HABILITERING

Habilitering i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du som har en medfödd och bestående funktionsnedsättning eller har fått en funktionsnedsättning tidigt i livet kan få habilitering för att du ska kunna behålla eller utveckla bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få specialiserad habilitering?

Habiliteringscentrum är en verksamhet inom Region Västmanland som ger specialiserad habilitering till barn, ungdomar och vuxna med:

 • utvecklingsstörning
 • autism
 • medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättning
 • omfattande och bestående synnedsättning

För att få specialiserad habilitering behöver du vara utredd och tillhöra Habiliteringscentrums målgrupper.

Hur tar jag kontakt med habiliteringen?

Det vanligaste är ett din läkare skickar en remiss men du kan också göra en egen vårdbegäran genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett. Till ansökan ska psykologutlåtande och läkarbedömning som bekräftar diagnosen bifogas.

Vad kan jag få hjälp med av habiliteringen?

Habiliteringscentrum ger stöd och behandling för att underlätta vardagen avseende funktionsnedsättningen. Vi hjälper dig att förstå vad som är svårt och varför det är svårt. Du får möjlighet att bearbeta dina känslor för att må bra.

Vi ger stöd och behandling för att du ska kunna behålla eller utveckla bästa möjliga funktionsförmåga. Det kan handla om att:

 • klara dagliga sysslor
 • sköta din hälsa och hygien, ditt boende och din sysselsättning
 • förflytta dig
 • berätta eller visa vad du vill
 • förstå din omgivning
 • ta kontakt och umgås med andra människor

Vi ger information om vilket stöd du kan få från samhället och hjälper till i kontakten med myndigheter.

Stöd till föräldrar och anhöriga

För att nå gemensamma behandlingsmål är det ofta avgörande att närstående har kunskap och förmåga att ge stöd och anpassa miljön. Därför ger Habiliteringscentrum även stöd och kunskap till närstående för att:

 • du ska förstå svårigheterna och hur det påverkar er i familjen
 • du ska kunna stödja personens utveckling
 • stärka familjen och dig som förälder/anhörig
 • bearbeta känslor
 • veta vilket stöd som finns att ansöka om från samhället och stöd i kontakten med myndigheter

Hur arbetar habiliteringen?

Personalen på Habiliteringscentrum har förutom sin yrkeskunskap bred kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Personalen har olika yrken och arbetar i team. Du kan träffa en eller fler personer från teamet. Vilka du träffar beror på dina aktuella behov. I habiliteringsteamen arbetar:

 • arbetsterapeut
 • dietist
 • kurator
 • logoped
 • psykolog
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • specialpedagog

Tillsammans går vi igenom vilka behov som är aktuella för dig. Ibland behöver vi träffa dig flera gånger för att kartlägga dina behov och gå igenom hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du vill ändra på.

Vi kommer tillsammans med dig fram till vad som är viktigast just nu. Vi ger förslag på hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Du kan få stöd och behandling både enskilt eller i grupp. Vi kan träffas både på vår mottagning eller på annan plats, till exempel i ditt hem.

Vi följer upp och utvärderar stödet och behandlingen. Tillsammans bestämmer vi hur vi går vidare. Behöver du inte mer hjälp just nu kontaktar du oss då du behöver hjälp. Ditt behov av stöd kan se olika ut olika perioder i livet.

Till toppen av sidan