Mätningar

Sömnregistrering

Innehållet gäller Halland

Här finns en instruktionsfilm till dig som remitterats till Öron, näs- och halskliniken och ska göra en sömnregistrering.

Du som ska göra en sömnregistrering

När du hämtat utrustningen titta på filmen och följ noga instruktionen så att mätningen blir korrekt. Filmen visar hur du sätter på dig utrustningen på kvällen och hur du tar av den på morgonen. Om du inte överenskommit något annat med oss ska du lämna tillbaka utrustningen på morgonen när registreringen är klar tillsammans med ifyllt frågeformulär.

Vad händer efter mätningen?

När du gjort sömnregistreringen och lämnat tillbaka utrustningen analyseras mätningen. Om du har obstruktiv sömnapné får du en tid till läkare för undersökning och vidare diskussion om val av behandling (CPAP eller antiapnéskena). Om du inte har några andningsuppehåll som behöver behandlas får du ett brevsvar av oss med råd om vad du själv kan göra. Din läkare som remitterat dig får också ett svar och hen kan vid behov hjälpa dig ytterligare.

Till toppen av sidan