Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Halland

Du som behandlats i Halland

Halland visar följande journaluppgifter via nätet:

  • Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
  • Journalanteckningar
  • Diagnos
  • Labsvar från Klinisk kemi, t ex vissa blodprover 
  • Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

Du kan se information från och med 2015

Du som fått vård i Region Halland kan läsa information som är skriven i din journal från 1 september 2015 och framåt. Vill du ta del av journalinformation som registrerats före 1 september 2015 i din journal får du be om papperskopior istället - ibland mot viss avgift. 

Behandling i andra landsting och regioner

Har du blivit behandlad i ett annat landsting/region som visar information i Journalen via nätet, så kan du som hallänning ta del av vad det landstinget eller den regionen publicerat. Du loggar då in som vanligt.

Information som inte visas från Halland

Region Halland har beslutat att information från följande enheter inte ska presenteras i Journalen via nätet:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Vuxenpsykiatrin
  • Rättspsykiatrin

Även journalanteckningar som märkts med ”våldsutsatthet” undantas. Du kan inte heller se t ex röntgenbilder eller remisser och remissvar, men Region Halland arbetar med att utveckla även denna möjlighet.

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. I undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-16 år. För att en vårdnadshavare ska få tillgång till sitt barns journal när barnet är 13-16 år ska en blankett fyllas i och undertecknas av minst en förälder och verksamhetschef för berörd klinik. Barn 13-16 år kan på motsvarande sätt få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet. Blankett för tillfällig åtkomst till journal för barn 13-16 år

Möjligheten att utse ombud togs bort 2018

Ombudsfunktionen, som innebar att exempelvis en äldre person kunde utse ett ombud för att hjälpa till att ta del av uppgifter i Journalen via nätet, har tagits bort. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att funktionen stred mot patientdatalagen. Du som är vårdnadshavare och har fått förlängd tillgång till ditt barns journal påverkas inte av det.

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din Journal via nätet. Försegla innebär att du stänger av möjligheten för dig själv och eventuella ombud att nå Journalen via nätet. Förseglingen sker omedelbart. Du kan sedan inte nå din journal via nätet.

Bryta försegling av journalen

Ångrar du att du förseglat din Journal och vill låsa upp förseglingen, så måste du kontakta Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47, och be om hjälp med att låsa upp. Du kan inte själv ta bort förseglingen. När du ringer Journalservice så tala in ditt namn och telefonnummer, så blir du sedan uppringd inom tre arbetsdagar.  

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra journalen. Spärr begränsar tillgången för vårdpersonal att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om spärra journal.  

Journalservice svarar på frågor

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet kan du ställa till Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47. Tala in ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd inom tre arbetsdagar.

Har du frågor om det som står skrivet i din journal ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal på nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år och vill läsa din journal via nätet kan kontakta den mottagning där du har fått vård för att få tillgång till den information som hör till den mottagningen. Din eller dina vårdnadshavare kan också få tillgång till informationen men då behöver de också kontakta mottagningen.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning.

Kontakta verksamhetschefen på den mottagning där ditt barn får vård om du behöver få förlängd tillgång till barnets journal på den specifika mottagningen efter det att hen fyllt 13 år.

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Inställningar för Journalen när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta en vårdmottagning eller någon annan mottagning om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en viss mottagning eller avdelning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal så att den bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens journalsystem.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen som har skrivit in informationen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner ser du även information i journalen efter samtal som du har haft med 1177 på telefon. Du når din journal via nätet genom att logga in på 1177.se.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din information i din journal via nätet. Tjänsten är inte helt utbyggd än. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom.

Vilken information du kan läsa skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22.

Du kan kontakta supporten genom att fylla i formuläret som du når via denna sida. Längre ned i formuläret hittar du även telefonnummer till supporten.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja e-id plus.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan