Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Halland

Innehållet gäller Halland

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som är folkbokförd i Halland.

Resan kan ske med:

 • Kollektivtrafik
 • Egen bil
 • Regionens sjukresefordon (krävs intyg på medicinska skäl från vården)

Det är din hälsa som avgör vilken resa som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Vid resor med kollektivtrafik och egen bil utgår en reseersättning men du får alltid stå för en del av resan själv, det vill säga en egenavgift.

Om du har medicinska skäl till ett annat färdsätt så erbjuds du att åka med regionens sjukresefordon. Du behöver då ett intyg från vården och sedan bokar du din resa via beställningscentralen, Resam för sjukresor tfn 0771-91 00 90. Resan är gratis.

Om sträckan du ska åka inte trafikeras av våra sjukresefordon eller om du på grund av medicinska skäl inte kan samåka kan du bli erbjuden sjukresetaxi om du har intyg för detta från vården. Egenavgiften är 100 kronor.

Vad är ett medicinskt skäl?

En sjukresa med regionens sjukresefordon är inte en rättighet för alla. Vårdpersonalen ser till patientens samlade hälsotillstånd. Utifrån det görs en bedömning om det finns skäl för en resa med våra sjukresefordon.

Tänk på att:

 • det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården.
 • det är ditt ansvar att be om ett intyg när du besöker vården.
 • du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
  eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • avsaknad av kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.

Du som patient kan boka sjukresa inom Halland och i efterhand be om ett intyg. Om vårdpersonalen bedömer att du som patient inte har medicinska skäl för sjukresa kommer du att debiteras för en taxiresa.

Våra sjukresor

Våra sjukresefordon följer en tidtabell. De kör i och utanför Halland till ett antal fastställda vårdmottagningar som drivs av eller har avtal med Region Halland. Resan är gratis.

För att få resa krävs ett intyg om medicinska skäl från vårdpersonal.

Om vi inte kan erbjuda dig resa med Regionens sjukresefordon kan det bli aktuellt med sjukresetaxi. Under dessa resor hämtas ofta flera personer på olika adresser upp för samåkning. Ibland kombineras resan så att en del sker med sjukresetaxi och en del med sjukresefordon.

Sjukresa med taxi kostar 100 kronor/enkel resa i egenavgift.

Sjukresetaxi bokas alltid via bokningscentralen, Resam. Du kan alltså inte ringa och boka ”en vanlig” taxi.

Liggande sjuktransporter

Personer som behöver transporteras liggande, men som inte har behov av vård eller övervakning under resan, kan få åka med ambulanssjukvårdens särskilda fordon för liggande sjuktransporter. Liggande sjuktransport kostar 250 kronor/enkel resa i egenavgift och ingår i underlaget för högkostnadsskydd sjukresor. Samma kostnad gäller för ambulanstransport eller vård av ambulanspersonal i hemmet.

Ofta handlar det om äldre personer som ska flyttas liggande eller från sjukhus till äldreboende. Bussarna körs av ambulanssjukvårdens personal.

Vanligtvis beställs dessa transporter direkt av sjukvårdspersonalen, men i de fall patienter eller anhöriga beställer liggande sjuktransport så ska beställningen göras via telefonnummer 035-21 14 80.

Tidtabeller för sjukresor

*Efter Lund, endast för avstigande till Halmstad. **6:an från Varberg till Borås kör väg 41 via Veddige.
*6:an från Borås kör väg 41 via Veddige.

Vad gäller för sjukresa?

Du ska alltid använda billigast möjliga färdsätt, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Du kan få sjukresa eller reseersättning om du:

 • besöker vårdmottagning, tandläkare eller sjukhus inom Halland som Region Halland har avtal med.
 • provar ut, anpassar eller hämtar hjälpmedel som vården ordinerat dig inom Halland.
 • besöker högspecialiserad vård och har en specialistvårdsremiss från ett sjukhus i Halland. Vårdpersonalen gör en bedömning om du har medicinska skäl för sjukresa och ska då skicka in ett intyg innan du kan boka resan.
 • besöker tandhygienist och har ett intyg.
 • får vård inom Vårdgarantin och har en bekräftelse från Vårdgarantiservice, tfn 0771-900 600. Saknar du detta har du inte rätt till sjukresa eller reseersättning.
 • har giltigt färdtjänstintyg.

