Habilitering

Kurser och grupper

Innehållet gäller Blekinge

Här hittar du kurser och grupper från habiliteringen i Blekinge, samt anmälningsformulär.

Anmälan till information:

Information om autism

Informationen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med autism.

Personal från Habiliteringen ger en generell och grundläggande information om autism och det finns möjlighet för frågor och diskussion i gruppen.

Tid: Onsdag kl 13.00-16.00, se datum vid anmälan nedan.

Plats: Blekinge folkhögskola, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid behov av tolk, vänligen kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Vid för få anmälda ställs kursen eller föreläsningen in.

Information om selektivt ätande

Den här informationen vänder sig till föräldrar och anhöriga som har barn med selektivt ätande. Information om selektivt ätande, strategier, förhållningssätt och bemötande. Är du intresserad av att delta i gruppinsats kring Selektivt ätande kan du göra intresseanmälan till utbildning ”Selektivt ätande grupp”, se utbildning längre ner i kursutbudet.

Under informationstillfället reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor som:

 • Vad är selektivt ätande?
 • Ätutveckling och oralmotorik
 • Struktur och miljöanpassning
 • Ångest och affektsmitta
 • Strategier vid selektivt ätande

 

Tid: Torsdag klockan 8.30-12.00, se datum vid anmälan.

Plats: Ronneby Hälsocenter Hälsovägen 2, Ronneby (Ingång vid apoteket)

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Vid för få anmälningar ställs informationen in.

Information om Cerebral Pares

Informationen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med Cerebral Pares. Personal från Habiliteringen ger en generell och grundläggande information om Cerebral Pares. Det finns möjlighet för frågor och diskussion i gruppen.

Tid: Onsdag kl 13.00-15.30, se datum vid anmälan nedan.

Plats: Ronneby Hälsocenter, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket)

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

Information om förhållningssätt, bemötande och struktur

Informationen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med behov av lågaffektivt bemötande och struktur.

Informationen handlar om hur nätverket kan förbereda, tydliggöra och förhålla sig i olika situationer för att ge personen optimala förutsättningar, utifrån dennes behov. Lågaffektivt bemötande, verbalt bemötande, bildstöd och ritprat är exempel på olika metoder att använda sig av. Det finns möjlighet för frågor och diskussion i gruppen.

Tid: Onsdag kl 13.00-16.00, se datum vid anmälan nedan

Plats: Blekinge folkhögskola, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby.

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

Anmälan informationstillfällen

Vilken kurs vill du delta i? Gör en anmälan per aktuell kurs.

Anmälan för utbildningar

TAKK nybörjarkurs

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat använda tecken som stöd i vardagen. Personal (max 2 st), som finns runt barnet i vardagen är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med ett visst antal tecken och hur ni ska använda dem.

Tid:
Tisdag 5 november klockan 14.00-16.00
Tisdag 12 november klockan 14.00-16.00
Tisdag 19 november klockan 14.00-16.00
Tisdag 26 november klockan 14.00-16.00
Tisdag 3 december klockan 14.00-16.00

Plats: Ronneby, Hälsocenter, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket)

Anmälan:
Senast 3 veckor innan kursstart.

Vid behov av tolk, vänligen kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sociala berättelser och seriesamtal

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga till personer med svårigheter i socialt samspel. Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Syftet med kursen är att få grundläggande kompetens i att använda sig av sociala berättelser och seriesamtal. Vi träffas vid två tillfällen, hemuppgifter mellan kurstillfällena ingår.

Tid:
Tisdag 8 oktober kl. 13.00-15.00
Tisdag 15 oktober kl. 13.00-15.00

Plats: Ronneby, Hälsocenter, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket)

Anmälan: Senast 3 veckor innan kursstart

Vid behov av tolk, vänligen kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

På väg att bli vuxen

Målgrupp:
Föräldrar till ungdomar i åldern 15-17 år.

Program:
Vi pratar om att hantera föräldrarollen till en ungdom med en funktionsnedsättning som är på väg att bli vuxen och hur du som förälder kan stötta din ungdom i vuxenblivande vad gäller bland annat krav, ansvar och frigörelse. Vi kommer också att ge information om samhällets stöd, lagar och rättigheter. Fokus i gruppen ligger på utbyte av erfarenheter kring vuxenblivande.

Det är vi tillsammans som skapar innehåll i gruppen. Därför är det viktigt att du kan boka in deltagande vid alla tillfällena. 

Tid:
Måndag 21 oktober klockan 13.00-15.30
Måndag 28 oktober klockan 13.00-15.30
Måndag 4 november klockan 13.00-15.30

Plats: Ronneby, Hälsocenter, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket)

Anmälan: Senast 3 veckor innan kursstart. Begränsat antal platser.

