Olika vårdformer

Hemsjukvård i Halland

Innehållet gäller Halland

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjukvård i kommunal regi.

Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Tillsammans gör vi upp en vårdplan för dig. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras.

Gemensam modell i hela Halland

Kommunerna i Halland och Region Halland har kommit överens om en gemensam modell för hemsjukvården i Halland. Den innebär att kommunerna har ansvaret för hemsjukvården dygnet runt, och att det därför nästan alltid är kommunens personal som ger dig sjukvård hemma.

Till dig som får hälso- och sjukvård i hemmet

Du kommer att få hälso- och sjukvård hemma i din bostad. Det är kommunens personal som ger dig din sjukvård. I kommunen arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.

Ibland kan läkare komma på hembesök till dig. Det är Region Halland som ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården.

Till dig som får hälso- och sjukvård på vårdcentralen

Du som kan ta dig till vårdcentralen får din hälso- och sjukvård på den vårdcentral du valt. På vårdcentralen arbetar bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och läkare.

Tillfällig sjukvård i hemmet, så kallade enstaka hembesök

Du som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar.  Behöver du tillfällig sjukvård i hemmet kontaktar du din vårdcentral.

Till toppen av sidan