Planerade elavbrott – längre väntetider på sjukhuset i Västerås 31 maj.Det här meddelandet avser Västmanland

Avbruten graviditet

Vård på Västmanlands sjukhus Västerås när barn dör i magen

Innehållet gäller Västmanland

Ibland sker det som inte får ske, barnet dör innan det föds. Det kallas för Intrauterin fosterdöd (IUFD). 

avdelning 85 på Västmanlands sjukhus Västerås, får du vård innan och efter att barnet fötts dött. Vården riktar sig även till hela familjen som förutom föräldrarna kan innefatta syskon, mor- och farföräldrar samt annan familj.

På avdelningen finns tillgång till kuratorer som tillsammans med barnmorska och undersköterska agerar stöd för föräldrarna under vårdförloppet. Kuratorskontakt kvarstår ofta även efter paret skrivs ut till hemmet.

Vården fokuserar på ett värdigt omhändertagande där familjen i sin takt får möjlighet och stöd till att vara nära sitt dödfödda barn och säga farväl utifrån sina egna önskemål. Vården ser olika ut beroende på önskemål från föräldrarna.

Till toppen av sidan