Kroppsundersökningar och funktionstest

Undersökning av muskler (EMG, elektromyografi)

Innehållet gäller Jönköpings län

Undersökningen är en funktionsundersökning av muskler. Urvalet av vilka muskler som undersöks beror på frågeställningen i remissen. En läkare undersöker och bedömer den elektriska aktiviteten som finns i musklerna. Denna aktivitet kan förändras vid sjukdomar i perifera nerver eller muskler. Ofta görs EMG som en komplettering till elektroneurografi, men kan ibland även utföras utan det.

Förberedelser

Det är viktigt att händerna och fötterna har normal temperatur. Om det är kallt ute bör du inte vara för tunt klädd.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs av en läkare. Vid undersökningen sitter du i en bekväm stol. Mätningar görs med en tunn nål som sticks in i en eller flera muskler.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som beställt undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom några dagar efter undersökningen.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan