Att vänta, föda och ha ett litet barn i Västmanland

BB i Västerås

Innehållet gäller Västmanland

Cirka två timmar efter att barnet fötts flyttas du från förlossningen till BB-avdelningen. Din partner eller annan närstående, erbjuds i mån av plats möjlighet att bo kvar med dig och barnet på BB-avdelningen. Vi gör alltid vårt bästa för att ni ska få vara tillsammans under det första dygnet. På BB finns enkelrum och tvåbäddsrum. I vissa fall vid hög belastning kan ni få dela rum med en annan kvinna.

Under BB-vistelsen

24 timmar efter förlossningen utför en barnläkare helkroppsundersökning på barnet. För kvinnans del finns tillgång till läkare, kurator och sjukgymnast vid behov. Barnmorskan undersöker också eventuella bristningar innan hemgång. Personalen finns tillhands för råd och stöd under hela vistelsen.

48 timmar efter förlossningen genomförs:

  • POX-mätning (kontroll av vissa medfödda allvarliga hjärtfel)
  • Transkutant bilirubinprov (kontroll av gulhet i huden, nyföddhetsgulsot)
  • OAE (hörseltest)
  • PKU (Blodprov för kontroll av 25 olika sjukdomar ”lägg till länk”)
  • Vikt

Kostnader

Är den födande kvinnan 20 år eller äldre kostar det 120 kr för varje påbörjat vårddygn. Är kvinnan yngre än 20 år är det gratis. Tiden räknas från och med inskrivning på förlossningen.

För partner eller anhörig kostar övernattningen 300 kr per natt. Då ingår frukost, lunch, middag och kvällsfika. Vid hemgång skriver du hur många dagar du bott kvar, på det kontrakt du fyllt i vid ankomst till BB.

Kostnaderna faktureras efter vistelsen.

Besökstider

För att mamma och barn ska få en lugn start, tillåts endast en anhörig/partner och barnets syskon att komma på besök mellan kl 9-21, förutsatt att vi inte har besöksförbud på grund av risk för smittspridning av RS-virus. Fråga personalen hur läget är just nu.

Parkering och Wifi

Närmsta ingång till BB är ingång 31, det finns besöksparkering i närheten. Där kan du betala via app, men som partner/anhörig till den födande kvinnan kan du köpa parkeringskort till ett mer förmånligt pris hos receptionen i sjukhusets huvudentré. Detta lägger du väl synligt i bilens framruta.

Wifi finns på avdelningen, logga in på WIFI RegionVastmanland.

Hemgång

Före du går hem från BB eller går på tidig hemgång rekommenderas du titta filmen nedan, för att sedan ha ett individuellt samtal med utskrivande barnmorska.

Film inför hemgång

Tidig hemgång

Du som haft en normal graviditet och förlossning och fött ett friskt barn har möjlighet att gå hem tidigast 6 timmar efter förlossningen. Både kvinnans och barnets tillstånd bedöms enligt fastställda kriterier och kontroller. Uppfylls inte dessa, nekas du möjlighet till tidig hemgång. Du träffar heller ingen barnläkare vid tidig hemgång. Innan ni skrivs ut bokas en telefontid dagen efter och ett återbesök inom de närmaste dagarna.

Återbesök

Återbesöket sker på BB Återbesök & Amningsmottagning i Västerås. Där tar barnmorskor emot för återbesök och amningsuppföljning. Under den första veckan efter förlossningen är det hit du vänder dig. Därefter vänder du dig till din BVC.

Komplikationer efter förlossningen

Vänd dig till Kvinnoklinikens mottagning om du upplever problem med bristningar eller andra besvär kopplade till förlossningen. Om du blöder onormalt mycket, får ihållande smärtor över livmodern, illaluktande avslag och feber av oklar orsak kontaktar du också mottagningen.

Tips på bra länkar:

Vid amningskomplikationer får du hjälp av BB Återbesök & Amningsmottagning under hela amningsperioden. Vid besök till amningsmottagningen senare än 40 dygn efter förlossningen kostar besök till barnmorska/läkare 340 kr. 

Till toppen av sidan