LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel vid migrän

Om du har migrän får du akuta anfall av ensidig pulserande måttlig till svår huvudvärk. Ibland kan du behöva läkemedel för att lindra besvären medan ett migränanfall pågår och för att avbryta anfallet. Om du har täta migränanfall kan du behöva använda läkemedel som förebygger anfallen.

Ett migränanfall är oftast från fyra timmar till tre dygn långt. I samband med huvudvärken kan du må illa och kräkas och bli överkänslig för ljud och ljus. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och rör på huvudet. Efter ett migränanfall är det vanligt att du känner dig trött, irriterad och apatisk.

Många som har migrän kan ha förkänningar upp till ett dygn innan huvudvärken börjar. Det kan vara gäspningar, trötthet, humörsvängningar, nackbesvär, sötsug eller magbesvär.

En del får så kallad aura innan huvudvärken börjar. Auran kan vara synfenomen som blixtar, sicksacklinjer eller fläckar, men det kan också vara stickningar och domningar i ansikte och arm eller talstörningar.

Behandling vid ett anfall

Ibland kan du behöva läkemedel för att lindra besvären medan ett migränanfall pågår och för att avbryta anfallet. För att få bäst effekt ska du medicinera tidigt under anfallet. De läkemedelsgrupper som används är allmänt smärtstillande läkemedel, migränspecifika läkemedel och läkemedel mot illamående.

Allmänt smärtstillande läkemedel, som du kan ta om du känner att ett anfall är på väg eller under ett anfall, är:

 • antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare
 • läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.

Migränspecifika läkemedel, som du kan ta när anfallet har kommit igång och du är säker på att det är ett migränanfall, är:

 • triptaner, som också kallas serotonin-1-receptorstimulerare.

Medel mot illamående är:

 • läkemedel som innehåller metoklopramid.

Behandlingstrappa

Det finns en så kallad behandlingstrappa vid migränbehandling. Det är en mall som läkaren kan använda när ni tillsammans provar er fram till vad som bäst bryter eller lindrar anfallen. De olika läkemedelsgrupperna i behandlingstrappan kan i vissa fall kombineras med varandra. En del kombinationer är däremot olämpliga.

Antiinflammatoriska smärtstillande eller paracetamol i första hand

I första hand brukar receptfria smärtstillande läkemedel användas. Det kan vara läkemedel som innehåller paracetamol. Det kan också vara antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID, som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen. Läkemedel som innehåller diklofenak kan du få på recept.

Acetylsalicylsyra hjälper ofta bra och gärna i kombination med koffein.

Ibuprofen, naproxen och diklofenak fungerar ofta utmärkt. Detta gäller inte minst om du har migrän som kommer i samband med mensen.

Kombination med metoklopramid

Ibland kombineras smärtstillande läkemedel med metoklopramid, som hjälper mot illamående.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket får till följd att innehållet i de tabletter du tar mot migrän inte alltid tas upp så bra i kroppen. Detta kan motverkas av metoklopramid.

Metoklopramid gör att den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra, NSAID eller paracetamol ökar något.

Triptaner vid otillräcklig effekt

Om smärtstillande läkemedel inte räcker kan du få pröva läkemedel inom gruppen triptaner. Du får bäst effekt om du tar triptaner tidigt under huvudvärksfasen. Dessa läkemedel hjälper även när anfallet har pågått en stund, men däremot inte under aurafasen innan huvudvärken har börjat.

Du kan kombinera triptaner med NSAID, paracetamol eller medel mot illamående.

Många upplever att triptaner ger en betydligt bättre effekt än andra migränmediciner. Men studier har visat att smärtlindringen är ungefär densamma som med kombinationen acetylsalicylsyra och metoklopramid. En skillnad är att effekten av triptaner kan komma snabbare. Var tredje person brukar få tillbaka huvudvärken inom ett dygn när de har tagit en triptan.

Det finns flera olika typer av triptaner. Det är bra att prova flera av dessa för att ta reda på vilken som fungerar bäst för dig, innan triptaner utesluts ur din behandling. Dessutom kan det vara av värde att ta reda vilken läkemedelsform som fungerar bäst för den typ av migrän du har. Olika läkemedelsformer kan till exempel vara tabletter, stolpiller, nässprej eller sprutor.

Vissa triptaner kan du köpa utan recept på apotek men för en del behöver du recept.

Förebyggande läkemedelsbehandling

Om du trots ändrad kost och livsstil får så täta migränanfall att du inte hinner bli riktigt återställd mellan varje anfall bör du använda receptbelagda läkemedel som förebygger anfallen. Det gäller när anfallen avlöser varandra och du behöver medicinera flera gånger i veckan. Otillräcklig effekt eller besvärande biverkningar av anfallslindrande medicin kan också vara en anledning till att du behöver förebyggande behandling.

De läkemedel som då i första hand brukar användas är läkemedelsgruppen betablockerare, som ofta annars används vid högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Andra typer av blodtryckssänkande läkemedel, kalciumflödeshämmare och angiotensinreceptorblockerare, har också visat sig minska migrän.

Särskilt om du också har besvär med spänningshuvudvärk kan det antidepressiva ämnet amitriptylin prövas till natten.

Om du bara får migrän kring menstruationen kan du prova förebyggande behandling med NSAID, till exempel ibuprofen, naproxen eller diklofenak.

När det är svårt att hitta en behandling som fungerar kan ibland en neurologspecialist skriva ut vissa typer av epilepsiläkemedel, till exempel topiramat.

Viktigt att ha kontroll över dina läkemedel

För mycket läkemedel kan förvärra huvudvärken, därför är det viktigt att du har kontroll över vilka läkemedel du använder, hur ofta och hur mycket. Ett sätt är att skriva dagbok över hur ofta migränanfallen kommer och vilka läkemedel du tar då. På så sätt blir det lättare för läkaren att utvärdera behandlingen och ta ställning till vilka läkemedel som passar bäst för dig.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID)

NSAID verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. De kallas därför också cox-hämmare. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som är ämnen som bland annat framkallar smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Olika NSAID

Det finns flera olika NSAID. De som används vid migrän innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller naproxen. Alla utom diklofenak kan du köpa receptfritt.

Acetylsalicylsyra är den som oftast används. Ofta fungerar en kombination av acetylsalicylsyra och koffein bra. Koffeinet gör att acetylsalicylsyra snabbare tas upp i kroppen och förstärker den smärtstillande effekten.

Det finns ett receptbelagt läkemedel som förutom acetylsalicylsyra och koffein innehåller kodein för att få ytterligare smärtstillande effekt. Det finns en risk för att bli beroende av kodein om du använder det under lång tid. Därför ska du bara ta det om du har kraftiga anfall och andra mediciner inte hjälper tillräckligt mycket. Dessutom är risken för läkemedelsutlöst huvudvärk av kodein mycket stor.

Om du brukar få migrän i samband med mens kan du använda en NSAID förebyggande under några dagar före och ett par dagar efter att mensen har startat.

NSAID kan kombineras med läkemedel som innehåller metoklopramid eller ergotamin eller med triptaner.

Ta NSAID så tidigt som möjligt

Du kan ta NSAID direkt under aurafasen eller så tidigt som möjligt när migränanfallet har startat. Effekten kommer efter ungefär en halvtimme.

Läkemedlen finns som tabletter, brustabletter, stolpiller och kapslar. Använd i första hand de former av läkemedlen som tas upp snabbast av kroppen, till exempel brustabletter eller stolpiller, som förs upp i ändtarmen. Stolpiller kan också vara ett bra alternativ om du brukar kräkas under anfallet.

Viktigt

Effekten av NSAID blir inte större om du tar en högre dos än vad läkaren har skrivit ut.

Du ska inte använda NSAID om du har magsår eller om du försöker bli gravid.

Om du har astma, njursjukdom, hjärt-kärlsjukdom eller om du tidigare har haft magsår ska du rådgöra med din läkare om du kan använda dessa medel eller inte. Om du ofta behöver använda NSAID mot migrän kan det bli aktuellt med förebyggande behandling eftersom det annars finns risk att själva medicinen utlöser huvudvärk.

Barn och ungdomar under 18 år med feber ska inte använda acetylsalicylsyra. Det beror på att det finns en risk att drabbas av den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom som kan ge obotliga hjärnskador. Vid migrän kan feberfria barn använda acetylsalicylsyra eller ibuprofen enligt doseringen på förpackningen.

Eftersom NSAID, framför allt acetylsalicylsyra, även har en blodförtunnande verkan ska du inte använda dem om du har ökad risk för blödningar, till exempel om du samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin eller något annat blodförtunnande läkemedel.

Graviditet och amning

Du ska inte använda NSAID när du är, eller försöker bli, gravid utan att samråda med läkare. Under de tre sista månaderna av graviditeten ska NSAID inte användas alls.

Alla smärtstillande medel går över i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barnet när du ammar. Är du osäker kan du rådgöra med läkare.

