TANDVÅRD

Konstgjorda tänder

Det finns olika metoder för att fästa konstgjorda tänder. Du kan få allt från en tand till en hel tandrad ersatt, och de konstgjorda tänderna kan vara fasta eller avtagbara.

Det finns flera orsaker till att du kan behöva laga eller ersätta dina tänder med konstgjorda tänder:

 • Du kan ha slagit ut eller slagit av en eller flera tänder vid en olycka.
 • Tänderna kan slitas ned av hård belastning.
 • Du kan förlora tänder på grund av tandlossningssjukdom.
 • Tänderna kan vara så skadade av karies och tandfyllningar att de måste dras ut och ersättas.
 • Du kan födas utan vissa tandanlag eller få tänder med en avvikande form.

Att förlora en eller flera tänder upplevs ofta negativt. Förutom att det kan göra ont att förlora tänder kan det påverka utseendet, det kan bli svårare att prata, att äta och kyssas. Både självkänsla och livskvalitet kan bli sämre för dig.

Inte alltid nödvändigt ersätta tänder

Förlorade tänder måste inte alltid ersättas. Många kan vänja sig vid att ha en tandlucka, speciellt i käkens sidor där luckan inte syns så mycket. Det viktiga är att balansen i tandraden finns kvar så att inte tänderna börjar luta eller flytta på sig. Fråga din tandläkare om du måste ersätta tanden eller om du kan vänta.

Behandlingen är också en kostnadsfråga. En fast protes med implantat är dyrare än en avtagbar protes, men blir oftast stadigare och känns mer som egna tänder. En avtagbar protes är en billigare lösning, som också kan fungera bra.

De olika metoderna förklaras mer ingående i kommande kapitel.

Vanligast med fasad, krona eller bro

En tand som har skadats av karies, gått sönder vid hög belastning eller av ett slag måste lagas. En lagning kan ske genom att den del av tanden som gått sönder ersätts med:

 • En klistrad fyllning av plast, porslin eller metall.
 • En klistrad fasad som är ett tunt skal av porslin.
 • Ett inlägg som klistras fast i en slipad grop i tanden.

Om en tand är så trasig att den inte längre går att laga med en mindre lagning kan tandläkaren behöva slipa mer på tanden och göra en ny krona. En krona är en konstgjord del av en tand som täcker större delen av tanden, oftast är den formad som en hätta.

Bro eller brygga

En bro är en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som stödjer på de tänder som omger luckan.

För att kunna ersätta förlorade tänder med en fast bro måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra. En bro kallas ibland för brygga.

Bron kan antingen fästas direkt på oslipade tänder eller så slipar tandläkaren på tänderna så att bron kan träs på som hättor och fästas med ett så kallat cement.

Implantat

En annan möjlighet är att ersätta en förlorad tand med krona på ett implantat. Är det flera tänder går det bra att fästa även en bro.

Tandimplantatet är oftast skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter för att fästa tänder i munnen. När implantatet läkt fast i käkbenet kan kronan eller bron fästas på det.

Utprovning

Innan du har fått din bro eller krona på plats behöver du oftast besöka tandläkaren flera gånger. Först slipas tanden eller tänderna och tandläkaren tar ett avtryck för att kunna göra en modell. Sedan bestämmer ni tillsammans färgen på ytskiktet.

Avtrycket skickas till en tandtekniker, som tillverkar kronan eller bron. Ersättningständerna görs i olika material.

Du behöver ibland göra en eller flera provningar i munnen för att passformen ska bli perfekt. För att slippa gå utan tänder har du oftast en tillfällig plastkrona eller bro under tiden som du väntar på att tänderna ska bli klara. När allt är färdigt kan du prova kronan eller bron i munnen några dagar för att känna att allt känns bra innan den sätts fast. Slutligen lägger tandläkaren ett cement i kronorna och fäster dem på sin plats på tänderna.

Viktigt hålla rent runt kronor och broar

En konstgjord krona eller en bro skyddar inte tänderna från hål eller tandlossning. Broar kan ibland skapa svåråtkomliga ställen mellan tänderna som kan vara svåra att göra rent. Till exempel fastnar det lätt bakteriebeläggningar vid övergången mellan den egna tanden och den konstgjorda kronan.

De viktigaste hjälpmedlen för att hålla tänderna rena är en mjuk tandborste och fluortandkräm. Ofta behöver du extra fluor i form av tabletter, tuggummi eller munsköljning. Du kan också behöva extra små borstar och tandtråd för att komma åt överallt.

Du bör träffa en tandhygienist regelbundet om du har många kronor eller broar i munnen. Tandläkaren eller tandhygienisten hjälper till med råd om hur du bäst sköter dina tänder.

Livslängden på kronor och broar

Undersökningar visar att broar i allmänhet fungerar bra i 15–20 år. Om du gnisslar eller pressar tänder slits kronor och broar fortare. Du kan då behöva en bettskena som skyddar tänder, kronor och broar.

De flesta tandläkare lämnar en ekonomisk garanti på att en krona eller fast bro håller i två år.

Avtagbara proteser

Saknar man många tänder kan det vara svårt att få en tandersättning som du sätter fast. En avtagbar protes kan vara en helprotes eller delprotes. En protes består av konstgjorda tänder och konstgjort material för tandkött och käkben. Du kan själva sätta in och ta den ur munnen.

Delprotesen är fäst med klamrar eller någon annan fästanordning vid tänder som finns kvar i käken. En helprotes ersätter tänderna i en helt tandlös käke.

En hel överkäksprotes fäster som en sugkopp i överkäken och gommen. En hel underkäksprotes vilar på den tandlösa käken. Den kan också knäppas fast på nedslipade tänder eller implantat och kallas då täckprotes. 

En delprotes sitter ofta fast bättre än en helprotes.

Om du har tänder kvar

Det kan gå till på två olika sätt när du ska få en ny protes. Vilket som passar dig beror på om du har kvar dina tänder eller inte.

Om det finns tänder kvar i käken tar tandläkaren ett avtryck av käke och tänder. Tandteknikern bygger upp en protes som efterliknar de egna tänderna och som har en ungefärlig passform till käken. Vid samma tillfälle som de dåliga tänderna dras ut kan du få din nya protes med en provisorisk passform. När tandkött och käkben läker ändras formen och protesen anpassa tills den sitter perfekt.

Med denna metod slipper du vara utan tänder efter de dragits ut.

Om du inte har tänder kvar

Tandläkaren tar ett avtryck av den tandlösa käken för att göra en vaxmall. Den används för att kunna mäta var de nya tänderna ska sitta. Tillsammans med din tandläkare väljer du färg och form på dina nya tänder. Du behöver besöka tandläkaren fyra till fem gånger innan protesen är helt klar. Med den här metoden blir passformen hos protesen bra direkt och du slipper oftast större justeringar på ett tag.

Protesen måste kontrolleras

Det är viktigt att du regelbundet låter kontrollera och vid behov justerar passformen på protesen. En protes som inte sitter bra kan ge skavsår.

Käkbenet förändras snabbt den första tiden efter att tänderna tagits bort och protesen kan behöva anpassas till det. Det brukar ta en eller ett par dagar hos en tandtekniker att göra de justeringar som behövs. Under tiden får du vara utan protesen.

Det händer att protesen måste göras om. Du kan låta göra en kopia av en protes som fungerar bra och som du tycker om. Det brukar bli bra om den inte är för sliten. Du kan också beställa en extra kopia av din protes att ha i reserv.

Hur fungerar avtagbara proteser?

Det är olika för varje person hur lång tid det tar att vänja sig vid en protes. Det kan till exempel vara svårt att tugga viss mat. Däremot fungerar talet ofta bra efter lite träning.

Det är svårare att ha en avtagbar protes i underkäken än i överkäken. Proteser i överkäken går ofta att få fast mot gommen. I underkäken kan tungan och andra muskler kan flytta protesen ur läge.

Om du får en avtagbar hel protes i underkäken som inte fungerar bra, kan du överväga att sätta in två implantat med knäppen som håller protesen bättre på plats, en så kallad täckprotes. Om du vill kan man senare undersöka om det går att sätta in fler implantat och göra en bro som sitter fast på implantaten.

Vissa sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke kan göra det svårare att ha avtagbara proteser. Då kan proteser stödda av implantat öka livskvaliteten.

