Stöd och behandling via nätet

Hälsosamma matvanor, stöd och behandling via nätet

Innehållet gäller Jönköpings län

Programmet riktar sig till personer som har ohälsosamma matvanor och som vill ha stöd i att förbättra dem. Målet är att skapa nya bestående och hälsosammare matvanor. Vi vet idag att matvanor påverkar både vår hälsa och vårt välbefinnande på många sätt. Att förbättra dina matvanor kan göra stor skillnad för dig.

Så går behandlingen till

Programmet innehåller tretton avsnitt som genomförs i olika steg i egen takt på webben. Den mest aktiva delen av programmet tar ungefär ett halvår, hela programmet pågår under 12 månader. Du får ett avsnitt i taget och har två till tre veckor på dig att genomföra det. Du arbetar i den takt och på de tider som passar dig. Programmet innehåller både teori, frågor och praktiska uppgifter.

Du kommer att arbeta med ditt beteende, dina tankar och känslor som påverkar dina matvanor. Du får kunskap som stärker dig och verktyg som underlättar förändringen. Din behandlare ger dig kontinuerlig vägledning och stöd efter dina behov.

Hur får jag tillgång till programmet?

Programmet Hälsosamma matvanor används i Region Jönköping av diplomerade matrådgivare inom primärvården. Det är genom dem som du kan få tillgång till programmet. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Inloggning sker via 1177.se.

Innan programmet startar

Innan du får del av programmet utföras alltid ett så kallat bedömningssamtal på din vårdcentral.

Till toppen av sidan