Förgiftning

Skriv ut (ca 2 sidor)

Förgiftningsolyckor i hemmet orsakas oftast av hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak, giftiga svampar och växter. Det du kan göra för att undvika förgiftningsolyckor gäller främst barn. Små barn utforskar världen genom att stoppa saker i munnen.

Skriv ut

Kontakta alltid Giftinformationscentralen eller ring 112

Kontakta alltid Giftinformationscentralen eller ring 112

Du kan ringa 112 och begära Giftinformationscentralen i brådskande fall när du misstänker att någon har blivit förgiftad.

En person som är medvetslös, slö, har svårt att andas eller har kramper ska direkt till en akutmottagning på sjukhus.

I mindre brådskande fall kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00, dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Fäll ihop

Framkalla inte kräkning

Framkalla inte kräkning

 • En vuxen ställer upp tändvätska på hög hylla när det är dags att grilla

  Du kan undvika olyckor genom att tänka på hur farliga saker förvaras. Håll till exempel uppsikt över tändvätskan vid grillning. Ställ den utom räckhåll för barn.

Framkalla aldrig kräkning utan att först kontakta Giftinformationscentralen. Kräkning behövs sällan utan kan tvärtom förvärra skadan.

Fäll ihop

Medicinskt kol

Medicinskt kol

När du ringer till Giftinformationscentralen får du ibland rådet att ge medicinskt kol. Kol binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svampgifter och växtgifter. Därför kan det minska mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen. Det är bra att ha medicinskt kol hemma, men använd aldrig kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen. Det kan vid vissa tillfällen vara olämpligt att ge kol. Medicinskt kol finns att köpa receptfritt på apotek.

Fäll ihop

Viktigt för att undvika förgiftning

Viktigt för att undvika förgiftning

 • Förvara frätande kemikalier utom räckhåll för barn, inte under diskbänken. Exempel på sådana kemikalier är maskindiskmedel och propplösare.

 • Häll inte över giftiga vätskor, till exempel bensin eller fotogen, i läskflaskor eller saftflaskor. Det kan leda till förväxling.

 • Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.

 • Ställ undan burkar med lacknafta direkt efter målning.

 • Se till att barnet inte kan få tag på cigaretter, snus, alkohol eller droger.

 • Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd, till exempel på soffbord.

 • Ta bort giftiga krukväxter. Utomhus är det viktigt att hålla det lilla barnet under uppsikt, eftersom det finns både odlade och vilda växter, bär och svampar som är giftiga.

 • Förvara både receptfria och receptbelagda läkemedel i sina originalförpackningar i ett låsbart skåp. Tänk också på att placera läkemedel som måste stå kallt högt upp i kylskåpet.

Läkemedel som smakar gott eller ser goda ut kan vara särskilt lockande för små barn, till exempel flytande hostmedicin eller vitaminer. Var också uppmärksam på att släktingar och vänner kan förvara sina läkemedel så att de är lätta att komma åt, till exempel på nattduksbordet.

När vuxna råkar ut för förgiftning är orsaken ofta läkemedel, alkohol eller andra droger. Giftig svamp som förväxlas med matsvamp kan också orsaka allvarliga förgiftningar. Plocka därför bara svamp som du säkert vet är ätlig.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-20
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Göteborg

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg