Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 4 år

Innehållet gäller Västmanland

När barnet är 4 år får du svara på frågor om barnets levnadsvanor och utveckling. Frågorna handlar om levnadsvanor om det som kan påverka hur barnet mår, till exempel sömn, utevistelse och kost.

Barn går på en balanslinje på golvet i barnhälsovården.

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan