Att få hjälpmedel

Låna hjälpmedel under kortare tid

Innehållet gäller Halland

Du som har ett kortvarigt behov av hjälpmedel kan få låna hjälpmedel upp till 14 dagar. Det krävs ingen förskrivning och lånet är kostnadsfritt.

Korttidslån

Följande hjälpmedel har du möjlighet att få låna som korttidslån under förutsättning att de finns tillgängliga:

  • Allround-rullstol från sittbredd 35
  • Standardrollator
  • Fristående toaförhöjning
  • Duschstol utan hjul

Vid behov av transport tillkommer en transportkostnad.

Ansvar

Låntagaren ansvarar för att de hjälpmedel som lånas används på rätt sätt eftersom utlåningen inte sker enligt sedvanliga utprovningsrutiner. Om lånetiden överskrids kommer låntagaren att debiteras för varje överskriden vecka.

Kontakt

Vänd dig till Hjälpmedelscentrum om du är i behov av ett korttidslån.

Tillfälligt lån

På besök i Halland

Är du på besök i Halland och behöver behöver hjälpmedel utöver det som ryms under korttidslån eller om lånet överstiger 14 dagar, kan du få ett tillfälligt lån. Lånet gäller som längst i tre månader.

Tillfälligt lån kan du få för hjälpmedel som du behöver för att klara din vardag och som är för skrymmande att tas med från din ordinarie bostad. Val av produkt utgår från det hjälpmedelssortiment som finns i Halland.

För att få ett tillfälligt lån behövs en förskrivning och ett debiteringsunderlag från din hemkommun eller hemregion. Debitering sker enligt ordinarie prislista i Halland. Får du inte kostnaden täckt via din hemkommun eller din hemregion får du själv stå för kostnaden för lånet.

Du måste ha folkbokföringsadress i Sverige.

Ansvar

Låntagaren ansvarar för att hjälpmedlet hämtas och återlämnas rengjorda till Hjälpmedelscentrum. I annat fall tillkommer en transportkostnad.

Kontakt

Vänd dig till din förskrivare i din hemkommun eller region om du är i behov av ett tillfälligt lån.

När du som hallänning är på besök i annat län

Möjligheterna att låna hjälpmedel för kortare tid skiljer sig åt mellan olika kommuner och län.

Det är ditt ansvar att kontakta hjälpmedelsverksamheten i det län eller den kommun som du ska besöka för att få information om vad som gäller. Därefter kontaktar du din förskrivare i Halland som gör en bedömning och en eventuell förskrivning.

Fritidshjälpmedel

Som hallänning kan du, i mån av tillgång, få låna följande fritidshjälpmedel:

  • Tandemcykel
  • Rullstolscykel
  • Manuell rullstol lämplig för bad och terräng

Lånetiden är upp till 14 dagar och du måste vara bosatt i Halland för att få låna ett fritidshjälpmedel.

Hjälpmedlet ska i första hand hämtas på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg eller Kungsbacka. Vid behov av transport tillkommer en transportkostnad.

Ansvar

Låntagaren ska alltid kontrollera att lånet av fritidshjälpmedlet täcks av hemförsäkringen och skriva på en låneförbindelse.

Låntagaren har eget ansvar om det skulle inträffa en olycka vid användandet av hjälpmedlet. Låntagaran ansvarar också själv för att det fritidshjälpmedel som lånas används på rätt sätt eftersom utlåningen inte sker enligt ordinarie rutiner vid utprovning.

Kontakt

Vänd dig till Hjälpmedelscentrum om du är intresserad av att låna ett fritidshjälpmedel.

Till toppen av sidan