Innehållet gäller Region Västmanland: Pågående IT-störning

Just nu har regionen IT-driftstörningar på flera viktiga system. Det är i nuläget svårt att ge en prognos när störningarna är helt åtgärdade.