Sjukresor och färdtjänst

Resor till vården – reseersättning och sjukresor i Halland

Innehållet gäller Halland

Reser du med kollektivtrafik eller egen bil kan du söka ersättning för din resa till vård och tandvård. Har du medicinska behov och intyg från vården finns Region Hallands sjukresefordon, sjukresetaxi eller liggande sjukresa.

Ersättning för resa med egen bil eller kollektivtrafik

Du har rätt till ersättning för resor till vård och tandvård när du reser med kollektivtrafik eller egen bil. Du betalar en del av resan själv, den så kallade egenavgiften. Oftast är det mest ekonomiskt för dig att åka kollektivtrafik.

 • Kollektivtrafik: Du bokar resorna själv och du får ersättning för normalpris på buss och andraklassbiljett på tåg. Du får även ersättning för anslutningsresor till stationen, såsom buss eller bil, men inte för parkering eller trängselavgift. Egenavgiften som du betalar själv är 37 kr per enkel resa.
 • Bil: Ersättningen är 20 kronor/mil. Du betalar en egenavgift på 80 kr för enkelresa.

Skicka in ansökan om reseersättning

För att du ska kunna söka reseersättning behöver du kunna skicka med:

 • kvitto som visar att du besökt vården. Ibland behöver du be om ett kvitto. Det gäller även om du inte betalt någon patientavgift för att du är under 18 år eller har frikort. Faktura fungerar också men inte kallelse eller liknande eftersom det inte bevisar att du varit på ditt besök.
 • biljetter för tåg, buss eller liknande om du rest med kollektivtrafik

Om du bara har kvitto och biljetter som papper kan du fotografera dem med din mobilkamera och bifoga bilderna med ansökan.

Du kan söka reseersättning för

 • flera resor samtidigt men senast inom ett år från ditt besök i vården.
 • en närstående eller annan person som följt med dig i vården.
 • resor till vårdgivare som du fått tid hos inom vårdgarantin (även för en närstående eller en annan person som följer med).
 • resan till och från din närmaste tågstation eller busshållplats. Det gäller dig som kan resa med kollektivtrafik men har svårt att ta dig till den. En anslutningsresa till närmaste hållplats eller station kan göras med buss eller egen bil.
 • resa för att besöka barn som vårdas på sjukhus. Gäller dig som är vårdnadshavare eller annan närstående. Du behöver ett intyg från vården.

Logga in och sök ersättning för resa till vård och tandvård

Om du inte har BankID eller Freja+ så får du ringa 010-47 619 50 för att få en pappersblankett att skicka in.

Frikort

Tänk på att söka reseersättning varje gång du reser till vård och tandvård. När du kommer upp i högkostnadsskyddet på 2000 kronor får du ett frikort och betalar sedan ingen egenavgift utan får hela resan ersatt. Frikortet gäller från det datum du genomförde din första resa till vården och ett år framåt (12 månader).

Så betalas reseersättningen ut

Utbetalningen för resan görs till ditt bankkonto. Om du inte anger något bankkonto när du söker reseersättning kommer pengarna skickas via ett utbetalningskort. Det innebär oftast att du behöver betala en avgift när du löser in utbetalningen.

Sjukresefordon, sjukresetaxi och liggande sjukresa

Sjukresefordon, sjukresetaxi och liggande sjukresa

Om du av medicinska skäl inte kan resa med kollektivtrafik eller egen bil och har intyg från vården får du resa med:

 • Region Hallands sjukresefordon. De går till vissa mottagningar inom och utanför Halland och följer en fast tidtabell. Du behöver inte betala något för att resa med regionens sjukresefordon.
 • Sjukresetaxi. Om inte regionens sjukresefordon går dit du ska. Du betalar 100 kronor per enkel resa.

Region Hallands sjukresefordon

Du bokar din plats på regionens sjukresefordon genom att ringa 0771-91 00 90.

Om du inte har något medicinskt intyg behöver du i god tid höra av dig till din vanliga mottagning i Halland, utan intyg får du inte boka en resa utanför Halland. Gäller det vård i Halland behöver du skicka in intyget senast 14 dagar efter ditt besök till vården annars får du betala själv. Har du fyllt 85 år eller har färdtjänst behöver du inget intyg från vården.

Tidtabell sjukresefordon

*Efter Lund, endast för avstigande till Halmstad. **6:an från Varberg till Borås kör väg 41 via Veddige.
*6:an från Borås kör väg 41 via Veddige.