Biverkningar

En del personer som använder NSAID kan få biverkningar från magen, till exempel illamående eller diarré. Medicinerna kan öka risken för magsår.

Många användningsområden

NSAID används vid flera olika smärttillstånd som till exempel mensvärk och gallstens- och njurstensanfall. Läkemedlen används också vid reumatiska sjukdomar och acetylsalicylsyra i låg dos som blodförtunnande medel.

Exempel på NSAID som används vid migrän

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra

 • Acetylsalicylsyra
 • Albyl minor
 • Aspirin
 • Bamyl

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och koffein

 • Bamyl koffein
 • Treo

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, koffein och kodein

 • Treo Comp

Läkemedel som innehåller diklofenak

 • Diklofenac 
 • Diclofenac T
 • Diklofenak
 • Diklofenak T
 • Eeze
 • Eezeneo
 • Ignorin
 • Voltaren
 • Voltaren T 

Läkemedel som innehåller ibuprofen

 • Brufen och Brufen Retard
 • Ibumax
 • Ibumetin
 • Ibuprofen
 • Ipren

Läkemedel som innehåller ketoprofen

 • Orudis

Läkemedel som innehåller naproxen

 • Alpoxen
 • Naprocur
 • Naprosyn Entero
 • Naproxen 
 • Pronaxen

Läkemedel som innehåller paracetamol

Paracetamol är smärtstillande och kan vara ett bra alternativ vid migrän om du inte tål NSAID. Det är inte helt klarlagt på vilket sätt paracetamol dämpar smärta.

Vissa läkemedel med paracetamol innehåller även kodein för att förstärka den smärtstillande effekten. Det finns risk för att bli beroende av kodein och därför ska de bara användas om du får migränanfall med glesa mellanrum och andra läkemedel inte hjälper. Dessutom finns en risk för läkemedelsutlöst huvudvärk av kodein.

Finns i många olika former

Paracetamol finns som tabletter, brustabletter, munlösliga tabletter, dospulver, stolpiller och i flytande form. Använd i första hand de former av läkemedlen som tas upp snabbast av kroppen, till exempel brustabletter eller stolpiller, som förs upp i ändtarmen. Stolpiller kan också vara ett bra alternativ om du brukar kräkas under anfallet.

Effekten kommer efter cirka en halvtimme.

Viktigt

Effekten av paracetamol blir inte bättre om du tar en högre dos än vad läkaren har skrivit ut. Om du tar större dos än rekommenderat finns risk för allvarlig leverskada.

Tar du paracetamol mot huvudvärk flera gånger i veckan kan läkemedlet utlösa huvudvärk. Om du ofta behöver använda paracetamol mot migrän kan det bli aktuellt med förebyggande behandling.

Du ska inte använda paracetamol utan att samråda med läkare om du har alkoholproblem eller någon leverskada.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av paracetamol.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Paracetamol används även mot feber och annan värk

Läkemedlet används också mot annan smärta än migrän och som febernedsättande medel. Paracetamol finns även i flera olika läkemedelskombinationer som inte brukar användas vid migrän. Ett exempel är Norgesic.

Exempel på läkemedel som innehåller paracetamol och som används vid migrän

 • Alvedon, Alvedon Novum och Alvedon Forte
 • Pamol
 • Panodil, Panodil Forte, Panodil Zapp, Panodil Brus
 • Paracetamol
 • Paracut, Paracut Forte
 • Pinex
 • Therimin
 • Citodon, som även innehåller kodein 
 • Panocod, som även innehåller kodein.

Läkemedel som innehåller metoklopramid

Metoklopramid motverkar illamående och kräkningar genom att påverka hjärnans centrum för illamående.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att de migräntabletter du tar inte tas upp lika snabbt och bra av kroppen. Detta kan motverkas av metoklopramid eftersom läkemedlet även förbättrar mag-tarmkanalens rörelser genom att samordna magsäckens och tarmarnas sammandragningar. Om du märker att effekten av någon annan migränmedicin varierar från anfall till anfall kan du få pröva att lägga till metoklopramid.

Metoklopramid finns som tabletter. På sjukhus kan du få läkemedlet i form av en spruta.

Metoklopramid kan kombineras med de övriga migränläkemedlen.

Viktigt

Du kan bli dåsig, yr eller få ryckningar av metoklopramid. Dessutom kan migränattacken i sig göra att du blir trött. Det gör att din förmåga att köra bil kan påverkas. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Du bör inte använda alkohol tillsammans med metoklopramid eftersom kombinationen kan förstärka en del av läkemedlets effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Använd inte metoklopramid om du tidigare har haft ofrivilliga muskelryckningar, så kallad tardiv dyskinesi, blödningar eller hinder i mag-tarmkanalen.

