Barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet - utredning och behandling i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Det är vanligt att det tar tid att bli gravid, och det kan finnas olika orsaker. När ett par har försökt bli gravida i mer än ett år, kan en utredning göras för att försöka hitta bakomliggande orsaker och om möjligt, erbjuda behandling. Lesbiska par och ensamstående kvinnor kan ansöka om hjälp med assisterad befruktning.

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet är vanligt och förekommer i 10 till 15 procent av alla parförhållanden. I cirka en tredjedel av fallen finns orsaken hos kvinnan, i en tredjedel hos mannen och i en tredjedel hos både kvinnan och mannen. Hos 10 till 20 procent av paren hittar man ingen förklaring till barnlösheten.

Om du som gravid får covid-19 har du en ökad risk att utveckla svår sjukdom. Det är därför viktigt att du som gravid, och personer i din närhet, vaccinerar er mot covid-19. Vaccinationen försämrar inte chanserna att bli gravid.

Det ni kan göra för att förbättra möjligheten att bli gravida är:

 • Skriv upp de dagar du som kvinna har mens och kontrollera ägglossning med LH-stickor.
 • Ha ett aktivt samliv varannan dag under dagarna före och efter ägglossning.
 • Läs nedan om förutsättningar för att få påbörja en utredning. Har du problem med övervikt eller behöver sluta röka - sök den hjälp som erbjuds. 
 • Det är viktigt att få i sig en varierad kost och tillräckligt med vitaminer och mineraler. På apotek kan du få hjälp med olika kosttillskott. Till exempel multivitamin, som kan vara bra om du misstänker att du inte får i dig tillräckligt via maten. Som kvinna rekommenderas du att ta tillskott om 400µg folsyra dagligen några månader innan graviditet.

Förutsättningar för att påbörja barnlöshetsutredning

För att påbörja barnlöshetsutredning i Region Jönköpings län ska följande vara uppfyllt:

Ålder

I ett heterosexuellt par ska både kvinnan och mannen ha fyllt 24 år. Kvinnan får inte vara äldre än 40 år och mannen får inte ha fyllt 55 år när utredningen börjar.

Lesbiska par och ensamstående kvinnor ska ha fyllt 25 år, men får inte vara äldre än 40 år. I ett lesbiskt par undersöks den av kvinnorna som planerar att bli gravid.

Kvinnor över 40 år kan inte remitteras till  provrörsbefruktning (IVF) som finansieras av Region Jönköpings län.

Livsstilsfaktorer

 • Övervikt och fetma minskar möjligheten att bli gravid, både spontant och med medicinsk hjälp. Fetma under graviditet och förlossning ökar risken för olika komplikationer väsentligt. 

  Läs mer om BMI på 1177.se: Så bedömer du din vikt 

  Kostrådgivning: Du kan få hjälp med kostrådgivning på din vårdcentral, Vårdcentraler i Jönköpings län
 • Bruk av nikotin hos kvinnan är en starkt bidragande faktor till barnlöshet och missfall, det är därför viktigt med stopp av nikotin. Hos mannen kan bruk av nikotin påverka spermiekvaliteten.  

  Läs mer om tobak och hur du kan få hjälp att sluta: Tobak och alkohol

  Tobaksavvänjning: Du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa på din vårdcentral, Vårdcentraler i Jönköpings län

Hur länge man har varit ofrivilligt barnlös 

Heterosexuella par ska ha haft regelbundna oskyddade samlag två till tre gånger per vecka under minst ett års tid, utan att bli gravida. Om kvinnan inte har menstruation eller har fyllt 36 år, kan utredningen påbörjas tidigare. Paret ska ha levt i en stabil och varaktig relation och vara folkbokförda på samma adress.

Lesbiska par ska ha levt i en varaktig relation i minst två år. 

Så går utredningen till

Utredningen kräver att paret deltar aktivt. Det är viktigt att båda parter i förhållandet läser all information och följer provtagningsanvisningarna.   

Befruktningsorganens funktion undersöks, liksom olika omständigheter som kan störa fertilitet och möjlighet till graviditet. I ett lesbiskt par undersöks kvinnan som planerar att bli gravid.  

Inför en eventuell donationsbehandling, och när det finns behov, görs en social utredning på hemorten.

Hur lång tid tar utredningen?

Utredningen börjar när de ifyllda frågeformulären bedömts av infertilitetsteamet. Målet är att bedömningen ska ske inom vårdgarantins ramar. Läs mer på 1177.se om vårdgaranti.

Vanligen fortsätter utredningen med att paret kallas till en barnmorska eller läkare.

När prover och undersökningar är klara kallas paret/kvinnan till ett läkarbesök för att få information om nästa steg och vilka möjligheter som finns när det gäller till exempel behandling. Målet är att utredningen ska vara klar inom sex månader, i vissa fall kan det ta längre tid.

Behandling

Om problemet endast är att man inte har någon ägglossning så går det att få hjälp på hemorten. Krävs det mer avancerad behandling finns det möjlighet att bli remitterad till Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) i Linköping.

För att ha rätt till offentligt finansierad IVF-behandling (provrörsbefruktning) ska paret inte ha några gemensamma biologiska eller adopterade barn sedan tidigare. Det gäller även ensamstående kvinnor.

Känslomässig berg- och dalbana

Ofrivillig barnlöshet kan innebära en livskris med stora påfrestningar på den egna självbilden, den psykiska balansen, på relationen och på samvaron med andra människor.

Det är viktigt att kunna prata med sin partner eller en närstående om det som är jobbigt. Behöver du stöd - kontakta kurator via infertilitetsteamet på hemorten eller exempelvis psykosociala teamet på din vårdcentral. 

Ansöka om utredning

För att ansöka om utredning fyller paret/kvinnan i nedanstående frågeformulär. Lesbiska par och ensamstående kvinnor besvarar de frågor som är relevanta. 

Tänk på att du som ska bära barnet ska vara fri från nikotin. Utredning kan startas vid BMI över 30, men ska inte överstiga 35. För behandling krävs att BMI är under 30. Spermiekvalitet kan påverkas av nikotin och vikt. Det är därför önskvärt att mannen är nikotinfri och har ett BMI under 30 innan behandling.

Kontrollera att alla obligatoriska uppgifter är uppfyllda innan formuläret skickas in. Har du frågor så kan du kontakta respektive infertilitetsteam på mottagningarna (se nedan).

Utredning av barnlöshet görs från

 • 10 januari till 10 juni samt
 • 10 augusti till 10 december

Om den 10:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag så är öppning eller stängning den närmaste vardagen före eller efter.
Under sommarmånader och julhelger kan inga ansökningar skickas in.

Du som tillhör kvinnoklinikens mottagning Höglandssjukhuset Eksjö ansöker om utredning via formulären hos Infertilitetsmottagningen Jönköping. 

Infertilitetsmottagningen Jönköping:

Kvinnoklinikens mottagning Värnamo sjukhus:

Kontakt

Har du frågor, vill ha mer information eller behöver få en blankett i pappersform, kontakta:

Till toppen av sidan