Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon. För en del resor med egen bil, buss eller tåg kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt.

Sjukresa på egen hand - med kollektivtrafik eller egen bil

Tidtabeller och trafikinformation

Tidtabeller för buss och tåg, biljettpriser och aktuell trafikinformation finns här:

Ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil

Du kan få reseersättning för sjukresor med egen bil, buss eller tåg om du har remitterats utanför länet och har en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss.

Du kan även få ersättning för vissa, återkommande behandlingar inom länet som du fått remiss till. Du kan bara få reseersättning för resor som du gjort i anslutning till läkarbesöket.

Du får inte ersättning för resor till hälsovård, exempelvis barnhälsovård, kvinnohälsovård, mammografi, vaccinationer och aortascreening. Du får inte heller ersättning för hemresa från annat län vid akut sjukdom eller olycka.

Fråga vårdpersonalen om din behandling ger dig rätt till sjukreseersättning.

Läs mer om sjukreseersättning:

Ansökan om ersättning för sjukresa

Om du har rätt till sjukreseersättning får du en blankett av din vårdgivare. Instruktioner och samtliga villkor för ersättning finns på Jönköpings länstrafiks webbplats:

Sjukresa med serviceresefordon

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand kan du få en sjukresa in till vården. För en eventuell hemresa behöver du ett intyg från vårdgivaren som styrker behovet av sjukresa.

Du som är 85 år eller äldre behöver inget intyg. 

Du får vara beredd på att samåka med andra och räkna med väntetid, både före och efter vårdbesöket.

Om det inte finns allmänna kommunikationer där du bor kan du få åka med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.

Läs mer om vad som gäller för sjukresor och hitta kontaktuppgifter för beställning och frågor:

Boka sjukresa

Du bokar och avbokar din sjukresa hos Jönköpings länstrafik. Här finns kontaktuppgifter och information om hur du gör för att beställa sjukresa:

Vad får man betala?

Du betalar alltid en egenavgift, oavsett vilket färdsätt du använder.

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Högkostnadsskyddet gör att du inte behöver betala mer än en viss summa i egenavgifter för sjukresor inom en period på tolv månader.

Läs mer om egenavgift och högkostnadsskydd för sjukresor:

Färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer på egen hand. För att få resa med färdtjänst ska du ha ett färdtjänsttillstånd. Du betalar alltid en egenavgift för färdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst hos Jönköpings länstrafik, JLT.

Läs mer om färdtjänst:

Till toppen av sidan