Hur du rengör protesen

Avtagbara proteser är lätta att göra rent eftersom du kan ta ut och borsta dem. Det går bra att använda en protestandborste och oparfymerat diskmedel. Du kan borsta tandköttet i munnen försiktigt med en mjuk tandborste och ljummet vatten.

Använd inte tandkräm för att göra rent protesen. Tandkräm innehåller slipmedel som kan repa plastmaterialet och göra att det lättare fastnar bakterier på protesen.

Implantat

Tandimplantat är speciella skruvar, oftast av titan, som opereras in i käkbenet. Till skruvarna kopplas små förlängningar av titan eller annat material som sticker upp ur tandköttet. Förlängningarna kallas distanser. En ny konstgjord tand eller en rad tänder fästs direkt på distanserna eller direkt på implantatet.

Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader.

Specialister gör implantat

Det är ofta en specialist i käkkirurgi eller tandlossningssjukdomar som opererar in implantaten. Arbetet med de nya tänderna gör sedan en specialist i protetik, som är specialutbildad att återställa bett med mindre eller större skador, eller en allmäntandläkare med särskild utbildning, tillsammans med en tandtekniker.

Olika grader av tandlöshet kräver olika lösningar

Inför en implantatbehandling blir du undersökt av din tandläkare och har ett samtal där ni pratar igenom hur behandlingen går till och din hälsa.

 • Om du bara saknar eller har förlorat en tand behöver oftast bara ett implantat opereras in. plantatet kan då bära en enstaka konstgjord tand, ett så kallat entandsimplantat.
 • Saknar du en tand långt fram i tandraden räcker det inte att implantatet fastnar i käkbenet. Den omgivande vävnaden måste också ha en form som ger ett naturligt utseende. Ibland är det så svårt att det är bättre att göra en bro som stödjer på de omgivande tänderna.
 • Om du har förlorat flera tänder kan du få flera implantat inopererade för att stödja en fast bro. Har du förlorat stora delar av käkbenet behöver tandläkaren ibland bygga ut bron med de konstgjorda tänderna för att ansiktet ska se ut som tidigare. Då krävs flera implantat för att ge ett stabilt underlag.
 • Är du helt tandlös i en käke behövs det oftast fyra till sex implantat för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder. Ibland behövs det fler implantat.

För den som kan tänka sig en avtagbar protes är en täckprotes ett billigare alternativ. Den består av två eller tre implantat, som protesen knäpps fast på.

Alternativ till tandimplantat

Det är viktigt att diskutera med sin tandläkare om vilka möjligheter som finns att ersätta de tänder som saknas. Här är några exempel på alternativ till implantat:

 • Du kan låta en tandlucka vara och vänta med behandling.
 • Du kan få en fast bro som stöds på de egna kvarvarande tänderna.
 • Tandläkaren kan göra en avtagbar protes som ersätter de förlorade tänderna.

Ibland kan din tandläkare behöva rådgöra en specialisttandläkare.

Hinder för operation

Du kan opereras även om du är äldre. Det är inte hur gammal du är som är avgörande, utan hur frisk du är för sin ålder.

Om du har någon hjärt-kärlsjukdom och använder blodförtunnande medicin behövs en bedömning av en läkare.

Det finns sjukdomar som gör att du inte kan få implantat och ibland behöver tandläkaren samråda med en läkare före operationen. En implantatbehandling kan behöva skjutas upp om:

 • Du har benskörhet.
 • Du tar vissa läkemedel.
 • Du behandlas mot cancer med strålning.

Du bör inte skaffa implantat innan du är dina käkar har vuxit färdigt.
Implantat på barn och ungdomar görs bara av specialister efter en särskild undersökning.

Rökning kan göra det svårare att läka efter en implantatoperation.

Förberedelser inför en implantatoperation

Om du har ett friskt och starkt käkben krävs det i allmänhet ingen förbehandling. Har du dåliga tänder kan de behöva dras ut. Då kan käkbenet behöva läka någon tid och du år vänta med behandlingen.

Om du är rökare bör du sluta röka i god tid innan operationen.

Du kan få en tillfällig protes om du saknar tänder. Den fyller ut tandluckorna och gör det lättare att tugga.

Ibland finns det för lite ben för att kunna sätta in implantat. Det kan bero på:

 • Att käkbenet har tillbakabildats.
 • Att det saknas ben för att fästa implantaten.
 • Att en nerv eller ett stort blodkärl är i vägen i underkäken.

