökning och tiden inte passar dig kan du själv ändra tid genom att logga in:

Hitta mottagning

Regelbundna undersökningar – så går det till

Du kan stå eller sitta när du undersöks med mammografi. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Röntgensjuksköterskan frågar och tittar

En röntgensjuksköterska gör undersökningen. Röntgensjuksköterskan frågar först om du har haft några besvär i brösten eller om du tar läkemedel som innehåller hormoner.

Sedan klär du av dig på överkroppen. Röntgensjuksköterskan tittar på brösten för att se om du har några synliga förändringar, som till exempel större födelsemärken eller ärr efter tidigare operationer. Sådana förändringar kan synas på röntgenbilderna och felaktigt tolkas som en cancertumör.

Två eller tre bilder tas på varje bröst

Du står eller sitter tätt intill röntgenapparaten. Röntgensjuksköterskan hjälper dig att lägga ena bröstet på en skiva. En annan skiva pressar sedan ner bröstet och håller fast det några sekunder.

Armen håller du upp och vilar mot apparaten medan röntgensjuksköterskan tar två till tre bilder. Sedan får du göra om alltihop med det andra bröstet.

Hela undersökningen tar 15 till 30 minuter, själva bildtagningen tar fem till tio minuter.

Hur känns mammografi?

Röntgensjuksköterskan pressar ihop ditt bröst för att bilden ska bli tydligare och stråldosen lägre. Det kan kännas obehagligt och göra ont en kort stund. Efter undersökningen mår du oftast som vanligt. Ibland kan det kännas lite ömt i brösten, men det brukar ganska snabbt gå över.

Du får svar på undersökningen senare

Två röntgenläkare granskar mammografibilderna oberoende av varandra. Om du har undersökts med mammografi tidigare jämför läkarna oftast med de bilderna. På det viset blir bedömningen säkrare.

Svaret på vad mammografibilderna visar får du efter ungefär två veckor, men det kan variera beroende på var du bor. Fråga gärna vid ditt besök om du vill veta mer om hur det brukar gå till med svaren på den mottagning där du blir undersökt.

Ibland behöver du komma tillbaka

Ibland behöver du komma tillbaka för en kompletterande undersökning. Orsaken kan vara att bilderna inte blev tillräckligt tydliga. Då kan det räcka med att ta några ytterligare mammografibilder.

Återbesöket kan också bero på att bilderna visar att det finns en förändring i bröstet som behöver utredas mer.

Om du har en knöl eller annan förändring

Röntgensjuksköterskan kan behöva ta fler bilder, eller ta bilder i olika vinklar. Det kan till exempel vara för att du har känt en knöl i bröstet, eller för att du tidigare har haft en knöl i bröstet, eller bröstcancer. En röntgenläkare granskar bilderna direkt.

Ibland behöver läkaren också undersöka dig med ultraljud och ta ett cellprov eller vävnadsprov från ditt bröst med en nål.

Alla undersökningar görs vid samma tillfälle.

Svaret på vad undersökningarna visar ska du få i ett personligt möte med en läkare, så att du har möjlighet att få mer information och ställa frågor. Det ska ske så snart som möjligt men vad det innebär varierar beroende på var du bor. Fråga gärna när du träffar läkaren som ska undersöka dig.

Jönköpings län

Svar på undersökningen i Jönköpings län

Om du bor i Jönköpings län skickas svaret på undersökningen till din hemadress inom cirka 4-6 veckor.

Om du är gravid eller ammar

Du kan undersökas med mammografi även om du är gravid eller ammar. Visserligen kan det vara svårare att hitta eller utesluta cancer med mammografi eftersom brösten är förändrade. Å andra sidan kan det dröja länge till nästa undersökning om du inte vill röntgas därför att du är gravid eller ammar.

Stråldosen från mammografin är ofarlig för fostret och påverkar inte bröstmjölken.

Det är bra om du som ammar försöker mjölka ur brösten före undersökningen.

En del mottagningar rekommenderar att du väntar med undersökningen om du ammar. Kontakta mottagningen för att få veta vad som gäller för dig.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du upptäcker en knöl i bröstet när du är gravid eller ammar. På vissa håll kan du söka specialiserad öppenvård utan att behöva remiss. Det kan vara till exempel på en bröstmottagning eller kirurgmottagningen på ett sjukhus.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Här kan du hitta vård.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Fördelar och nackdelar med regelbundna undersökningar

De regelbundna undersökningarna med mammografi kan upptäcka bröstcancer innan du har fått några symtom. Då är risken liten att sjukdomen ska sprida sig och bli dödlig. Det kan räcka med mindre behandling.

Men ibland finns nackdelar.

Ibland kan läkarna ha svårt att bedöma bilderna. Då kan du behöva komma tillbaka för fler undersökningar.

Ibland syns inte bröstcancern på bilderna. Det kan till exempel bero på att bröstvävnaden är så tät att den skymmer cancertumören, eller på att cancertumören växer på ett sätt som gör den svår att upptäcka.

Några personer får behandling för sin bröstcancer i onödan. De har en cancer som växer så långsamt att de skulle kunna leva med den utan att någonsin få några besvär. Men det går inte att säga i förväg vilka cancertumörer som kommer att växa så långsamt. Därför behandlas all bröstcancer lika.

