ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja vårdcentral i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Så här väljer du

Du kan välja en vårdcentral som ska ha huvudansvaret för din vård. Om du inte gör ett aktivt val registreras du automatiskt på en vårdcentral nära din bostad. Om du inte är nöjd med det kan du välja en ny vårdcentral.

Du som är folkbokförd i Jönköpings, Östergötlands eller Kalmar län väljer vårdcentral genom att logga in eller via pappersblankett.

Du som folkbokförd i ett annat län väljer vårdcentral via pappersblankett. Lämna blanketten till vårdcentralen du väljer eller skicka den till:

Vårdval, Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja en vårdcentral. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Nyfödda och nyinflyttade i Jönköpings län registreras automatiskt på en vårdcentral nära bostaden. Om du flyttar ansvarar du själv för att byta vårdcentral.

Vad gäller vid besöket?

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Alla vårdcentraler är godkända av Region Jönköpings län. Vårdcentralen drivs av en privat vårdgivare eller regionen. Vårdcentralerna i Jönköpings län har samma grunduppdrag. Därutöver kan vårdcentralerna anpassa sin verksamhet efter invånarnas behov. Kontakta vårdcentralen om du vill veta mer.

Alla vårdcentraler har samma regler för exempelvis avgifter, hjälpmedel, jourmottagning, läkemedel, patientjournal och sekretess, sjukresor, tolk och vårdgaranti. 

Om du är folkbokförd i ett annat landsting eller region och söker vård i Jönköpings län har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting/hemregion. 

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du alla vårdcentraler i Jönköpings län. Du kan också jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. 

På Region Jönköpings län webbplats finns en sammanställning av vårdcentralernas resultat i regionens årliga uppföljning. Här kan du bland annat se hur bra vårdcentralerna är på att dokumentera din vård, hur väl de följer rekommendationerna för läkemedelsbehandling, hur de uppfyller krav på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd. 

I tillgänglighetsdatabasen finns information om fysisk tillgänglighet och bilder på vårdcentralernas lokaler.

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta och jämföra vårdmottagningar i hela landet.

Välja vårdcentral i annan region

Du kan söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att boka en tid på den vårdcentral du vill besöka. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region som ska ha huvudansvaret för din vård.

Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i det region du vill byta till.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Till toppen av sidan