Kostnader och ersättningar

Digitalt frikort

Innehållet gäller Västmanland

I Region Västmanland sparas det du har betalat för din vård och behandling digitalt. Du kan logga in på 1177.se och se hur stor summa du har kommit upp i. När du har uppnått summan för ett frikort så visas det när du checkar in eller anmäler dig på din mottagning. Då behöver du inte betala för ditt besök. Du behöver inte ha med dig något frikort på dina vårdbesök inom regionen eftersom vårdgivaren kan se det i sina system.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1400 kronor för besök i öppenvården. Efter det får du ett så kallat frikort. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus, till exempel om du gör ett besök på en vårdcentral eller en mottagning på sjukhus.

Hur gör jag för att ta reda på mitt saldo?

Om du vill veta saldot på ditt högkostnadsskydd, eller om du vill veta hur länge ditt frikort gäller, så kan du logga in på din sida på 1177.se. Under Övriga tjänster kan du se dina patientavgifter och ditt frikorts giltighetstid.

  1. Logga in på 1177.se med ditt BankID.
  2. Välj Övriga tjänster.
  3. Gå till rubriken Högkostnadsskydd.

Du kan också få svar på det av personalen i kassan på din vårdcentral och i receptionerna vid huvudingångarna till Västmanlands sjukhus.

Hur gör jag om jag besöker en vårdgivare i Region Västmanland som inte är ansluten till frikortstjänsten?

Om du har varit på besök hos en vårdgivare inom Region Västmanland som ännu inte anslutit sig till frikortstjänsten kan du registrera det du har betalat i efterhand. Spara då ditt kvitto och ta med det till din vårdcentral eller till din mottagning inom regionen så hjälper de dig. 

De allra flesta mottagningar är anslutna till tjänsten.

Hur gör jag om jag besöker en annan region?

Om du har varit på besök i en annan region måste dina patientavgifter registreras där. Det går inte att registrera patientavgifter från en annan region i efterhand i Region Västmanland.

De flesta regioner är anslutna till den digitala frikortstjänsten och då behövs ingen efterregistrering. 

Hur gör jag om jag är på besök i Västmanland och söker vård?

Du som tillfälligt söker vård i Region Västmanland måste få dina avgifter registrerade här. Du kan inte efterregistrera dina kostnader i din region när du kommer hem.

Frikort att visa upp

Du kan logga in på din sida på 1177.se med din mobil och visa upp ditt frikort för vårdgivaren. 

Vid behov kan du beställa ett frikort på papper. Det kan du behöva om du söker vård hos en privat vårdgivare med avtal i Västmanland som ännu inte är ansluten till det digitala systemet. Du kan också behöva det om du söker vård i en annan region.

Det är upp till vårdgivaren att avgöra hur de vill se ditt frikort.

Skyddad identitet

Du har inte möjlighet att ankomstregistrera och betala dina patientavgifter i våra självincheckningsterminaler. Du får uppsöka en kassa där du ankomstregistreras och där dina patientavgifter registreras.

Så hanteras dina personuppgifter

När du anmäler dig på din mottagning kan personalen se:

  • Hur mycket du har betalat hittills. 
  • Hur länge ditt frikort gäller. 
  • Frikortsnummer. 

Alla uppgifter om ditt högkostnadsskydd behandlas i enlighet med patientdatalagen. Det betyder bland annat att:

  • endast behörig personal har tillgång till dina högkostnadsuppgifter och
  • du har rätt att avstå från att vara med i den elektroniska hanteringen. Du får då betala för alla dina besök oavsett om du kommit upp i frikortsbeloppet. För att begära utträde ur tjänsten får du ringa Kontaktcenter 021- 17 30 00.

Uppgifterna som sparas elektroniskt är summan av dina patientavgifter och giltighetstiden på ditt frikort. Med ditt godkännande kan behörig personal också svara på frågor om vilka besök och belopp som ligger till grund för högkostnadsskyddet.  

Till toppen av sidan