Socialstyrelsen rekommenderar regelbundna undersökningar med mammografi för kvinnor i åldrarna 40 till och med 74 år. Alla regioner följer den rekommendationen.

Mer om regelbunden undersökning med mammografi

Du får en kallelse hem

Från det år du fyller 40 år till och med det år du fyller 74 år får du en kallelse hem med 1,5 till 2 års mellanrum. Variationen beror på var du bor eller hur gammal du är.

I kallelsen står var undersökningen ska ske, när du ska komma och hur du gör om du har frågor eller vill boka om tiden.

Undersökningen är frivillig och kostar ingenting.

Du kan bli undersökt i en annan region, om du vill det. Då gäller samma villkor för dig som för alla andra som bor i den regionen.

Får du inga kallelser?

Kontakta en mammografimottagning eller vårdcentral och säg till om du är 40-74 år, men inte får någon kallelse.

Du som är över 74 år kallas inte längre. Det beror på att det saknas studier som visar att regelbundna undersökningar ökar överlevnaden då. Se till att bli undersökt av läkare om du själv upptäcker en förändring i dina bröst. Läs mer i kapitlet Mammografi om du själv upptäcker en förändring.

Har du skyddad identitet?

Du får ingen kallelse om du lever med skyddad identitet. Kontakta en mottagning för mammografi så får du en tid för undersökning. 

Vill du inte bli kallad?

Kontakta mottagningen om du har fått en kallelse men inte vill komma till undersökningen och inte vill ha fler kallelser. Personalen kan be dig att skriva ett brev där du bekräftar att du inte vill bli kallad.

Det är bara att säga till om du ändrar dig och vill bli kallad igen.

Mammografi om du själv upptäcker en förändring

Ofta är en knöl eller annan förändring i bröstet godartad, men se ändå till att bli undersökt. 

Kontakta en vårdcentral så snart det går om du själv upptäcker en knöl eller förändring i dina bröst. Du kan också kontakta kvinnohälsovården eller den speciella bröstmottagning som finns på en del större sjukhus, så bokar de en tid åt dig. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in

Här kan du hitta vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. 

Olika undersökningar kan behövas

En läkare känner noga igenom dina bröst och avgör om du behöver undersökas med mammografi. Då får du en remiss.

Röntgenläkaren kan också behöva undersöka dig med ultraljud och ta ett cellprov eller vävnadsprov.

Resultatet av undersökningarna skickas till läkaren som remitterade dig. Den läkaren ska kontakta dig för ett möte där du får svar på om du har bröstcancer eller om besvären beror på något annat.

Delta i din vård

Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen som du får. Det är för att du ska kunna vara så delaktig som möjligt i din vård. Ställ frågor.

Du kan be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Du har rätt att få information på ditt eget språk om du inte talar svenska. Du har rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Kan jag undersökas med mammografi om jag...

...har mens?

Ja. Du kan undersökas med mammografi även om du har mens just då.

...har täta bröst?

Ja. Täta bröst innebär att du har mycket bröstkörtelvävnad. Du kan ha täta bröst oavsett ålder.

...får behandling med hormoner?

Ja. Men mammografibilderna kan bli svårare att bedöma om du får hormonbehandling under och efter klimakteriet eller använder p-piller. Det beror på att sådan behandling gör att brösten blir tätare. Det är viktigt att du berättar om du använder läkemedel med hormoner. 

...har bröstimplantat?

Ja. Du kan bli undersökt med mammografi även om du har bröstimplantat. Det är ingen risk att implantaten går sönder, men det går inte att klämma ihop brösten lika mycket som på personer utan implantat. Det kan också vara svårare att granska bilderna. Det beror på vad det är för material i implantaten.

...har en inflammation i bröstet?

Det kan göra alltför ont att pressa ihop bröstet på det sätt som krävs vid mammografi om du har en bröstinflammation. En undersökning med ultraljud kan visa om det finns var som behöver tömmas ut. Du behöver bli undersökt med mammografi när inflammationen har gått över.

...har haft bröstcancer?

Ja. Rutinerna för hur du följs upp efter bröstcancer kan variera. Fråga där du får behandling mot bröstcancer om du vill veta mer.

På de flesta håll kallas du till en särskild läkarkontroll första året efter det att behandlingen mot bröstcancer har avslutats. Därefter kallas du till regelbundna undersökningar med mammografi varje år i tio år. Efter det kallas du med samma mellanrum som kvinnor utan diagnostiserad bröstcancer.

Du får en särskild kallelse om du till exempel är yngre än 40 år eller äldre än 74 år eller om du är man.

När görs inte mammografi?

Ultraljud kan ge ett säkrare svar om du är mycket ung och behöver undersökas. Det beror på att bröstens körtelvävnad är så tät att mammografibilder blir svåra att tolka. Mammografi är helt enkelt inte en bra metod när du är ung. Bröstcancer är ovanligt före 30 års ålder. 

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Är det farligt att röntgas?

Röntgen är en typ av strålning som kan orsaka cancer. Men risken är mycket liten. Det kan vara skadligare för dig att avstå en undersökning med röntgen.

Till toppen av sidan