Vård i slutet av livet

Helhetssyn präglar vården på hospice

Innehållet gäller Västra Götaland

När en person har en fortskridande obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede, kan hospice vara ett vårdalternativ. Här erbjuds palliativ vård som tar hänsyn till hela människan och dennes behov. Och då handlar det inte bara om medicinsk vård.

Personalen på ett hospice har en fördjupad kompetens inom palliativ vård och kan erbjuda flera alternativ till symtomlindring. Vården utförs av ett team som innehåller flera yrkesgrupper.

Det är Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har det medicinska ansvaret för de tre hospice som finns i Göteborg. Det finns också ett hospice i Lidköping.

Film: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk

Till toppen av sidan