Att må dåligt som förälder

Skilsmässa eller separation när du har barn

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Det är viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

Här kan du läsa om vad du kan tänka på för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Du får också information om vad som gäller för till exempel vårdnad och boende.

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Vid händelse av en skilsmässa eller en separation kan få hjälp och stöd vid dessa instanser, i följande ordning:

  1. Elevhälsa
  2. Ungdomsmottagning, för dig som fyllt 13 år
  3. Socialtjänst
  4. Barn- och ungdomspsykiatri
Till toppen av sidan