قوانین و حق و حقوق

ترجمه به زبانم

Tolkning till mitt språk - persiska

شما اگر سوئدی صحبت نمی‌کنید می‌توانید مترجم داشته باشید. مترجم در هنگام مراجعه به خدمات پزشکی درمانی و خدمات دندان‌پزشکی در زمینه‌ی ترجمه به شما کمک می‌کند. در هنگام رزرو کردن وقت برای مراجعه، ذکر کنید که نیاز به یک مترجم به زبان خودتان دارید.

Ett vårdbesök med tolk.
کار مترجم ترجمه کردن بین زبان‌های مختلف است.

برای خدمات ترجمه شما هیچ مبلغی را پرداخت نمی‌کنید.

.Läs texten på svenska här

یک مترجم زبان چه کار می‌کند؟

یک مترجم حرف‌های کارکنان خدمات پزشکی درمانی را برایتان ترجمه می‌کند تا شما متوجه حرف‌ها بشوید. مترجم هم به زبان سوئدی و هم به زبان شما مسلط است.

اگر سؤالاتی دارید مترجم آن‌ها را ترجمه می‌کند. بعد از آن مترجم جواب کارکنان خدمات پزشکی درمانی را به زبانتان ترجمه می‌کند.

یک مترجم معمولاً یک متن نوشته شده را ترجمه نمی‌کند.

یک ملاقات با مترجم این‌گونه می‌تواند پیش برود

در اینجا مثال‌هایی از اینکه یک ملاقات با مترجم چگونه می‌تواند پیش برود ذکر شده است:

  • مترجم در ملاقات با کارکنان خدمات پزشکی درمانی حضور دارد.
  • مترجم توسط یک تلفن بلندگو دار در ملاقات شرکت می‌کند.
  • شما، کارکنان خدمات پزشکی درمانی و مترجم از طریق یک دوربین و یک رایانه باهم تماس برقرار می‌کنید. به این ترجمه‌ی تصویری می‌گویند.

در هنگام رزرو کردن وقت ملاقات از کارکنان خدمات پزشکی درمانی درباره‌ی نوع ترجمه‌ای که می‌توانید دریافت کنید بپرسید.

مترجم وظیفه‌ی حفظ اسرار دارد

یک مترجم وظیفه‌ی حفظ اسرار دارد. این به این معنی است که مترجم بدون رضایتتان حق دادن هیچ اطلاعاتی درباره‌ی شما را ندارد.

گاهی اوقات خانواده یا دوستان می‌خواهند به شما در ترجمه کردن کمک کنند. این مسأله می‌تواند منجر به سوءتفاهم بشود. آنها همچنین وظیفه‌ی حفظ اسرار را ندارند. به همین دلیل دریافت کمک از شخصی که به عنوان یک مترجم کار می‌کند بهتر است.

محتوای بیشتر به زبان فارسی

زبان فارسی

در اینجا میتوانید آن محتوای وبسایت 1177 که به زبان فارسی ترجمه شده است، را بخوانید. برای به دست آوردن اطلاعات ناحیه محل زندگیتان(region) را بالای صفحه انتخاب کنید

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page