Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Att må dåligt som förälder

Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk

Barn påverkas när någon som står dem nära blir allvarligt sjuk. Barn behöver så tidigt som möjligt få veta vad som händer och prata om det. Du kan få stöd från vården i att prata med barnen.

Här kan du läsa om hur du som vuxen kan stödja och hjälpa ett barn som står dig nära. Du kan till exempel vara förälder eller närstående och ha en svår sjukdom, ett missbruk, en psykisk funktionsnedsättning eller ha skadats allvarligt. Eller du kan vara närstående till en familj där någon är svårt sjuk. I den här texten kallas alla exempel på besvär för sjukdom.

Du som är barn eller ung kan läsa texten När en vuxen i din familj inte mår bra. Du kan också läsa på sajten Våga berätta och sajten UMO.se.

Du som är vuxen kan läsa här om barn och sorg.

Till toppen av sidan