Sjukresetaxi

Om vi inte kan erbjuda dig en resa med regionens sjukresefordon kan det bli aktuellt med sjukresetaxi. Under dessa resor hämtas ofta flera personer på olika adresser upp för samåkning. Ibland kombineras resan så att en del sker med sjukresetaxi och en del med sjukresefordon.

För att få resa med sjukresetaxi krävs ett intyg om medicinska skäl från vårdpersonal. Har du inget intyg så ska du i god tid höra av dig till din vanliga mottagning i Halland för att få det intyget. Gäller det resa inom Halland behöver ett intyg skickas in senast 14 dagar efter ditt besök, annars får du betala taxikostnaden själv. Har du fyllt 85 år eller har färdtjänst behöver du inget intyg från vården.

Men om du behöver resa för att du erbjudits vård inom vårdgarantin eller har remiss till vård i annan region måste du alltid ha ett giltigt intyg innan du bokar en sjukresetaxi. Det gäller alla.

Egenavgiften som du behöver betala själv med taxi är 100 kronor för en enkel resa. Du betalar egenavgiften kontant eller med kort direkt till taxichauffören.

Ring och beställ din sjukresa med taxi

Sjukresetaxi kan endast beställas genom att ringa till Hallandstrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-91 00 90.

Vid beställning av en sjukresa med taxi ska du meddela följande:

 • Från vilken adress ska du åka?
 • Till vilken adress och kommun?
 • Vilken tid vill du åka vilken tid behöver du vara framme?
 • Vilken dag vill du resa?
 • Har du sällskap med dig?
 • Har du något gånghjälpmedel med dig?
 • Behöver du någon hjälp av taxichauffören?
 • Vill du beställa en resa hem igen också?

Liggande sjuktransport

Du som behöver transporteras liggande men inte har behov av vård eller övervakning under resan kan åka en liggande sjukresa. Egenavgiften för en liggande sjuktransport är 250 kronor som faktureras efter resan och räknas in automatiskt i högkostnadsskyddet. En liggande sjukresa beställs av sjukvårdspersonal.

Då har du rätt till reseersättning eller sjukresa

Du har rätt till reseersättning eller sjukresa om du:

 • Besöker en vård eller tandvård som tillhör eller har avtal med Region Halland
 • Provar ut eller anpassar hjälpmedel som vården ordinerat dig
 • Behöver specialiserad vård utanför Halland och har en specialistvårdsremiss utfärdad av ett sjukhus i Halland
 • Får vård enligt vårdgarantin inom eller utanför Halland
 • Befinner dig utanför Halland och blir akut sjuk. Resan ersätts från den plats du insjuknat till närmaste vårdgivare som kan hjälpa dig.

Du har inte rätt till reseersättning eller sjukresa för följande besök hos vårdgivare:

 • Förebyggande hälsovård exempelvis hälsokontroll, vaccination eller mammografi eller gynekologisk cellprovtagning
 • Besök till Kvinnohälsovården och BVC
 • Om du själv valt att få vård i en annan region än Region Halland
 • Kosmetiska behandlingar, exempelvis av tänder
 • Hemresa efter akut vård utanför Region Halland

Reseintyg sjukresefordon och sjukresetaxi

Det är ditt ansvar att be om ett intyg när du besöker vården. Det är din vårdgivare som avgör om du har medicinska skäl att åka med sjukresefordon eller sjukresetaxi utifrån ditt hälsotillstånd. Kontakta den vårdpersonal som känner till dig och dina förutsättningar för att få intyget utskrivet.

För dig som är 85 år eller äldre behövs inget intyg för resor inom Halland förutom när det finns särskilda behov, exempelvis ensamåkning.

Om du har ett färdtjänsttillstånd och ska åka till vård inom Halland behöver du inget intyg om medicinska skäl från vården.

Tänk på att:

 • Du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresetaxi till vården men inte därifrån, eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • Brist på kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.
 • Du kan åka sjukresa och i efterhand be om ett intyg, men om vårdpersonalen bedömer att du inte har medicinska skäl för sjukresan kommer du själv att debiteras för en taxiresa.
 • Reseintyg krävs även om du har frikort för sjukresa.

Vad är skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa?

Om du har tillstånd för färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan en sjukresa och en färdtjänstresa är att:

 • Färdtjänstresor används för privata resor
 • Sjukresor gäller enbart resor mellan hemmet och vård eller behandling.

Frågor om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor i Region Halland kan du skicka in din fråga eller ringa oss direkt.

Logga in för att skicka in din fråga om sjukresor eller reseersättning via 1177

Ring oss på telefonnummer 010-47 61 950, telefontid 6:00-12:00

 

 

Till toppen av sidan