För dig som har fyllt 85 år kommer vi inte att begära in intyg för resor inom Halland. Det är endast i de fall då särskilda behovs finns t.ex. ensamåkning som ett intyg från vården behövs. För undantagsregler se nedan.

Men du har inte rätt till resa eller ersättning om du:

 • reser för att få förebyggande hälsovård, till exempel hälsokontroll, vaccination, mammografi.
 • väljer vård utanför Halland, trots att Region Halland kunnat erbjuda dig motsvarande vård här.

  Detta gäller även för dig som söker vård enligt patientlagen.

Överklaga beslut

I de fall du som patient upplever att du blivit oskäligt drabbad av kostnader kan du begära prövning för att få ersättning. Kontakta oss på tfn 010-47 61 950.

Blankett för bestridande

Beställ din sjukresa

När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen, Resambokning. De kommer att ställa några frågor till dig för att göra din resa så bra som möjligt.

Det här frågar de dig om när du ringer för att boka:

 • ditt personnummer och telefonnummer
 • var de ska hämta dig
 • vilken vårdmottagning du ska till och vilken tid du ska vara där
 • om du har ledsagare med dig
 • om du har något hjälpmedel med dig
 • om du behöver hjälp av chauffören

Service i anslutning till resan:

 • upphämtning i bostad
 • hjälp till och från ytterdörr
 • hjälp i och ur bilen
 • hjälp av och på med ytterkläder
 • hjälpin till bostaden
 • hjälp till mottagning/vårdmottagning
 • hjälp med bagage

Begär ersättning

Fyll i blanketten Reseräkning - Sjukresa som du kan ladda ner nedan eller beställa på tfn 010-47 61 950.

Skicka in reseräkningen tillsammans med underlag som visar att du besökt vården, till exempel ett kvitto på patientavgiften. En kallelse, bekräftelse eller kvitto på kortbetalning gäller inte som bevis på att besöket har genomförts.

Ersättning utgår ifrån din folkbokföringsadress.

Du får utbetalningen till ditt bankkonto. Saknas korrekta kontouppgifter skickas ett utbetalningskort till dig. Det kan tillkomma en avgift när du löser in utbetalningskortet.

Kom ihåg att be om reseersättningen i tid. Region Halland ersätter bara resor inom 12 månader. 

Utbetalning

Skicka in blanketten Reseräkning sjukresa tillsammans med dina kvitton till:

Region Halland
Skanningenheten/Sjukresor
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

För frågor om ersättningen ring tfn: 010-47 61 950

Egenavgift för sjukresor - frikort

Med egenavgift menar vi den del av din resekostnad som du får stå för själv, som du inte får ersättning för.

När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 2 000 kronor inom en 12-månadersperiod har du rätt till frikort, vilket skickas hem till dig per post. Frikortet gäller för resten av 12-månadersperioden.

Vill du ha mer information kontakta oss på tfn 010-47 61 950

Vad gäller för ersättning?

Vad gäller för reseersättning?

Du kan ansöka om ersättning för resa med egen bil eller med kollektivtrafik.

Du får ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Men du får ingen ersättning för parkeringsavgift eller trängselskatt. Kör du med privat bil får du ersättning för resor som är längre än 4 mil enkel resa.

För närvarande är ersättningen för resa med bil 14,80 kr/mil och en egenavgift på 59 kr/enkel resa. För resor med kollektivtrafik dras en egenavgift på 33 kr/enkel resa från det biljettpris man betalat.

Resa med/till sjukt barn

Region Halland ersätter resa för förälder eller annan anhörig vid besök på sjukhus av barn under 18 år om intyg från vården finns. Ersättning ges för resa med egen bil eller kollektivtrafik.

Reseersättning efter vårdgarantivård

Du som använt dig av vårdgarantin och vill ha ersättning för resan fyller i hemskickad blankett från Vårdgarantiservice. Blanketten tillsammans med underlag som visar att du fått vård skickar du in till:

Region Halland
Vårdgarantiservice
Box 517
301 80 Halmstad
Tfn: 010-47 61 950

Till toppen av sidan