Vid behov av tolk, vänligen kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Anmälan till TAKK nybörjarkurs, sociala berättelser och seriesamtal och På väg att bli vuxen

Vilken kurs vill du delta i? Gör en anmälan per kurs

Intresseanmälan för utbildningar och grupper

AKKtiv Komigång

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som har kommunikationssvårigheter.

Program: Kommunikation är det viktigaste som finns för oss människor – och det blir därför tufft i en familj där barnets kommunikation inte utvecklas som förväntat.

AKKtiv betyder Alternativ och Kompletterande Kommunikation – tidig intervention till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Under AKKtiv KomIgång får du kunskap om:

 • Mänsklig kommunikation
 • Kommunikationsutveckling
 • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
 • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
 • Olika AKK - kommunikationsstöd
 • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar skall:

 • veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja hans/hennes kommunikationsutveckling
 • känna dig tryggare i din situation som förälder

På habiliteringen i Blekinge hålls kursen av logoped och specialpedagog. Kursen omfattar 16 timmar fördelat på 7 tillfällen.

Tid: Torsdagar kl. 13.00-15.30.

1 gång per vecka mellan vecka 37-43.

Plats: Habiliteringen i Karlskrona

Anmälan: Senast 4 veckor innan kursstart. Det finns begränsat antal platser.

AKKtiv Kom hem, fortsättningskurs

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-8 år) som har kommunikationssvårigheter. Förälder ska ha deltagit i AKKtiv Kom Igång, grundkurs, tidigare.

Program: Kursen handlar om att utveckla kommunikation i en situation som är motiverande för barnet, till exempel en lek eller en vardagsaktivitet, som ni gör tillsammans.

Du som förälder sätter upp mål och väljer metod som du prövar för att stödja kommunikation och samspelet mellan dig och ditt barn. Några kommer att använda kommunikationsstöd, medan andra arbetar mer med att förändra sina strategier som kommunikationspartner. Ni kommer att få videofilma i hemmet och visa för gruppen för att få återkoppling på det ni har provat.

Syftet är att få fördjupad kunskap om dina och ditt barns resurser och svårigheter gällande kommunikation samt få vägledning och ökad medvetenhet om vilka strategier som är effektiva för just ditt barns kommunikationsförmåga.

Kursen hålls när vi har tillräckligt underlag. Om du är intresserad av kursen kan du göra en intresseanmälan.

Ett annorlunda föräldraskap

Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 6-12 år med problemskapande beteenden.

Program: Ett annorlunda föräldraskap är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med problemskapande beteenden. Problemskapande beteenden kan vara att slåss, skrika, kasta, skada sig eller rymma. Problemskapande beteenden är beteenden som är svåra för omgivningen att hantera. Vi träffas 12 gånger. I programmet får du bland annat lära dig hur du som förälder kan förebygga och hantera problemskapande beteende.

Det är vi tillsammans som skapar innehåll i gruppen. Därför är det viktigt att du kan boka in deltagande vid alla tillfällena.

Förkunskap: Du ska ha kunskap om ditt barns diagnos. Du bör ha tagit del av de digitala utbildningar som finns eller på annat sätt satt dig in ditt barns diagnos.

Tid: Onsdagar kl.9.30-11.30

10 tillfällen, 1 gång per vecka under vecka 38-49 (ej vecka 44), samt två uppföljningstillfällen.

Plats: Ronneby, Hälsocenter, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket)

Anmälan: Senast 4 veckor innan kursstart. Det finns ett begränsat antal platser. Urval görs utifrån behov och gruppsammansättning.

Syskongrupp

Målgrupp: Syskon till barn med funktionsnedsättning.

Program: Vi träffas och utbyter erfarenheter kring hur det kan vara att ha ett syskon med ett annorlunda sätt att vara. Vi tittar runt i Habiliteringens lokaler och pratar om vad en diagnos eller funktionsnedsättning egentligen är. Vid varje tillfälle finns möjlighet till lek, pyssel och ett mindre mellanmål.

Vi träffas fyra gånger, en gång per vecka och det är viktigt att syskonet kan planera för att vara med vid samtliga tillfällen. 

Tid: Onsdagar vecka 45-48 klockan 15.00-16.00.

Plats: Habiliteringen i Karlshamn.

Anmälan: Begränsat antal platser. Urval görs utifrån behov och gruppsammansättning.

Motorisk träningsgrupp

Målgrupp: Barn i åldern 4-14 år med cerebral pares som går utan eller med gånghjälpmedel.