Du ska inte använda metoklopramid regelbundet under en längre tid.

Biverkningar

En del personer som använder metoklopramid kan till exempel bli trötta, få diarré, allergiska reaktioner eller ofrivilliga muskelryckningar.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid, särskilt inte under de tre sista månaderna av graviditeten. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken. Om du följer de doseringsanvisningar är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra användningsområden

Metoklopramid används vid illamående efter vissa operationer eller efter behandling med cellgifter. Läkemedlet kan också användas vid så kallad magsaftsreflux för att motverka sura uppstötningar, för att förbättra rörelserna i mag-tarmkanalen, och inför en del undersökningar i mag-tarmkanalen.

Exempel på läkemedel med metoklopramid som används vid migrän

 • Primperan
 • Metoclopramide
 • Metoklopramid.

Triptaner

Under ett migränanfall pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedel inom gruppen triptaner har förmågan att dra samman blodkärl i och runt hjärnan. De kan också minska frisättningen av kärlvidgande ämnen. Troligen minskar dessa läkemedel även smärtan från nerverna kring blodkärlen.

Du ska inte ta triptaner i förebyggande syfte eller under aurafasen, utan först när du har fått huvudvärk. Om du använder triptaner i tablettform är det bra att ta medicinen så snart som möjligt när smärtan har börjat.

Du kan få pröva olika triptaner

De olika triptanerna verkar på ungefär samma sätt. Det finns däremot skillnader mellan dem, till exempel hur de tas upp i kroppen och biverkningar. Det finns även skillnader från person till person i effekt och biverkningar. Därför kan det löna sig att pröva olika triptaner om du inte får tillräcklig effekt eller besvärande biverkningar.

Triptaner finns som tabletter, munlösliga tabletter, nässprej och sprutor. Nässprej och sprutor verkar snabbast.

Vilken sort som passar dig bäst beror bland annat på om du får besvär med illamående eller kräkningar under anfallen. Nässprej brukar ha bättre effekt än tabletter hos ungdomar.

Om du även tar metoklopramid kan triptan-tabletterna lättare tas upp av kroppen från magsäcken. Triptaner kan också kombineras med NSAID och kan för en del förbättra effekten och minska risken att få tillbaka huvudvärken första dygnet.

Viktigt

Om du inte får någon effekt lönar det sig inte att ta en dos till. Om däremot huvudvärken försvinner men återkommer, kan du ta en dos till, men tidigast efter två timmar. Du bör inte ta mer än två doser per dygn eftersom läkemedlen kan utlösa huvudvärk om de tas för ofta. Om du ofta behöver använda triptaner kan det bli aktuellt med förebyggande behandling.

Om du har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, eller högt blodtryck som inte är väl reglerat ska du rådgöra med läkare innan du använder triptaner.

Eftersom både triptaner och nikotin drar samman blodkärlen finns det en risk att blodkärlen dras samman alltför starkt om du röker. Därför är det bra att röka mindre eller helst sluta helt när du behandlas med triptaner.

Triptanerna bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år med undantag för nässprej. Triptaner rekommenderas inte om du är över 65 år.

Biverkningar

En del som använder triptaner kan få biverkningar som till exempel trötthet, illamående, muntorrhet, biverkningar från magen, tryckkänsla över bröstkorg och nacke, känsla av muskelsvaghet eller myrkrypningar i huden.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda triptaner under graviditet eller amning.

Även vid Hortons huvudvärk

Triptaner i form av sprutor eller nässprej används också vid Hortons huvudvärk som är en sjukdom med intensiv huvudvärk.

Exempel på triptaner 

 • Almogran
 • Imigran och Imigran Novum
 • Maxalt och Maxalt Rapitab
 • Naramig
 • Oriptan
 • Relpax
 • Rizasmelt
 • Rizatriptan
 • Sumatriptan
 • Zolmitriptan
 • Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal.

Betablockerare

Betablockerare används framför allt mot hjärt-kärlsjukdomar, men även för att förebygga migrän. Exakt hur betablockerare fungerar i samband med migrän är inte klarlagt.

De betablockerare som brukar användas för att förebygga migrän är de som innehåller propranolol och metoprolol.

Viktigt

Behandlingen påverkar puls och blodtryck och därför får du öka dosen långsamt i början. När du ska avsluta behandlingen minskas dosen långsamt, eftersom du kan få förhöjt blodtryck och hjärtklappning om du slutar för snabbt.

Det är viktigt att tala om för läkaren om du har astma, eftersom betablockerande läkemedel kan påverka luftrören.

