Vård och stöd för barn

Barnhälsovård i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller i grupp.

Besök och undersökningar

Undersökning på barnhälsovården vid 2,5 år

När barnet är 2,5 år får du som förälder svara på frågor om barnets språkutveckling inför besöket på barnhälsovården.

Undersökning på barnhälsovården vid 3 år

Vid det här besöket träffar ni en läkare och sjuksköterska. En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och ert barns hälsa och utveckling.

Undersökning på barnhälsovården vid 4 år

När barnet är 4 år får du svara på frågor om barnets levnadsvanor och utveckling. Frågorna handlar om levnadsvanor om det som kan påverka hur barnet mår, till exempel sömn, utevistelse och kost.

Undersökning på barnhälsovården vid 5 år

Vid besöket när barnet är fem år pratar vi om vad kroppen mår bra av. Det gör vi för att uppmuntra till hälsosamma vanor.

Till toppen av sidan