Barn- och ungdomscentrum Västerbotten

Norrlands Universitetssjukhus, 90185 Umeå

Telefonnummer:

090-785 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrlands Universitetssjukhus, 90185 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Köksvägen 11, 90189 Umeå

Vi erbjuder länets barn och ungdomar under 18 år förebyggande insatser, diagnostik, behandling, vård samt rehabilitering/habilitering.

Kliniken är också ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen.

Kontakta oss gärna genom att ringa något av våra telefonnummer.

Inom länskliniken är de barn- och ungdomsmedicinska verksamheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele samlade till en gemensam verksamhet. Målsättningen är att erbjuda länets barn och ungdomar (och deras föräldrar) bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Förebyggande insatser, diagnostik, behandling, vård samt rehabilitering/habilitering integreras i så hög utsträckning som möjligt.


Kliniken är också ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen.


Under vårt utbud hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter.

Information till patienter

För patientärenden använd våra e-tjänster

För övriga ärenden kan du skriva till vår klinikbrevlåda: barnochungdomsklinik@regionvasterbotten.se

Remisskrav

Remisskrav. När barnet är under 1 år finns inget remisskrav till barnmottagningarna. I övrigt krävs remiss från annan vårdgivare.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region