Då krävs speciella förbehandlingar och undersökningar av en specialisttandläkare.

Först görs en röntgenundersökning av käken för att undersöka möjligheterna att operera in implantat. Ibland görs det med skiktröntgen, så kallad tomografi, som ger tredimensionella bilder.

Ibland behövs en benuppbyggnad

Om du saknar tillräckligt med käkben för att implantaten ska fästa kan du få en benuppbyggnad eller bentransplantation. Då opererar en käkkirurg ben från en annan del av kroppen. Ibland används konstgjorda benersättningsmaterial.

Det är vanligast att operationen görs i överkäken.

Vid en mindre operation får du lokalbedövning. Opereras ben från till exempel höftkammen sker det under narkos.

Implantatbehandling

Du opereras en eller två gånger när du ska få implantat. Vilken metod som används beror på käkens förutsättningar och bestäms av tandläkaren och käkkirurgen.

Operationen görs vanligtvis med lokalbedövning och är smärtfri. Om du är orolig för operationen kan du få någon lugnande medicin. Om du är mycket orolig kan du diskutera med kirurgen om att få hela behandlingen gjord under narkos.

Den första operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. Först viks tandköttet undan och hål borras i käkbenet. Kirurgen placerar sedan implantaten i käkbenet. Därefter sys slemhinnan över så att inte implantaten syns. Under ungefär en vecka använder du inte protesen och ska inte tugga där du blivit opererad.

Läkningen kan ta olika lång tid

Titanimplantaten behöver växa fast i käkbenet. Hur lång tid det tar för implantatet att växa fast i käkbenet beror bland annat på vilken typ av implantat som används och i vilken del av käkarna som implantaten sitter. Det kan ta upp till ett halvår. Under tiden har du en protes och behöver inte vara tandlös.

Om implantaten sitter mycket stabilt kan tandläkaren ibland bygga de konstgjorda tänderna på implantaten samma dag eller veckorna efter operationen.

Sju till tio dagar efter operationen kan du ha din gamla protes som har formats om för att passa käken. I mindre luckor kan du ibland få fasta, tillfälliga tänder som stödjer sig på granntänderna direkt efter operationen.

Vid den andra operationen öppnas slemhinnan vid varje implantat och små förlängningar, så kallade distanser, fästs på implantaten. Distanserna går upp genom slemhinnan. På dem kan senare den nya konstgjorda tanden eller bron skruvas eller cementeras fast. Oftast går den andra operationen går snabbare än den första.

Behandling i ett steg

Enstegsbehandling är en operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. I stort sett används samma teknik som under den första operationen. Men i stället för att sy över slemhinnan och täcka implantaten låter man implantaten eller distanser sticka upp några millimeter ur slemhinnan redan från början. Då behövs inte någon andra operation.

Tillverkning av tänderna

Arbetet med att framställa nya konstgjorda tänder börjar när implantaten är stabilt fastvuxna och när slemhinnan har läkt.

Tandläkaren tar först ett avtryck av käke och implantat så att tandteknikern får en modell. På modellen bygger tandteknikern upp bron. Det är viktigt att de konstgjorda tänderna passar exakt på implantaten.

För det mesta tar det ungefär två till fyra veckor att framställa de konstgjorda tänderna. Tandläkaren fäster de konstgjorda tänderna på implantaten. Du kan inte ta bort de nya tänderna själv.

Ben och slemhinna kan också ersättas

Om du har tappat många tänder har ofta delar av käkbenet tillbakabildats. Då kan den implantatstödda bron fylla ut för det ben som förlorats. Det gör att du inte ser ihopsjunken ut i ansiktet.

Försiktighet efter operationen

Ofta får du antibiotika efter operationen. Ibland kan du behöva smärtstillande tabletter. Eftersom kirurgen borrat i käkbenet får du ofta en övergående inflammation med svullnad, ömhet och ibland en blödning. Men i det stora hela är besvären efter operationen vanligtvis ganska små.

Du bör inte belasta det opererade området med en avtagbar protes under de första sju till tio dagarna. För att hålla rent kan du skölja munnen med koksaltlösning och klorhexidinlösning. Om du har opererat en hel käke kan du behöva äta flytande kost under några dagar.