Program: Barnen tränar i grupp tillsammans med sina föräldrar med stöd av fysioterapeut. Träningen sker i grupp utifrån egna träningsprogram via lek och rörelse och innefattar styrketräning, balans och kondition.

Tid: Tisdagar vecka 43-50 klockan 14.30-15.30.

Plats: Habiliteringen i Karlskrona.

Anmälan: Begränsat antal platser. Urval görs utifrån behov och gruppsammansättning.

Selektivt ätande grupp

Målgrupp:
Barn 3-16år med selektivt ätande samt deras föräldrar/anhörig.

Program: Selektivt ätande grupp inleds med information om selektivt ätande, strategier, förhållningssätt och bemötande. Gruppinsatsen består av två delar, en del är grupphandledning till föräldrar/anhörig och den andra delen är en gruppinsats till barn och föräldrar/anhörig tillsammans. Det är viktigt att samma förälder/anhörig har möjlighet att gå på båda delarna då vi kommer att prata om det som händer i barngruppen på föräldragruppen.

Vid grupphandledning till föräldrar/anhörig pratar vi faktorer som spelar roll för matsituationen och ger information om strategier för att du ska kunna stötta barnet.

Grupp till barn och föräldrar/anhörig är fokus på att närma sig mat på ett lekfullt och kravlöst sätt.

Tid: Informationstillfället är den 7 november på förmiddagen i Ronneby.

Gruppinsatserna genomförs torsdagar vecka 45-49 samt uppföljning torsdag vecka 34. Grupphandledning genomförs varannan vecka till föräldrar/anhörig (torsdag eftermiddag) och varannan vecka med barngrupp (torsdag förmiddag).

Plats: Informationstillfälle på Hälsocenter i Ronneby, Hälsovägen 2 (ingång vid apoteket).

Gruppinsatsen genomförs på habiliteringen i Karlshamn.

Anmälan: Senast 4 veckor innan kursstart. Det finns ett begränsat antal platser. Urval görs utifrån behov och gruppsammansättning.

Navigator ACT

Målgrupp: Föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet i vardagen.

Program: Navigator ACT vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress i föräldraskap, nedstämdhet eller oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Navigator ACT har fokus på dig som förälder. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar i acceptans och medveten närvaro. Syftet är att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning samt hitta sätt som främjar hälsa och välbefinnande.

Gruppbehandlingen omfattar fem gruppträffar samt en återträff 3 månader efter kursslut. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt. Vi rekommenderar att barnets föräldrar går utbildningen var för sig, det vill säga en åt gången. Du behöver kunna delta vid samtliga gruppträffar.

Efter anmälan kommer du att kontaktas av någon av gruppledarna för en telefonintervju och därefter får du bekräftelse på deltagande.

Tid:
Tisdag 1 oktober klockan 13.00-16.30
Tisdag 15 oktober klockan 13.00-16.30
Tisdag 29 oktober klockan 13.00-16.30
Tisdag 12 november klockan 13.00-16.30
Tisdag 3 december klockan 13.00-16.30
Tisdag 11 mars klockan 13.00-16.30

Plats: Habiliteringen i Karlskrona

Social färdighetsträning i grupp

Målgrupp: Barn och ungdomar (13–18 år) med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Program: Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion.

Gruppen träffas 8 tillfällen och vårdnadshavare deltar vid 2-3 tillfällen.

Urval till att delta i grupp görs genom intervju för att kartlägga barnet/ungdomens motivation och förutsättningar för att göra hemuppgifter

Träffarna följer en återkommande struktur med tydliga ramar. Gruppträffarna innehåller bland annat temadiskussioner, gruppövningar samt hemuppgifter mellan tillfällena. Metoden tillämpar både allmänna och individuella mål, som tillsammans syftar att:

 • Förbättra förmågan till social interaktion.
 • Träna förmågan till ökad medvetenhet om sig själv och andra.
 • Förbättra problemlösningsförmågan.
 • Förbättra och stärka sin sociala kompetens.
 • Öka förmågan att förstå sin egen roll i sociala sammanhang.
 • Stärka självförtroendet i sociala sammanhang.

Tid: Planeras hösten 2024 i Karlskrona respektive Karlshamn.

Intresseanmälan till AKKtiv Komigång, AKKtiv Kom hem fortsättningskurs, Syskongrupp, Ett annorlunda föräldraskap, Motorisk träningsgrupp, Selektivt ätande grupp, Navigator ACT och Social färdighetsträning

Vilken kurs vill du anmäla intresse för? Du kan fylla i mer än ett alternativ.
Till toppen av sidan