Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid migrän

Migrän är akuta anfall av ensidig pulserande huvudvärk, som kan vara måttlig till svår. Ibland behövs läkemedel för att lindra besvären medan migränanfallet pågår och för att avbryta anfallet. Du kan behöva använda läkemedel som förebygger anfall om de kommer ofta.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid migrän. 

Här kan du läsa om migrän.

Till toppen av sidan