På förlossningen och BB

Så går det till på BB och förlossningsavdelningen

När du ska föda barn får du först komma till en förlossningsavdelning. Ring till avdelningen innan du åker dit för att bekräfta att det finns plats. När barnet är fött kan ni få komma till en BB-avdelning. Den här texten handlar om hur det brukar gå till på de olika avdelningarna.

Här kan du läsa mer om när det är dags att ta sig till förlossningen.

Det kan vara olika hur stora förlossningsavdelningarna är och hur de fungerar. Det är inte alltid du får komma till den förlossningsavdelning du vill, eftersom det kan vara fullt.

Här hittar du förlossningsavdelningar och BB-avdelningar i hela Sverige.

Denna text finns även på lättläst svenska samt översatt till flera språk

BB-väska

Många som ska föda barn packar i förväg en väska som de sedan tar med när de ska till förlossningsavdelningen. Väskan kan innehålla kläder, något gott att äta, necessär och annat som kan tänkas vara bra att ha den första tiden. Men egentligen behöver du inte ha med något till förlossningsavdelningen och BB, där finns det som behövs.

Att bli inskriven på förlossningsavdelningen

När du som är gravid kommer till förlossningsavdelningen får du först träffa en barnmorska. Hen bedömer om förlossningen har kommit igång tillräckligt för att du ska få stanna kvar. Du blir inskriven på avdelningen om förlossningen har kommit igång ordentligt. Då får du stanna kvar tills barnet är fött.

Barnmorskan ställer frågor och du kan komma med önskemål inför förlossningen. Det kan till exempel handla om vilken ställning du som är gravid vill föda i eller om du vill ha smärtlindring. Barnmorskan läser förlossningsplanen om du har skrivit en sådan. Hen tittar också i din journal för att se om det har varit några komplikationer under graviditeten.

Det är du som ska föda barn som är huvudperson på förlossningsavdelningen, men även du som är närstående har en viktig roll.

Rum och utrustning

Förlossningarna sker i särskilda förlossningsrum. Förlossningsrum kan se olika ut på olika ställen. Det brukar finns en förlossningssäng och oftast bekväma möbler att sitta i. Det finns tillgång till lustgas och syrgas. Det brukar finnas möjlighet att duscha eller bada på förlossningsavdelningen, antingen i rummet eller i närheten.

Undersökningar

En CTG mäter barnets puls.
En CTG-apparat mäter barnets puls och livmoderns sammandragningar.

På förlossningsavdelningen registreras oftast barnets hjärtljud med hjälp av CTG, cardiotocografi. Det görs med en dosa som barnmorskan fäster på din mage. CTG-apparaten övervakar att barnet får tillräckligt med syre och mår bra.

Barnmorskan undersöker också hur barnet ligger i livmodern. Hen känner efter med fingrarna i slidan om livmoderhalsen har börjat öppna sig.

Dessutom kontrolleras blodtrycket och vikten på dig som är gravid. Du kan också få lämna ett urinprov.

Efter att barnet är fött

Nyfött barn ligger hud mot hud.
När barnet är fött kan ni få komma till en BB-avdelning.

Det är olika hur länge man stannar på sjukhuset efter att barnet är fött. En del går hem redan efter sex timmar, om allt har gått bra och om barnet mår bra. Det är vanligare att omföderskor lämnar sjukhuset tidigt. Ni som lämnar sjukhuset tidigt får komma på återbesök efter några dagar.

BB-avdelningen

Ni som stannar längre på sjukhuset får komma till en BB-avdelning. Där kan du få hjälp och stöd med olika saker som händer första tiden efter förlossningen. Till exempel kan du få hjälp med amning och eventuella infektioner och bristningar.

Det kan vara olika på olika BB-avdelningar, men ibland kan även medföräldrar bo kvar. Närstående och syskon till det nyfödda barnet brukar få hälsa på.

Du kan behöva betala för att bo och äta på BB-avdelningen. Kostnaden varierar mellan olika regioner.

En barnläkare undersöker barnet innan ni kan åka hem.

Om personalen

På förlossningsavdelningen arbetar en barnmorska oftast tillsammans med en undersköterska. Men ibland arbetar två barnmorskor tillsammans med eller utan en undersköterska.

Barnmorskan kommer och tittar till dig som föder då och då. I slutet av förlossningen är barnmorskan där hela tiden.

På avdelningen arbetar även förlossningsläkare och narkosläkare. De deltar i de förlossningar där det behövs.

Personalen på avdelningen arbetar i olika skift. Det är vanligt att personalen hinner bytas ut under en förlossning.

På större sjukhus kan även en person som studerar till barnmorska eller läkare vara med under förlossningen.   

Personal på BB

Även på BB-avdelningen arbetar det barnmorskor, undersköterskor och läkare. Vilken personal du träffar på BB beror på hur förlossningen var. Du kan få träffa en fysioterapeut eller kurator om det behövs. Det är vanligt att få träffa en läkare på BB om förlossningen avslutades med sugklocka eller kejsarsnitt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Förberedelser inför förlossningen

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför förlossningen.

Förlossningsbrev

För många kan det kännas bra att planera förlossningen i förväg. Då kan det vara bra att skriva ett förlossningsbrev. I ett förlossningsbrev skriver du ner dina förväntningar till vårdpersonalen.

Smärtlindring under förlossningen

Här kan du läsa mer om olika metoder för smärtlindring under förlossningen.

Till toppen av sidan