Graviditet

Vård under och efter graviditet i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

På avdelning 85 kan du vårdas antingen under en graviditet eller efter en förlossning.

Under tidig graviditet kan anledningen till vården vara observation av blödning eller smärta, kraftigt graviditetsillamående med behov av intravenös tillförsel av läkemedel eller vätska.

Senare under graviditeten kan anledningen till vården vara tidig start av värkarbete eller för att vattnet har gått för tidigt. En annan anledning till vård kan vara sjukdomar under graviditeten, till exmpel havandeskapsförgiftning.

Efter en förlossning kan du behandlas på avdelningen på grund av infektion i exempelvis livmoder, operationssår eller bröst.

Målet är att du ska kunna ha ditt nyfödda barn hos sig i så stor utsträckning som möjligt.

Till toppen av sidan