SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon För en del resor med egen bil, buss eller tåg kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt. För dig som reser till vården ofta finns ett högkostnadsskydd.

Viktiga telefonnummer

Boka och avboka sjukresa

Du kan boka akuta sjukresor dygnet runt. Telefontiden för bokning och avbokning av planerade sjukresor är måndag - fredag kl.08.00-16.00. 

  • 020-64 65 66

Frågor om sjukresor 

Kontakta Sjukreseenheten om du har frågor om sjukresor:

  • 0771-412 412, vardagar kl. 8-12 och kl. 13-16.

Inte nöjd med resan?

Kontakta Länstrafikens kundtjänst för serviceresor om du inte är nöjd med resan. 

Tidtabeller och trafikinformation

Tidtabeller för buss och tåg, biljettpriser och aktuell trafikinformation finns på Jönköpings länstrafiks webbplats jlt.se

Sjukresa med serviceresefordon

Om du har ett färdtjänsttillstånd har du rätt att åka sjukresa till vården enligt villkoren i ditt färdtjänsttillstånd.

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa till och från vården på egen hand, kan du få ett intyg från behandlande vårdpersonal som ger dig rätt att åka med serviceresefordon.

Om det inte finns allmänna kommunikationer där du bor, kan du få åka med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.

Du får vara beredd på att samåka med andra om du inte har ett intyg från behandlande vårdpersonal att du måste resa ensam, till exempel om du har en smittsam sjukdom eller är särskilt infektionskänslig. Du får räkna med väntetid både före och efter vårdbesöket.

Beställa sjukresa

Beställ sjukresan via Serviceresor, 020-64 65 66, senast klockan 16.00 en vardag i förväg. Vid planerade vårdbesök kan du beställa resan en vecka före besöket. Är vårdbesöket akut kan du ringa dygnet runt. Hemresan beställer du när vårdbesöket är klart. Färdtjänstberättigade har möjlighet att beställa sin hemresa i förväg.

Vid förhinder måste du avboka sjukresan senast 30 minuter före planerad hämtning. Avbokar du resan för sent kan du få betala.

Betalning

Enkel resa med serviceresefordon kostar 120 kronor. Du betalar till chauffören innan resan påbörjas. Du kan betala kontant eller med kort.

Du kan också betala egenavgiften via faktura. Tala om att du vill ha faktura när du bokar din resa

Servicefordon mellan olika sjukhus

Om du behöver ta dig mellan olika sjukhus erbjuds två olika turer med servicefordon. Linken, som går mellan Jönköpings Län och Universitetsjukhuset i Linköping samt V-turen som går mellan Värnamo sjukhus och Länssjukhuset ryhov. 

Turerna är till för dig med specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss och som av hälsoskäl inte kan åka buss, tåg eller egen bil. För att åka med servicefordon mellan sjukhusen behöver du ett intyg från den som skrivit remissen. Remitterande vårdgivare tar ställning till ditt behov av sjukresa och det ska framgå i din specialistvårds-/vårdgarantiremiss.

Linken till Universitetssjukhuset i Linköping

Linken kör tre gånger per dag tur och retur till Linköping. Det finns två olika rutter. Den ena rutten går från Vetlanda via Aneby, Eksjö och Tranås till Linköping och tillbaka. Den andra och tredje rutten går från Värnamo via Skillingaryd, Jönköping, Gränna och Tranås till Linköping och tillbaka. Alla turer har plats för rullstolar.

V-tur mellan Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov

V-tur är en tidtabellslagd trafik med serviceresefordon mellan Värnamo och Jönköping. V-turen går två gånger från Värnamo sjukhus till Ryhov och två gånger från Ryhov till Värnamo. Hållplatserna är Värnamo sjukhus C-hallen, Skillingaryd vårdcentral, Vaggeryd vårdcentral samt Ryhov huvud entré. V-turen körs endast på vardagar.

Tidtabell för Linken och V-tur, JLT

Ring Serviceresor 020-64 65 66 senast klockan 16.00 en vardag i förväg för att boka resa med Linken eller V-tur. Enkel resa kostar 120 kronor. Du betalar till chauffören. 

Ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil

Du kan få viss ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil:

  • Om du fått en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss av en läkare vid något av länets sjukhus, till en vårdgivare i ett annat län. 
    Ersättning i samband med sjukresa, JLT
  • Om du genomgår återkommande kvalificerade behandlingar vid något av länets sjukhus, till exempel dialys eller strålbehandling.

Fråga vårdpersonalen om behandlingen du genomgår ger rätt till sjukreseersättning.

Du får inte ersättning för resor till hälsovård, exempelvis barnhälsovård, kvinnohälsovård, mammografi, BB-hemvård, vaccinationer och aortascreening. Du får inte heller ersättning för hemresa från annat län vid akut sjukdom eller olycka.

Egenavgift vid sjukresa

Du betalar alltid en egenavgift oavsett vilket färdsätt du använder.

Egenavgiften för enkel resa med buss eller tåg är 22 kronor. Region Jönköpings län ersätter resten av kostnaden för biljett med det billigaste färdsättet den kortaste resvägen. Avståndet räknas till och från adressen där du är folkbokförd.

Egenavgiften för enkel resa med privat bil är 120 kronor. Region Jönköpings län ersätter resten av kostnaden med 1,85 kronor/kilometer den kortaste resvägen mellan vårdinrättningen och adressen där du är folkbokförd. Du får ingen extra ersättning för följeslagare, parkeringsavgifter eller vägtullar.

Egenavgiften för enkel resa med serviceresefordon är 120 kronor.

Ersättning för följeslagare

Om du av hälsoskäl behöver ha med följeslagare vid sjukresa till vården ska behandlande vårdpersonal intyga det på vårdkvittot eller reseintyget.

Ersättning för följeslagare ges bara vid resa med buss eller tåg. Biljett och vårdkvitto skickas tillsammans med intyg från behandlande vårdpersonal till sjukreseenheten. Om du skrivs in på sjukhus får följeslagaren ersättning för den billigaste hemresan med buss eller tåg.

Barn och ungdomar under 18 år får alltid ha med en följeslagare. Det behövs inget intyg. Barn kan aldrig vara följeslagare.

Följeslagare betalar ingen egenavgift. Ersättning ges inte för förlorad arbetsinkomst. Om det inte finns något intyg om att du behöver en följeslagare får följeslagaren en faktura på resan i efterhand.

Anhörig som följer med ambulanstransport får själv bekosta hemresan.

Ansökan om ersättning för sjukresa

Om du är berättigad sjukreseersättning får du blankett av vårdgivaren. Instruktioner och samtliga villkor för ersättning finns på Jönköpings länstrafiks webbplats:

Ersättning i samband med sjukresa, JLT

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 2 160 kronor. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 160 kronor i egenavgifter för sjukresor inom en period på tolv månader. Du får räkna in egenavgifter för resor inom Jönköpings län samt resor utanför länet när du fått en specialistvårds- eller vårdgarantiremiss.

En familj med flera barn under 18 år får räkna samman egenavgifterna för barnens sjukresor.

Det finns inga fysiska frikort för sjukresor. Du som reser med sjukresefordon har automatisk bevakning av högkostnadsskyddet.

Om du har rätt till ersättning för sjukresa med egen bil, buss eller tåg måste du själv kontakta sjukreseenheten när du nått upp till högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten registrerar under vilken tidsperiod du har rätt till fria sjukresor.

Ett exempel: Du gör din första resa 25 april ett år. Efter ett antal resor har du betalat totalt 2 160 kronor i egenavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett högkostnadsskydd och betalar inget för sjukresorna från 11 oktober fram till 24 april året därpå.

Mer information om högkostnadsskydd för sjukresor finns på Jönköpings länstrafiks webbplats:

Egenavgift och högkostnadsskydd vid sjukresa, JLT

Adress sjukreseenheten

Jönköpings Länstrafik
Sjukreseenheten
Box 372, 551 15 Jönköping