Att må dåligt som förälder

Skilsmässa eller separation när man har barn

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

Här får du råd om vad du kan tänka på för att de ska bli så bra som möjligt för barnen. Du får också råd om det praktiska livet efter separationen vad gäller till exempel vårdnad och ekonomi, och hur ni gör om ni inte kommer överens.

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Vid händelse av en skilsmässa eller en separation kan få hjälp och stöd vid dessa instanser, i följande ordning:

  1. Elevhälsa
  2. Ungdomsmottagning, för dig som fyllt 13 år
  3. Socialtjänst
  4. Barn- och ungdomspsykiatri
Till toppen av sidan