Det är lika viktigt att hålla implantaten och de nya tänderna rena som det är att hålla vanliga tänder rena. Du måste hålla tandköttet friskt runt implantaten för att undvika infektioner. Formen på de nya tänderna kan göra att matrester och bakteriebeläggningar lättare fastnar runt implantat och bro. Fråga tandläkaren eller tandhygienisten om råd.

Det kan kännas ovant att få fasta tänder efter att ha varit tandlös en lång tid. De konstgjorda tänderna kan vara en ny och ofta överraskande bekantskap. Du måste vänja dig i lugn och ro. Ibland påverkas talet och du kan behöva träna genom att läsa högt.

Uppföljning och efterkontroller

Du kan själv kontrollera dina implantat och konstgjorda tänder varje dag när du borstar tänderna. Kontrollera att broar och kronor känns stabila, att de är hela, att tandköttet inte blöder eller är svullet och att det inte gör ont.

För att kontrollera käkbenet runt implantaten måste tandläkaren göra en första röntgenundersökning. Den följs av fler för att tandläkaren ska kunna kontrollera med tidigare röntgenundersökningar att implantaten sitter som de ska. De första två åren är viktiga för att följa eventuella förändringar av implantaten.

Om benet runt implantaten är friskt efter två år kan du förlänga tiden mellan röntgenkontrollerna till exempelvis fem år. Om det däremot skulle vara problem, till exempel att benkanten sjunker, måste du göra tätare röntgenkontroller.

Vid regelbundna efterkontroller hos tandläkare eller tandhygienist kontrolleras:

 • slemhinnan runt implantaten
 • om det finns bakteriebeläggningar, så kallat plack, runt implantaten och på de konstgjorda tänderna
 • att de konstgjorda tänderna är hela och att bettet stämmer när du biter ihop
 • att bron eller kronan sitter fast.

Infektion och överbelastning kan komplicera

Implantat kan ofta fungera bra under lång tid. Men ibland kan du få en infektion eller så gör trycket från protesen att implantatet inte mår bra och överbelastas. Om du röker kan det försämra både inläkningen och risken för komplikationer efter en tid.

Det är ovanligt att implantat lossnar. Om det händer att implantat lossnar inom några månader efter operationen beror det ofta på att de inte har växt fast ordentligt i benet. Om du förlorar implantatet senare kan det bero på att du har tuggat för hårt. För att minska risken för överbelastning kan du använda en bettskena på natten.

Du kan få infektioner runt implantaten. Det kan jämföras med tandlossning. Bakterier kan samlas runt implantaten och orsaka en nedbrytning av benet runt skruven. Det kan vara mycket svårt att bli av med bakterierna, bland annat i gängorna på implantaten. Det kan då bli nödvändigt att ta bort implantatet.

Slitage

Tänder, broar och kronor slits olika beroende på den belastning de utsätts för. Efter några år kan det bli aktuellt att justera eller byta kronan eller bron. Implantaten i käken slits under normala förhållande däremot inte så mycket, så nya kronor och broar kan byggas på samma implantat.

Om du har förlorat ett implantat och det måste ersättas med ett nytt krävs en ny operation. Hålet i benet efter det förlorade implantatet måste läka och vävnaderna måste vara friska innan ett nytt implantat kan opereras in. Det kan ta flera månader.

Hur säkra är implantaten?

Ingen vet ännu säkert hur gammalt ett implantat kan bli. Du kan räkna med att ett implantat håller ungefär som en egen tand om du sköter det väl.

Många faktorer påverkar livslängden på implantaten. Det beror bland annat på hur benet ser ut där man opererar in implantatet, den kirurgiska tekniken, hur kronan belastar implantatet, hur noggrann man är att sköta sin munhygien och om man röker eller inte.

Garanti

De flesta tandläkare lämnar en ekonomisk garanti (länk till Rättigheter inom tandvård) för kronan eller bron som sitter på implantaten under två år.

Implantaten har en garanti på minst två år. Därefter lämnar tillverkarna olika långa garantier. Är det en livslång garanti innebär det att du kan få ett nytt implantat från tillverkaren om det gått sönder eller lossnat, men du får själv betala operation och inpassning av en ny bro.

Till toppen av sidan