Koncentrationssvårigheter

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Alla barn kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte intresserar dem. Men för en del barn handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Barnet kan till exempel ha svårt att fokusera på rätt sak, lätt att bli distraherad av det som händer i omgivningen eller att ha svårt att behålla fokus på mindre stimulerande uppgifter.

Orsaken kan till exempel vara

  • sociala problem i hemmet
  • oro för till exempel en närstående som inte mår bra
  • fysisk sjukdom, som kan ta mycket av barnets tid och kraft
  • funktionsnedsättning, som till exempel adhd.

Idag förväntas elever i allt högre grad styra sitt eget lärande i olika former av projekt och samarbeten i skolan. Det ställer stora krav på elevernas förmåga att hålla fokus på sitt eget arbete.

För en del barn kan det bli en alltför stor utmaning. Många skolor kan bekräfta att de har barn i olika åldrar som snabbt blir uttråkade, splittrade och kan ha svårt att delta i olika aktiviteter. Elever som har svårt med koncentrationen på lektionerna är inte ovanligt.

Att få höra att man ska bita ihop, försöka bättre eller att "man kan om man vill" gör inte saken bättre. Upprepade misslyckanden och besvikelser kan i sig leda till att motivationen brister om inte svårigheterna uppmärksammas och rätt stöd sätts in.

Råd till föräldrar och närstående

För att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter kan det vara bra med en tydlig struktur. Som förälder är det bra att vara lyhörd för vad ens barn verkar må bra av.

Det underlättar ofta för barnet att om tillvaron är så planerad och förutsägbar som möjligt hemma. Som förälder kan man hjälpa sitt barn genom att vara förutseende och förbereda barnet på vad som ska hända, till exempel genom att säga "Om tio minuter ska vi äta".

Att ha regelbundna rutiner för mat och sömn är mår de flesta barn bra av, och särskilt viktigt kan det vara om barnet har svårigheter att koncentrera sig.

Som förälder är det bra att hålla sig informerad om hur ens barn har det i skolan. Ofta behöver man också vara ett stöd för barnet i skolarbetet när det till exempel gäller läxor och prov. Därför är det viktigt att ha en god och regelbunden kontakt med skolan. 

Struktur viktig i skolan

I skolan är det viktigt att hela tiden följa upp så att alla förstått och är med i arbetet.   Miljön i klassrummet bör vara tydlig och strukturerad.

Som stöd för barn som har svårt att koncentrera sig är det bra att ha tydliga scheman och arbetsplaner, så barnet vet vad som ska hända under dagen. Ibland kan det vara lättare för barnet om man använder bilder för att åskådliggöra det.

Barnet kan behöva ha möjlighet att gå undan och vila lite i enskildhet under dagen.

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om man som förälder är orolig för sitt barn  kan man ta kontakt med skolans elevhälsoteam i första hand. Ofta kan man få hjälp av en lärare att ta kontakten.

Fäll ihop

UMO om koncentrationssvårigheter

UMO om koncentrationssvårigheter

UMO är din ungdomsmottagning på nätet. Här kan du läsa mer om olika situationer då man kan ha svårt att koncentrera sig. Det kan till exempel vara om man är nedstämd eller har ångest .

Ibland kan man ha svårt att koncentrera sig om man en neuropsykiatrisk funktionsstörning.   Läs om hur du kan få hjälp och stöd vid adhd  och aspergers syndrom.

 Om du har koncentrationssvårigheter som gör att det är svårt att klara av dina studier kan du vända dig till studenthälsan.

Fäll ihop

Hjälp och stöd för unga i Västra Götaland

Västra Götaland

Hjälp och stöd för unga i Västra Götaland

Sök hjälp: I första hand  elevhälsa, ungdomsmottagning eller vårdcentral, i andra hand BUP.

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Hitta din vårdcentral

Kommunal hjälp och stöd

Hitta din Bup-mottagning

Läs mer

Att må psykiskt dåligt som ung

Diagnoser och besvär som ung

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2013-06-27
Skribent:

Ylva Kurtén, psykolog, Stockholm

Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Sebastian Franzén, Malmö


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2013-08-22