Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin styr så att du får den vård som vårdpersonalen tycker att du ska få inom viss tid.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska.

Den nationella vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Vad är primärvård?

I det som i vården kallas primärvård ingår till exempel vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det ska ske inom högst tre dagar. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Den vårdpersonal som du först har kontakt med avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Den mottagning inom primärvården som gör bedömningen skickar en remiss till en specialistmottagning. Där görs en bedömning av vilket behov du har och hur du kan få hjälp. Om specialistmottagningen erbjuder ett besök ska det ske inom 90 dagar.

Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att vårdpersonalen tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Andra tidsgränser

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre.

Jönköpings län

Vårdgaranti i Jönköpings län

I Jönköpings län är det hos vårdcentralen du ska få din medicinska bedömning inom tre dagar av legitimerad vårdpersonal, till exempel sjuksköterska, läkare, psykoterapeut, fysioterapeut eller av en kurator.

Den specialiserade vården erbjuder dig, om möjligt, tid inom 60 dagar för ett första besök. Vid beslut om behandling (operation eller annan åtgärd) erbjuds du, om möjligt, en sådan inom 60 dagar.

Rätten att få vård någon annanstans i landet (så kallad vårdgarantiremiss) gäller bara om Region Jönköpings län inte kan erbjuda dig vård inom 90 dagar.

Om du måste avboka eller ändra tid till specialistsjukvården

Om den planerade vården inte längre är aktuell, eller om du av någon anledning måste skjuta upp ditt besök eller operation, ska du höra av dig så snart som möjligt.

Har du fått ett erbjudande om vård inom garantitiden, men valt att komma senare, kan det hända att du får vänta längre tid än vårdgarantin säger. Du kan inte heller få en vårdgarantiremiss till ett annat sjukhus. Skulle du senare ändra dig och ändå vilja ha en vårdgarantiremiss, räknas väntetiden från den dag du ändrat dig.

Om du måste avboka eller ändra tid till specialistsjukvården (på sjukhus) ska du kontakta mottagningen så snart som möjligt.

Läs mer: 

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård.

Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Jönköpings län

Kontakt i Jönköpings län

Om du väntar du på en kallelse eller tid för besök eller åtgärd, eller har frågor om vårdgarantin, så kan du vända dig till den mottagning eller vårdcentral du har haft kontakt med.

Har du allmänna frågor om vårdgaranti kan du också kontakta Patientnämnden i Jönköpings län

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste också vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. 

Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

  • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
  • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
  • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
  • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
  • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater.
  • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
  • Vårdgarantin gäller inte för tandvård, men det finns en del undantag. Det kan till exempel vara tandvård som ingår som en del av en behandling av en sjukdom. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Jönköpings län

Vård någon annanstans

Du har rätt att få information om vilket sjukhus som kan ta emot och datum för besöket. Region Jönköpings län står för de merkostnader som ett sjukvårdsbesök på annan ort, utanför Jönköpings län, innebär. Du betalar alltid egenavgift vid sjukresa. Inom länet betalar du din resa själv.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan