BARNLÖSHET

Ofrivillig barnlöshet - utredning och behandling i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

När ett par har försökt att bli gravida i mer än ett år kallas det för ofrivillig barnlöshet. Att det inte blir någon graviditet är vanligt och kan bero på olika saker.

Med anledning av coronavirus

Med anledning av coronaviruset är det just nu hög belastning på länets laboratorium, det innebär att väntetiderna och utredning för barnlöshet kommer att bli längre.

Även om väntetiden är längre än vanligt just nu kan du fortfarande skicka in din ansökan om utredning. 

Det du kan göra under väntetiden för att förbättra möjligheten att bli gravid är:

 • Skriv upp de dagar du som kvinnan har mens och kontrollera ägglossning med LH-stickor.
 • Ha ett aktivt samliv varannan dag under dagarna före och efter ägglossning.
 • Läs om förutsättningar för att få påbörja en utredning. Har du problem med övervikt eller behöver sluta röka sök den hjälp som erbjuds. 
 • Det är viktigt att få i sig en varierad kost och tillräckligt med vitaminer och mineraler. På apotek kan du få hjälp med olika kosttillskott till exempel multivitamin som kan vara bra om du misstänker att du inte får i dig tillräckligt via maten.

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet är vanligt och förekommer i 10 till 15 procent av alla parförhållanden. I cirka en tredjedel av fallen finns orsaken hos kvinnan, i en tredjedel hos mannen och i en tredjedel hos både kvinnan och mannen. Hos 10 till 20 procent av paren hittar man ingen förklaring till barnlösheten.

Förutsättningar för att påbörja barnlöshetsutredning

För att påbörja barnlöshetsutredning i Region Jönköpings län ska följande vara uppfyllt:

Ålder

I ett heterosexuellt par ska både kvinnan och mannen ha fyllt 24 år. Kvinnan får inte vara äldre än 40 år och mannen får inte ha fyllt 55 år när utredningen börjar.

Lesbiska par och ensamstående kvinnor ska ha fyllt 25 år, men får inte vara äldre än 40 år. I ett lesbiskt par undersöks den av kvinnorna som planerar att bli gravid.

Kvinnor över 40 år kan inte remitteras till  provrörsbefruktning (IVF) som finansieras av Region Jönköpings län.

Livsstilsfaktorer

 • Övervikt och fetma minskar möjligheten att bli gravid, både spontant och med medicinsk hjälp. Fetma under graviditet och förlossning ökar risken för olika komplikationer väsentligt. Det är önskvärt att kvinnans BMI inte överstiger 30.

  Läs mer om BMI på 1177.se: Så bedömer du din vikt 

  Kostrådgivning: Du kan få hjälp med kostrådgivning på din vårdcentral, Vårdcentraler i Jönköpings län
 • Rökning hos kvinnan är en starkt bidragande faktor till barnlöshet och missfall, det är därför viktigt med rökstopp. Hos mannen kan rökning eller snusning påverka spermiekvaliteten.  

  Läs mer om tobak och hur du kan få hjälp att sluta: Tobak och alkohol

  Tobaksavvänjning: Du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa på din vårdcentral, Vårdcentraler i Jönköpings län

Hur länge man har varit ofrivilligt barnlös 

Heterosexuella par ska ha haft regelbundna oskyddade samlag två till tre gånger per vecka under minst ett års tid, utan att bli gravida. Om kvinnan inte har menstruation eller har fyllt 36 år, kan utredningen påbörjas tidigare. Paret ska ha levt i en stabil och varaktig relation och vara folkbokförda på samma adress.

Lesbiska par ska ha levt i en varaktig relation i minst två år. 

Så går utredningen till

Utredningen kräver att paret deltar aktivt. Det är viktigt att båda parter i förhållandet läser all information och följer provtagningsanvisningarna.   

Befruktningsorganens funktion undersöks, liksom olika omständigheter som kan störa fertilitet och möjlighet till graviditet. I ett lesbiskt par undersöks kvinnan som planerar att bli gravid.  

Inför en eventuell donationsbehandling, och när det finns behov, görs en social utredning på hemorten.

Hur lång tid tar utredningen?

Utredningen börjar när de ifyllda frågeformulären bedömts av infertilitetsteamet. Målet är att bedömningen ska ske inom vårdgarantins ramar. Läs mer på 1177.se om vårdgaranti.

Vanligen fortsätter utredningen med att paret kallas till en barnmorska eller läkare.

När prover och undersökningar är klara kallas paret/kvinnan till ett läkarbesök för att få information om nästa steg och vilka möjligheter som finns när det gäller till exempel behandling. Målet är att utredningen ska vara klar inom sex månader, i vissa fall kan det ta längre tid.

Behandling

Om problemet endast är att man inte har någon ägglossning så går det att få hjälp på hemorten. Krävs det mer avancerad behandling finns det möjlighet att bli remitterad till Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) i Linköping.

För att ha rätt till offentligt finansierad IVF-behandling (provrörsbefruktning) ska paret inte ha några gemensamma biologiska eller adopterade barn sedan tidigare. Det gäller även ensamstående kvinnor.

Känslomässig berg- och dalbana

Ofrivillig barnlöshet kan innebära en livskris med stora påfrestningar på den egna självbilden, den psykiska balansen, på relationen och på samvaron med andra människor.

Det är viktigt att kunna prata med sin partner eller en närstående om det som är jobbigt. Behöver du stöd - kontakta kurator via infertilitetsteamet på hemorten eller exempelvis psykosociala teamet på din vårdcentral. 

Ansöka om utredning

För att ansöka om utredning fyller paret/kvinnan i nedanstående frågeformulär. Lesbiska par och ensamstående kvinnor besvarar de frågor som är relevanta.

Kontrollera att alla obligatoriska uppgifter är uppfyllda innan formuläret skickas in. Har du frågor så kan du kontakta respektive infertilitetsteam på mottagningarna (se nedan).

Utredning av barnlöshet görs från 3 februari till 9 juni och från 10 augusti till 11 december. Under sommarmånader och julhelger påbörjas inga nya utredningar. 

Kvinnoklinikens mottagning Höglandssjukhuset Eksjö:

Gynekologmottagningen Huskvarna vårdcentrum:

Kvinnoklinikens mottagning Värnamo sjukhus:

Kontakt

Har du frågor, vill ha mer information eller behöver få en blankett i pappersform, kontakta:

Till toppen av sidan