Vården i Västmanland

Provtagning i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Behöver du lämna prov inför ditt besök? Här hittar du länkar till provtagningsenheter i Västmanland.

Som en del i din vård kan du behöva lämna prover eller göra en EKG-undersökning. Exempel på prover är blodprov, blodtryck, vikt eller urin- /avföringsprov.

Om du behöver lämna provet en särskild tid, göra uppehåll med medicin eller fasta före provtagningen får du information om det. 

Det vanligaste är att din vårdgivare skickar en elektronisk beställning om vilka prover som ska tas. Då behöver du inte ta med något provtagningsunderlag. Du kan lämna provet på den provtagningsenhet som passar dig bäst eller lämna provet på din vårdcentral. 

Till toppen av sidan