Graviditet och amning

Du bör inte använda betablockerare när du är gravid. Vid amning passerar betablockerare över i bröstmjölken och du bör diskutera med din läkare om du behöver använda medicinen.

Biverkningar

En del personer som använder betablockerare kan till exempel bli trötta, få försämrad ork eller yrsel. Vissa kan få illamående, kräkningar eller diarré. Eftersom läkemedlen gör att blodkärlen drar ihop sig kan händerna och fötterna bli kalla. En del betablockerare kan ge mardrömmar.

Vanligt vid hjärt-kärlsjukdomar

Betablockerare används framför allt vid behandling av högt blodtryck. Andra användningsområden är hjärtsvikt, kärlkramp och förhöjd hjärtfrekvens. Betablockerare finns också i en del ögondroppar mot grön starr.

Exempel på betablockerare som används vid migrän

Läkemedel som innehåller metoprolol

 • Bloxazoc
 • Metomylan
 • Metoprolol 
 • Seloken och Seloken ZOC.

Läkemedel som innehåller propranolol

 • Inderal
 • Propranolol.

Epilepsiläkemedel

Läkemedel mot epilepsi kan också användas för att förebygga migrän. Det är inte helt klarlagt hur medicinerna fungerar vid migrän men de minskar nervernas känslighet.

Läkemedel som innehåller topiramat, valproat eller gabapentin kan användas för att förebygga migrän. Läkemedlen skrivs ut av en läkare som är specialist i nervsystemets sjukdomar.

Viktigt

När du påbörjar och avslutar en behandling med epilepsimedicin ska dosen ändras stegvis.

Du ska vara mycket försiktig med eller helst undvika alkohol när du tar läkemedlen eftersom de gör att du tål alkohol sämre.

Läkemedlen bör inte användas om du har sjukdomar i levern, njurarna eller bukspottskörteln.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlen när du är gravid eller ammar. Valproat bör inte användas av kvinnor som kan bli gravida.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som trötthet, yrsel, minnessvårigheter och illamående.

När du använder topiramat kan du gå ner i vikt, och därför följs vikten under behandlingen. Viktnedgång kan vara ett skäl att avbryta behandlingen.

Främst vid epilepsi

Dessa läkemedel används i första hand mot epilepsi. Gabapentin används också mot nervsmärta vid diabetes eller efter bältros.

Exempel på epilepsiläkemedel som används vid migrän

Läkemedel som innehåller topiramat

 • Topiramat
 • Topimax.

Läkemedel som innehåller valproat

 • Absensor och Absensor Depot
 • Orfiril och Orfiril long
 • Ergenyl och Ergenyl Retard.

Läkemedel som innehåller gabapentin

 • Gabapentin 
 • Neurontin.

Övriga läkemedel

Det finns även andra läkemedel som används förebyggande mot migrän. De är:

 • antidepressiva läkemedel
 • angiotensinreceptorblockerare
 • läkemedel som innehåller det verksamma ämnet flunarizin.

Antidepressiva läkemedel

Amitriptylin tillhör den äldre sortens antidepressiva läkemedel, så kallade tricykliska antidepressiva, och används som förebyggande vid migrän. Dessutom har amitriptylin bra effekt mot långvarig smärta, vanligtvis i lägre doser än vid depression. Exakt hur amitriptylin förebygger migrän är inte klarlagt.

Ofta används amitriptylin vid migrän och samtidig långvarig spänningshuvudvärk.

Dosen ändras gradvis när du börjar och slutar med behandlingen.

Biverkningar kan till exempel vara trötthet, muntorrhet och förstoppning. Du bör vara försiktig med att använda alkohol under behandlingen eftersom det kan förstärka biverkningarna.

Exempel på läkemedel som innehåller amitriptylin är Saroten och Amitriptylin.

Angiotensinreceptorblockerare

Läkemedel ur denna grupp används framför allt vid hjärt-kärlsjukdomar. Exakt hur de förebygger migrän är inte känt.

I denna grupp är det kandesartan, som bland annat finns i läkemedlen Atacand och Candesartan, som ibland används för att förebygga migrän.

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svimningskänsla och magbesvär, framför allt i början av behandlingen.

Läkemedel som innehåller flunarizin

Detta läkemedel används i första hand mot hjärt-kärlsjukdomar. Det är inte klarlagt hur det kan förebygga migrän.

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svullna anklar och förstoppning.

Flunarizin finns i läkemedlet Sibelium, som inte är godkänt i Sverige men kan skrivas ut på licens.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Till toppen av sidan