2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Säänöt ja oikeuet

Sie joka puhut yhtä minuriteettikieltä

Du som talar ett minoritetsspråk - tornedalsfinska

Sulla, joka kuulut yhtheen kansalisheen minuriteethiin, oon vississä taphauksissa oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa hoijon kansa. Katto tästä mikä jällaa eri tilantheissa.

Läs texten på svenska här.

Joissaki vississä aluheissa maassa jällaavat erityiset säänöt. Ette saaja informasuunia sinun rekiuunista, katto ette sie olet valikoinu oikean rekiuunin rekiuunivalikoimassa päälimäisenä sivula.

To the top of the page