Sjukhusbiblioteket Västerås

Biblioterapi – Läsning som läker

Innehållet gäller Västmanland

Sjukhusbiblioteket erbjuder ett extra stöd genom litteraturen, så kallad biblioterapi, som ett sätt att förbättra den psykiska hälsan.

Biblioterapins bakgrund

Biblioterapi, eller Läsning som läker, är ett nytt namn på ett gammalt begrepp. Redan under antiken betraktades skönlitteratur som läkemedel för själen och genom hela litteraturhistorien går en stark tilltro till läsningens positiva effekt för människors utveckling. ​

Under 1900-talet växer en behandlingsform fram som tar vara på just den synen på skönlitteraturen, nämligen biblioterapi.​

Vad är biblioterapi?

Biblioterapi innebär att man använder sig av litteratur för att förbättra människors psykiska hälsa. ​

Dess framväxt brukar dateras till första världskriget då man upptäckte att läsning av skönlitteratur kunde ha en helande effekt på traumatiserade soldater. ​

Behandlingsformen har därefter utvecklats i främst USA och England och rönt stor uppmärksamhet inom såväl den internationellt förankrade forskningen som i samhället i stort. ​

Läsgrupper för patienter

Skönlitteratur och samtal i fokus​

Tack vare deltagande i högskolekursen ​Det biblioterapeutiska arbetssättet kan Sjukhusbiblioteket i Västerås nu erbjuda biblioterapeutiska läsgrupper för patienter. ​

Vi läser och samtalar kring en kortare skönlitterär text: en novell, en dikt eller en bilderbok där texten kan öppna upp för samtal, ge nya insikter eller en stunds lindring. ​

En bibliotekarie är samtalsledare och ger alla möjlighet att komma till tals. ​

Den biblioterapeutiska läsgruppen: ​

  • En mindre grupp deltagare ​
  • Träffas 5-7 tillfällen om ca 1 ½ timmar inklusive fika ​per termin
  • Varje tillfälle inleds med en kort stunds skrivande ​
  • Vi läser och samtalar kring en kortare skönlitterär text ​
  • Det centrala är hur vi upplever texten ​
  • Syftet är att känna gemenskap, få nya insikter och komma vidare ​
  • Alla respekteras och deltar i den omfattning man själv önskar.

Kontaktuppgifter vid deltagande

Är du intresserad av att delta, ring 021-17 34 40 eller mejla till
sjukhusbiblioteket@regionvastmanland.se.

Till toppen av sidan