Hälsocentrum Västmanland

Sammanfattning

Sammanfattning

I länet finns det fyra Hälsocenter som kan ge dig stöd om du behöver ändra dina levnadsvanor när det gäller kost, motion, stress, sömn eller tobak. Klicka på orten för att ta dig vidare och se utbudet hos respektive center.

Om du känner dig ensam i en jobbig situation kan du få stöd och hjälp av andra via en självhjälpsgrupp. Det finns grupper i hela länet. Läs mer på Självhjälpscentrum Västmanland.  

Visa mer
Senast uppdaterad:
2018-05-29
Redaktör:

Marina Vildbird, Kommunikatör, Centrum för kommunikation, Region Västmanland, Västerås. 

Granskare:

Robert Broström, Samordnare, Hälsocentrum Västmanland, Region Västmanland.