Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Olika vårdformer

Hemsjukvård i Halland

Innehållet gäller Halland

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjukvård i kommunal regi.

Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Tillsammans gör vi upp en vårdplan för dig. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras.

Gemensam modell i hela Halland

Kommunerna i Halland och Region Halland har kommit överens om en gemensam modell för hemsjukvården i Halland. Den innebär att kommunerna har ansvaret för hemsjukvården dygnet runt, och att det därför nästan alltid är kommunens personal som ger dig sjukvård hemma.

Till toppen av sidan